Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2017

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ.

Εικόνα
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (ΡΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ) Ἀπὸ τὴν προεπαναστατικὴ περίοδο  μερικοὶ ἐκπρόσωποι τοῦνεοελλ.διαφωτισμοῦ (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,ΨΑΛΙΔΑΣ , ΒΗΛΑΡΑΣ) ὑποστήριξαν ὅτιἀφενός ἡ Νέα Ἑλληνικὴ εἶναι μιὰ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ γλῶσσα ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἤ τὴν βυζαντινή (γι'αὐτὸ καὶ τὴν ἀποκαλοῦσαν ΡΩΜΕΗΚΗ ἤ ΓΡΑΙΚΙΚΗ)καὶ ἀφετέρου θὰ πρέπει ἡ ὀρθογραφία της νὰ εἶναι ΦΩΝΗΤΙΚΗ (ἤ φωνηματική,ὅπως λέγεται). Πχ ἡ λέξη 'ΑΘΗΝΑΙΟΙ' νὰ γράφεται ὡς... 'ΑΘΙΝΕΪ' ἤ περίπου ἔτσι(διότι ὑπάρχουν ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.) Συγκεκριμενα τὸ βιβλίο ποὺ ἐξἐδωσε τὸ 1814 ὁ Γ.ΒΗΛΑΡΑΣ φέρει τίτλο "ΡΟΜΕΗΚΗ ΓΛΟΣΑ"(sic) Αὐτὴ ἡ ἄποψη τοῦ ΒΗΛΑΡΑ καὶ τῶν ἄλλων  διαφωτιστῶν ποὺ βεβαίως ὑποστηριζόταν κυρίως γιὰ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ λόγους δηλ γιὰ τὴν ΕΥΚΟΛΗ ΜΟΡΦΩΣΗ τῶν ὑποδούλων Ἑλληνων  ἀλλὰ καὶ μὲ λίγη δόση ..ἀντικληρικαλισμοῦ ἐφόσον ὁ Διαφωτισμός ἐστρέ

ΑΛΩΣΗ -1453 : Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Εικόνα
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ  ______________ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ (Συμβολὴ θαλάσσιου Τείχους μὲ τὸ Ἀνάκτορο τῶν Βλαχερνῶν) ___ ΑΛΩΣΗ : Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ                        ______________________________ Εὐτυχῶς εἶναι πολλὲς οἰ πηγὲς γιὰ τὴν κοσμοϊστορικὴ ἅλωση τῆς Κων/πολης τὴν  ἀποφράδα 29η ΜΑΪΟΥ 1453 (Φραντζῆς,Δούκας,Barbaro, Λεονάρδος κλπ καθὼς καὶ ἠ σύγχρονη σύνοψη τοῦ Ρανσιμαν) ὥστε ἡ κραυγαλέα ἀλήθεια δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκρυβεῖ. Τὶ θέλω νὰ πῶ : Βλέποντας  κανεὶς τὴν διάταξη τῶν δυνάμεων τῶν ἀμυνομενων στὰ Θεοδοσιανὰ Τείχη ἐκπλήσσεται γιατὶ βλέπει, σχεδόν, μόνο ΔΥΤΙΚΟΥΣ ὑπερασπιστές , κι ἀπὸ Ἕλληνες μόνο τὴν Οἰκογένεια τοῦ Παλαιολόγου : 1. στὶς Βλαχέρνες, ὁ Βενετὸς βαΐλος ΜΙΝΟΤΟ (ἀπέναντι στὸν ΖΑΓΑΝΟ-ΠΑΣΑ) πιό νότια τῶν Βλαχερνῶν ,οἱ ἐπίσης Βενετοὶ ΜΠΟΚΚΙΑΡΝΤΙ (  κατά τοῦ ΚΑΡΑΤΖΑ-ΠΑΣΑ τῶν Τούρκων) 2. στὸ  χερσαῖο τεῖχος, στὸ κέντρο τῶν ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ (μεσοτείχιον) ὁ  ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ μὲ τὸν Γενοβεζο