Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 18, 2020

ΟΙ ΕΥΝΟΥΧΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Εικόνα
 Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Διοκλητιανοῦ καθιερώθηκε στὴν Αὐτοκρστορία, ἡ περσικὴ συνήθεια ἡ Αὐλική  Διοίκηση νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ΕΥΝΟΥΧΟΥΣ , ὑποτίθεται διότι μόνο αὐτοὶ εἰσήρχοντο στοὺς βασιλικοὺς κοιτῶνες,  στὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ μὴν ἐποφθαλμιοῦν τὸν θρόνο μέσῳ τῶν ἀπογόνων τους.  Ἡ συνήθεια αὐτὴ συνεχίστηκε καὶ στὸ Βυζάντιο ὥς τὴν ἐποχὴ τῶν Παλαιολόγων  καὶ κληρονομήθηκε ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς . Τρία ἦσαν τὰ κύρια ἀξιώματα ΕΥΝΟΥΧΩΝ στὸ Βυζάντιο κατὰ τὴν Μέση Περίοδο: — ὁ ΠΑΡΑΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ,ἐπιφορτισμὲνος γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ αὐτοκράτορα κατὰ τὴ νύχτα. —ὁ ΠΡΩΤΟΒΕΣΤΙΑΡΙΟΣ, ὑπεύθυνος τοῦ αὐτοκρατορικοῦ Ταμείου καὶ βεστιαρίου. —ὁ ΜΕΓΑΣ ΠΑΠΙΑΣ , ἔχων τὴν εὐθύνη τῆς ἀσφαλείας τῶν ἀνακτόρων τοῦ ΙΕΡΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ  [τὸ ὁποῖο βρισκόταν ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία , ἐκεῖ ποὺ σήμερα ὀρθώνεται τὸ ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ—ΣΟΥΛΤΑΝ ΑΧΜΕΤ] Ἡ θέση τοῦ εὐνούχου ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΠΙΟΥ ἦταν καίρια γιὰ τὴν  προσωπικὴ ἀσφἀλεια τοῦ αὐτοκράτορα , δεδομένου ὅτι κατεῖχε τὰ κλειδιὰ τῶν ἀνακτορικῶν θυρῶν. ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΠΑΡΑΚΟΙΜΩΜΕΝΟΥ ΕΥΝΟΥΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ἀριστοτέλης : ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΟΥΣ.

Εικόνα
 Ἀπὸ τὶς καλύτερες εἰσαγωγὲς στὸν Ἀριστοτέλη αὐτὴ τοῦ πανεπιστημιακοῦ ΛΥΠΟΥΡΛΗ στὰ "ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ" . Ἀπὸ τὶς πιὸ ἐνδιαφέρουσες , γιὰ μαθητὲς τῆς Γ'λυκείου, εἶναι ἡ ἑξῆς ἀναφορά· πρὸ Ἀριστοτέλους οἱ τότε σπουδαστὲς ΑΚΟΥΓΑΝ τὸ κείμενο ποὺ διάβαζε ὁ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ*  ὅπως γίνεται μέχρι σήμερα στὶς Ἐκκλησίες μὲ τὰ Ἀναγνώσματα.  Ὁ Ἀριστοτέλης , ὁ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ τῆς ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ἄλλαξε γιὰ πάντα αὐτὴ τὴν συνήθεια ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ**  στὸ σπουδαστἠριο του —ἔκτοτε ὁ κόσμος πέρασε ἀπὸ τὴν μόρφωση μέσῳ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  στὴ συνήθεια τοῦ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ, κι ἀπὸ τὸ ΑΚΟΥΣΜΑ δημοσίᾳ τῶν Κειμένων  περάσαμε —μέσῳ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ—στὸ ΔΙΑΒΑΣΜΑ. ________ *ἦταν χαλεπὸ ἔργο ἡ ἀνάγνωση ΠΑΠΥΡΟΥ κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα ἐπειδὴ ἡ γραφὴ ἦταν ΣΥΝΕΧΗΣ—γιὰ λόγους οἰκονομίας,οἱ πάπυροι ἦσαν πανάκριβοι—ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΙΞΗ. ** ἔλεγε ὁ Πλάτων·  "ἀπίωμεν [=ἄς πᾶμε] εἰς τὴν τοῦ ἀναγνώστου οἰκίαν"  [=οἰκία εἶναι τὸ.."κελλί"ποὺ λέμε σήμερα στὰ μοναστήρια,  δεδομένου ὅτι ΤΑ ΧΡΙΣΤ