Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαρτίου 4, 2018

Γ.-Μ. Τερτσέτης :Ο ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΑΘΩΩΣΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Εικόνα
Μπορεῖ βέβαια νὰ ἄφησε ὁ Τερτσέτης ἀιώνιο τὸ ὄνομα του στὴν Ἱστορίαμὲ τὴν ἀθώωση τοῦ Κολοκοτρώνη στὴν περιλάλητη Δίκη τοῦ 1834  (μαζί βεβαίως μὲ τὸν Πρόεδρο τοῦ Δικαστηρίου Α.ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ -χωρὶς τὸν ὁποῖον θἆχε ἐκτελεστεῖ  ὁ Κολοκοτρώνης...) ὅμως ὁ Τερτσέτης ὑπῆρξε στὴν οὐσία ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ καὶ ΠΗΓΗ ἱστορικὴ γιὰ πολλοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ '21 (πχ Κολοκοτρώνης). Γεννήθηκε τὸ 1800 (4-ΝΟΕ) στὴν Ζάκυνθο ἀπὸ τὸν γιατρὸ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΤΕΡΤΣΕΤΗ (Καθολικὸ στὸ θρήσκευμα)καί τὴν (Ὀρθόδοξη στὸ θρήσκευμα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΟΥΖΑ. Βαπτίστηκε στὶς 25 -11-1800, ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ,  στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγ.ΜΑΡΚΟΥ (Ζάκυνθος) μὲ ἀνάδοχο τὸν Ν.ΚΟΡΓΙΑΝΝΙΤΗ  (βλ. ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ : Γ.Τερτσέτης ,Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα, εκδ. Βιβλιοθήκης Βουλῆς τῶν Ἑλλήων,1984, σελ 5). Ὁ πατέρας του καταγόταν ἀπὸ τὴν ΜΑΣΣΑΛΙΑ   ( οἰκογενειακὸ ὄνομα :Tertset) ἔχοντας ἔρθη στὴ Ζάκυνθο ὁ πρῶτος πρόγονος ΙΑΚΩΒΟΣ TERTSET τὸ 1615 (Μερικοὶ ἐκ τῆς οἰκογενείας Τερτσέτη εἶχαν χρηματίσει Ἱερεῖς στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία