Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 9, 2022

Ο ἐξιαλαμισμὸς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας πραγματοποιήθηκε μἐσῳ τῶν Δερβίσηδων.

Εικόνα
  Ἀπὸ τὰ θεμελιακὰ ἐπιστημονικὰ συγγράμματα τὸ συγκεκριμένο  τοῦ καθηγητῆ . Σ. ΒΡΥΩΝΗ  (Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ, 11ος—15ος ΑΙΩΝΑΣ, ΜΙΕΤ, 2000) παρουσιάζει μιὰν ἱστορικὴ ἀλήθεια ποὺ συχνά  λησμονοῦμε.  Ἐξηγεῖ ὁ ΒΡΥΩΝΗΣ  ὅτι  ὁ  ἐξισλαμισμὸς τῆς ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ ( πού ξεκίνησε  ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΡΟΥΜ τοῦ ΙΚΟΝΙΟΥ  καὶ ὁλοκληρώθηκε ἐπὶ ΟΘΩΜΑΝΩΝ )  ὀφειλόταν στὸν θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ τῶν ΔΕΡΒΙΣΗΔΩΝ (12ος‒13ος αἰ.)   Συγκεκριμένα , οἱ βυζαντινοὶ πληθυσμοὶ τῆς  Μικρασίας πού μετὰ τὶς εἰσβολὲς τῶν Τουρκικῶν φύλων εἶχαν μείνει ΧΩΡΙΣ ΚΛΗΡ̣ΙΚΟΥΣ (οἱ ὁποῖοι κατέφυγαν στὴν Κων/πολη) δηλ. ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ , μὲ τὸν καιρὸ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΤΗΚΑΝ μέσῳ τοῦ συγκρητισμοῦ τῶν ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΓΜΆΤΩΝ τῶν ΔΕΡΒΙΣΗΔΩΝ καὶ τῆς προπαγάνδας τῶν ΑΛΕΒΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ (σούφι,μπεκτατσῆδες, μεβλεβίδες, κλπ) Συγκεκριμένα οἱ   ἀλεβῆδες καί δερβίσηδες, ΔΗΘΕΝ ἀφανάτιστοι καὶ ἀνεξίθρησκοι, βοηθοῦσαν τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες Μικρασιᾶτες, ἀνεξαρτή

Προϊὸν κοσμικῶν ἀτυχημάτων ἡ ὕπαρξη μας πάνω στὸν πλανήτη γῆ...

Εικόνα
  Πρὶν 2.500.000 χρόνια ὑπολογίζουν οἱ εἰδικοὶ τὴν ἐμφάνιση στὴν Ἀνατ.Ἀφρικὴ τῶν πρώτων ΕΙΔΩΝ ἀνθρώπων, τοῦ homo habilis {=ἐπιδέξιος ἄνθρωπος} καὶ τοῦ  homo erectus  {=ὄρθιος ἄνθρωπος} εἴδη τὰ ὁποῖα  ἔχουν ἐξαφανιστεῖ καὶ δὲν ὑπἀρχουν πλέον. (Ἡ τωρινὴ ἀνθρωπότητα μὲ τὶς διάφορες ΦΥΛΕΣ της ἀποτελεῖ ΕΝΑ εἶδος, τὸν homo sapiens =σοφὸ ἄνθρωπο). ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΠΟΣΑ ΕΙΔΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΣΤΗΝ ΓΗ , ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ .(Ἔχω ρωτήσει σχετικῶς ,σὲ ἀρκετὲς ἐπιμορφώσεις καὶ σεμινάρια στὸ ΕΚΠΑ τοὺς εἰδικοὺς τῆς ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ). Παντως γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ βρῆκαν τὴν ΕΥΚΑΙΡΙΑ νὰ ὑπάρξουν πάνω στὸν πλανήτη  ΕΠΕΙΔΗ ΕΞΑΦΑΝΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ὅταν πρὶν 65.000.000 χρόνια ἔπεσε  ἐκεῖνος ὁ περιβόητος ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ... Ἄρα χἀρις στὸ ΚΟΣΜΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ποὺ ἀφάνισε τοὺς δεινοσαύρους ὀφείλουμε τὸ γεγονὸς τῆς ὕπαρξης μας... Ἀλλὰ καὶ  ἡ ΖΩΗ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ὀφείλει τὴν ...ὕπαρξη της σέ ἕνα ἄλλο καίριο  ΚΟΣΜΙΚΟ ...ΑΤΥΧΗΜΑ· ἄν ἡ γῆ δὲν

Ἀπὸ τὸν Φάρο τῆς Ἀλεξανδρείας προέρχονται οἱ αἰγυπτιακοὶ μιναρέδες.

Εικόνα
Δέν χρειάζεται ἰδιαίτερη εὐφυία γιά να ἐντοπίσει κάποιος τὶς ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ μεταξὺ τῶν αἰγυπτιακῶν (καὶ γενικῶς βορειοαφρικανκῶν) ἰσλαμικῶν ΜΙΝΑΡΕΔΩΝ καὶ τοῦ ΦΑΡΟΥ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ,ἑνὸς ἀπὸ τὰ ἑπτὰ θαύματα τοῦ ἀρχαίου κόσμου ποὺ ἔκτισε ὁ ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ Ο ΚΝΙΔΙΟΣ τὸν 3ο αἰ.πΧ (τὸ ἔργο ὁλοκληρώθηκε τὸ 270πΧ).  Ὁ Φἀρος ἔμεινε ΟΡΘΙΟΣ γιὰ 1500 καὶ πλέον χρόνια ·  ἔπαθε ἀρκετὲς ζημιὲς ἀπό πολλοὺς  ΣΕΙΣΜΟΥΣ*  ποὺ ἔπληξαν τὴν ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  στὴν διάρκεια τῶν 15 αἰώνων τῆς ζωῆς του καὶ ΓΚΡΕΜΙΣΤΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ  στὸν σεισμὸ τοῦ  1323 μΧ (τὸ 1325  εἶδε ὁ Ἄραβας περιηγητὴς ἀπὸ τὸ Μαρόκο ΙΜΠΝ  ΜΠΑΤΟΥΤΑ νὰ ὑπάρχει μόνο τὸ κάτω μέρος ..). ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΤΟΥΣ ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ ΤΟΥΣ καὶ τοῦτο τὸ ἐπιβεβαιὠνει (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΝΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ τῶν δύο σχεδίων )  κι ἡ ἴδια ἡ λἐξη "μιναρές"  ἡ προερχόμενη  ἐκ τοῦ  ἀραβικοῦ "manara" ποὺ σημαίνει  ἀκριβῶς "ΦΑΡΟΣ" [ ἐκ τοῦ "φέρω" , στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ "φάρος"  σημ