Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 13, 2021

Ὁ Διάλογος Ἀθηναίων—Μηλίων: Η ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΔΙΚΑΙΟ.

Εικόνα
ʼΑπὸ τοὺς μεγαλύτερους συγγραφεῖς τῆς ἀνθρωπότητας κι ὁ σπουδαιότερος ἱστορικὸς ὅλων τῶν ἐποχῶν ὁ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ἔχει ἕνα σημεῖο  στὸ βιβλίο του "ΙΣΤΟΡΙΑΙ" ποὺ εἶναι ἀξεπέραστο  στὴν ἱστοριογραφία ,στὴν λογοτεχνία, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ στὴν Πολιτικὴ Φιλοσοφία γιὰ τὴν ΩΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ. Πρόκειται ,βεβαίως, γιὰ τὸν πασίγνωστο διάλογο ΑΘΗΝΑΙΩΝ—ΜΗΛΙΩΝ , στὸ 5ο βιβλίο,  ὅπου ἡ οὐδέτερη Μῆλος { ΜΑΡΤΙΟΣ- 416 πΧ } ἐπιδιώκει νὰ παραμείνει οὐδέτερη , φίλη καί τῶν ʼΑθηναίων καὶ τῶν Σπαρτιατῶν ,ἀλλὰ οἱ δημοκράτες τῆς ʼΑθήνας θεωροῦν αὐτὴν τὴν οὐδετερότητα ΚΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ καὶ λένε στοὺς Μηλίους τὰ ἑξῆς ἐκπληκτικὰ —ποὺ ἀπηχοῦν  βεβαίως ,ΑΠΟΨΕΙΣ  τῆς ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ καὶ τῶν ἀπόψεων τους περὶ ΔΙΚΑΙΟΥ: " οὐ γάρ τοσοῦτον ἡμᾶς βλάπτει ἡ ἔχθρα ὑμῶν ὅσον ἡ φιλία μὲν ἀσθενείας τὸ δὲ μῖσος δυνάμεως παράδειγμα τοῖς ἀρχομένοις δηλούμενον..&qu

Κάποτε στὴν Ρώμη ἀπαγγέλλοντας Βιργίλιο..

Εικόνα
Κάποτε στὴν Ρώμη, μπροστὰ στὸ Forum Romanum, ἀπαγγέλλοντας Βιργίλιο :  Durate et vosmet rebus servate secundis = Καρτερεῖτε καὶ φυλάξτε τοὺς ἑαυτούς σας γιὰ τὶς καλύτερες μέρες  {Βιργίλιος,ΑΙΝΕΙΑΔΑ, 1,207}

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

Εικόνα
 Ὑπάρχουν πολλοὶ ὀρισμοὶ γιὰ τὴν ἔννοια τῆς ΜΑΘΗΣΗΣ, ἀπὸ τὴν πασίγνωστη τοῦ Pavlov  ὡς "δημιουργία ὑποκατάστατων ἀντανακλαστικῶν" ἕως τὴν "μίμηση προτύπων" τοῦ Βandura καὶ τὴν "ἐπεξεργασία πληροφοριῶν" τοῦ Neisser.  Κρατῶ, στὴν παροῦσα συνάφεια, τὸν ὁρισμὸ τοῦ Kimble :"μάθηση εἶναι μιὰ σχετικὰ σταθερὴ ἀλλαγὴ σὲ μιὰ δυνατότητα τῆς συμπεριφορᾶς ,ἡ ὁποία συμβαίνει ὡς ἀποτέλεσμα ἐνισχυμένης πρακτικῆς". Παρόμοια πληθώρα ὑπάρχει γιὰ τὶς σύγχρονες θεωρίες μάθησης & Διδακτικές Μεθόδους.  Ἀνθολογῶ τὶς 3  πλέον σημαντικὲς κατὰ τὴν γνώμη μου, οἱ ὁποῖες καὶ  ἐφαρμόζονται  συχνότερα, στὴν πράξη μέσα στὴν σχολικὴ τάξη. Αὐτὲς εἶναι:  — ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΣΜΟΣ .   Ἡ νόηση ἀποτελεῖ κατασκευὴ νοημάτων βασισμένη στὴν ἐμπειρία τοῦ ἀτόμου. Συνεπῶς ὁ μαθητὴς δὲν εἶναι παθητικὸς δέκτης ἀλλὰ οἰκοδομεῖ ,μὲ τὸν ἀναστοχασμό,  ὁ ἴδιος τὴν γνώση του . Μὲ τὸν Ἐποικοδομητισμό, δίνεται ἔμφαση στὸν ἐνεργητικὸ ρόλο τοῦ μαθητῆ καὶ στὴν ἐπίλυση πραγματικῶν προβλημάτων διερευνητικοῦ χα