Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 16, 2023

Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΧΕΤΤΑΙΩΝ (1300πΧ)

Εικόνα
36 χιλιόμετρα βορείως τῆς ΧΑΤΟΥΣΑΣ πρωτεύουσας τῶν ΧΕΤΤΑΙΩΝ στὸ Alaca Höyük τῆς σημερινῆς κεντρικῆς Τουρκίας, ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη ἔφερε στό φῶς ἀνάκτορο τοῦ 13ου αἰ.πΧ μὲ κεντρικὴ πύλη ὀπου ὀρθώνονται ΣΦΙΓΓΕΣ καὶ μὲ παραστάσεις ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΑΕΤΟΥ.   Πρόκειται γιὰ ἀρχαιότστη ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ἀναπαράσταση,  τοῦ Δικἐφαλου Ἀετοῦ ,ὁ ὁποῖος,ὡς γνωστόν, στὸ Βυζάντιο ὑπῆρξε τὸ ΟΙΚΟΣΗΜΟ τῆς ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ.  Ὁ δικἐφαλος ἀετὸς ὑπῆρξε ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ πρωτοεμφανισθὲν στοὺς ΣΟΥΜΕΡΙΟΥΣ (3000πΧ) ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ NINURTA ΓΥΙΟΥ ΤΟΥ ENLIL, διατηρηθὲν ἐπὶ μακρὸν στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολή (ΟΙ ΧΕΤΤΙΤΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΕΦΑΛΟ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 1800 πΧ) . Ἀργότερα στὴν Ἐποχὴ τοῦ Σιδήρου  βρίσκουμε  τὸν ΔΙΚΕΦΑΛΟ  στὰ ΛΥΔΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ καὶ τὴν μεταχριστιανικὴ περίοδο  ὡς βασιλικὸ σύμβολο στὴν ΑΡΜΕΝΙΑ  πρὶν δηλ. τὸ οἰκειοποιηθοῦν οἱ βυζαντινὲς οἰκογένεις τῶν Κομνηνῶν καὶ Παλαιολόγων {ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΕΛΤΖΟΥΚΟΙ Τοῦρκοι τὸ οἰκειοποιήθηκαν στὰ νομίσματα τους!} ὥσπου τελικὰ ὁ Δικέφαλος πέρασε  ὡς αύτοκρατορ

Οὔτε ΑΣΤΕΡΙΞ ἢ ΛΟΥΚΥ—ΛΟΥΚ δὲν μποροῦν νὰ διαβάσουν οἱ σημερινοὶ Νεοέλληνες....

Εικόνα
Τὸ εἶχα πεῖ αύτὸ σὲ κάποιους φοιτητὲς στὴν ΕΚΦΕ {= Ἕνωση Καθολικῶν Φοιτητῶν Ἑλλάδος} τὸ 1997 καὶ ἐνοχλήθηκαν.... Πέρασαν τὰ χρόνια καὶ ὁ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ τῶν Νεοελλήνων ΑΥΞΗΘΗΚΕ—ἀδυνατοῦν πιὰ   νὰ κατανοήσουν ἐκτενῆ κείμενα. ΠΟΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΞ; ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ; Πχ. ποιοὶ νἐοι γνωρίζουν,γιατὶ τὸ χωριὸ τοῦ Ἀστερὶξ εἶναι στὸν βορρᾶ τῆς Γαλλίας; ἢ γιατί στὴν σιδηροδρομικὴ γραμμὴ τοῦ Φάρ—Οὐέστ στὸν Λούκυ Λούκ έργάζονται συχνὰ...Κινέζοι;  Οὔτε νὰ ΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΝ δὲν μπορῦν...  Ἐξηγῶ· ὀλη ἡ Γαλατία ἐκρωμαΐστηκε (τὰ γαλλικὰ εἶναι λατινογενὴς γλῶσσα) πλὴν τῆς περιοχῆς τῆς ΒΡΕΤΤΑΝΗΣ ὁπου μιλιέται ἀκόμα ἡ κελτική.. Γι αύτὸ βάζει τὸ χωριὸ τοῦ Ἀστερὶξ στὸ βορρᾶ ὁ συγγραφέας.. Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς Κινέζους τοῦ Λούκυ Λούκ ,πρόκειται γιὰ τοὺς πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Κίνα ποὺ κατέφυγαν στὶς ΗΠΑ μετὰ τοὺς δύο πολέμους τοῦ ΟΠΙΟΥ τὴν δεκαετία 1860 (ἐξ οὗ καὶ οἱ διὰφορες Τσάϊνατάουν..) καὶ ἐργάστηκαν στὴν διάνοιξη  τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Ἀνατολικῆς—Δυτικῆς Ἀκτῆς ποὺ τότε κατασκευαζόταν.. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ Ο ΑΣΤΕΡΙΞ

Ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος.Η ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ .

