Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 16, 2021

Ὁ τυφλὸς μάντις Τειρεσίας ἦταν ὁ μόνος ποὺ ἔβλεπε..

Εικόνα
 Ἱερἐας τοῦ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ  ὁ Σοφοκλῆς καὶ σὲ πολλὰ σημεῖα τῶν τραγωδιῶν του παρουσιάζει τὶς ἱερατικὲς του ἀντιλήψεις. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἡ Προφητεία τοῦ τυφλοῦ μάντη ΤΕΙΡΕΣΙΑ  στὴν "ΑΝΤΙΓΟΝΗ". Ὁ Τειρεσίας ,ὁδηγούμενος ἀπὸ ἕνα παιδάκι καὶ τὴν βακτηρία του—τυφλὸς γάρ—  προλέγει στὸν Κρέοντα τὸ τραγικὸ τέλος ποὺ θὰ ἐπιφέρουν σὲ αὐτὸν οἱ ΕΡΙΝΥΕΣ ἐξαιτίας τῆς ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ποὺ ἐκεῖνος  μὲ τὴν ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ του {ὔβριν} προκάλεσε. Θυμίζω, ὅ Κρέων ἄφησε ἄταφο τὸν Πολυνείκη ὡς ἔνοχο προδοσίας {ἐπειδὴ ἐπιτέθηκε μὲ τοὺς Ἀργείους κατὰ τῆς πατρίδας του Θήβας } καὶ ἔκλεισε ζωντανὴ σὲ σπήλαιο τὴν Ἀντιγόνη ,μὲ μηδαμινη τροφή, ἐπειδὴ ἔθαψε τὸν ἀδελφό της ,παραβιάζοντας τὸν νόμο τοῦ κρἀτους δηλ . τοῦ Κρέοντα { τὰ δυὸ ἀδέλφια Ἑτεοκλῆς καὶ Πολυνείκης ἀλληλοσκοτώθηκαν στὴν μονομαχία γιὰ τὴν ἐξουσία}.  Προφητεύει λοιπὸν ὁ Τειρεσίας —στιχ. 1065 κ.ἑ.— καὶ λέει στὸν Κρέοντα ὅτι πρὶν περἀσουν πολλὲς ἡμέρες (δὲν θὰ κάνει ὁ ἥλιος πολλοὺς κὐκλους) καὶ θὰ δώσει ὡς ἀμοιβὴ καὶ ἀντίδωρο —Α