Εικόνα
 Ὁ "ΦΑΙΔΡΟΣ" εἶναι ἕνας διάλογος ποὺ γράφτηκε περίπου 30 χρόνια μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Σωκράτη (399πΧ)  καὶ ὑποτίθεται πὼς ἀναφέρεται σὲ μιὰ συνάντηση ΦΑΙΔΡΟΥ—ΣΩΚΡΑΤΗ ποὺ ἔλαβε χώρα, 10 χρόνια πρὶν πεθάνει ὁ Σωκράτης, στὶς ὄχθες τοῦ ΙΛΙΣΣΟΥ κοντὰ στοὺς Στύλους τοῦ Ὀλύμπιου Δία .  Στὸν διάλογο αὐτὸν ἀναδεικνύεται ἡ ἀριστουργηματικὴ τεχνικὴ τοῦ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ Πλάτωνα καὶ ὁ τρόπος ποὺ ἀποκαλύπτει ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΕΣ  ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΘΕΑ ΕΝ ΜΕΣῼ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΛΕΞΕΩΝ τὶς φιλοσοφικὲς του θέσεις.   Ἡ ὑπόθεση τοῦ "ΦΑΙΔΡΟΥ" ἔχει ὡς ἑξῆς· στὶς ὀχθες τοῦ Ἰλισσοῦ (ἐκεῖ περίπου ποὺ εἶναι σήμερα τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγ.Φωτεινῆς)  μεσημέρι καλοκαιριοῦ κάτω ἀπὸ ἕνα πλατάνι καὶ δίπλα στὸ γάργαρο—ΤΟΤΕ—νερὸ τοῦ Ἰλισσοῦ ὑπὸ τὸν ἦχο τῶν τζιτζικιῶν ,ὁ Φαῖδρος διαβάζει στὸν Σωκράτη ἕναν λόγο τοῦ ΛΥΣΙΑ περὶ ΕΡΩΤΟΣ στὸ ὁποῖο ὁ γνωστὸς λογογράφος ὑποστηρίζει ὅτι στὶς ἐρωτικὲς σχέσεις πρέπει νὰ προτιμᾶται αύτὸς ποὺ δὲν εἶναι ἐρωτευμένος . [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βεβαίως ὁ Πλάτων ἀναφέρεται σὲ ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις  —ΓΙΑ ΕΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΕΡΩΜ

Η ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ.

Εικόνα
 Ὁ Πλἀτων εἶναι ἕνας κατεξοχὴν εἰρωνικὸς καὶ σατιρικὸς συγγραφέας καὶ αύτὸ διακρίνεται σὲ πλείστους διαλόγους του· ἀκόμα καὶ στὴν "ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ' διαφαίνεται ἡ λεπτὴ εἰρωνεία τοῦ Σωκρἀτη,  ἐνῶ παραμονεύει ἤδη ὁ θάνατος.. Κλασσικὸ δεῖγμα εἰρωνείας βεβαίως  ἀποτελεῖ ἡ μεγάλη "σοφιστεία" (ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσε   ὁ Καστοριάδης) ἡ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" —ἄν καὶ λίγοι ἑρμηνευτὲς τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ  αὐτὸ. Ἐξηγῶ· Γράφει  στὸ 5ο βιβλίο τῆς "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ" ὁ Πλάτων—πέραν τοῦ πασίγνωστου  περί ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ τῶν Φυλάκων  (="ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΠΑΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑΣ", Πολ.5,457 D)—ὅτι ὡς ΦΥΛΑΚΕΣ τῶν θεσμῶν καὶ Νόμων τῆς Ἰδανικῆς Πολιτείας θὰ ὁρίζονται οἱ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ καὶ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΙ δηλ  οἱ ΑΡΙΣΤΟΙ. Αὐτοὶ γιὰ νὰ γεννοῦν ἄξια παιδιὰ θὰ συνευρίσκονται ἐρωτικὰ μεταξύ τους (προβλέπει καὶ γυναῖκες-φύλακες) ΜΕΣΩ ΣΤΗΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (="κομψοί κλῆροι")  ἀπο τοὺς Ἄρχοντες... Γιατί στημένης ?  Γιὰ νὰ μὴν δημιουργοῦνται ταραχὲς μεταξύ τῶν

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΛΑΤΟ.

Εικόνα
 Ἄν καὶ ἡ Αἰθιοπικὴ Ἐκκλησία τὸν κατάταξε μεταξὺ τῶν... Ἁγίων (ἑορτὴ 25 Ἰουνίου) ὅπως καὶ τὴν σύζυγό του Πρόκουλα, ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα δέχεται τὰ ἑξῆς· 1) οἱ μόνες ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ πηγὲς ποὺ διαθὲτουμε εἶναι ὁ ΙΩΣΗΠΟΣ {ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΗ,3‒4   &   ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β' 4 ,2-4}  καὶ ὁ ΦΙΛΩΝ {"ΠΡΕΣΒΕΙΑΝ ΠΡΟΣ ΓΑΪΟΝ', 38}   ὅπου ἐκεῖ χαρακτηρίζεται ὁ Πιλᾶτος ὡς  αὐθἀδης καὶ ἀμείλικτος κατὰ τῶν Ἰουδαίων . 2) ὁ ΙΩΣΗΠΟΣ περιγράφοντας τὴν σταδιοδρομία τοῦ Πιλάτου  ὡς Ἐπιτρόπου στὴν Ἰουδαία (ΕΠΑΡΧΟΣ/PRAEFECTUS*) γράφει ὅτι ἦταν ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ πρὸς τοὺς Ἰουδαίους ,ἀφοῦ μὲ τὸ ποὺ ἀνἐλαβε τὴν διοίκηση τῆς Ἰουδαίας τὸ 26μΧ ἀπὸ τὸν ΒΑΛΕΡΙΟ ΓΡΑΤΟ, προκάλεσε τὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα τῶν ὑπηκόων του εἰσάγοντας νύχτα στὰ Ἱεροσόλυμα εἰκόνες τοῦ αὐτοκράτορα . "ΝΥΚΤΩΡ ΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΑΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΙΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ" γράφει ὁ ΙΩΣΗΠΟΣ (.Ἰουδ.Πόλ.,Β,169 ) . 3)  Σὲ μιὰν ἀλλη περίπτωση , ξυλοφόρτωσε μέ ροπαλοφόρους στρατιῶτες, ντυμένους  μέ πολιτικὰ ,τούς διαδηλωτὲς πιύ διαμαρτύροντ