Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 11, 2021

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

Εικόνα
Ἀπὸ τὰ θεμελισκὰ βιβλία τῆς θεολογίας,  τὸ "ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ" τοῦ Oscar Cullmann ἴσως τὸ πιὸ θεμελιακὸ μαζὶ μὲ τὸ "ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" τοῦ  J.Weiss.  Κατὰ τὴν ταπεινὴ μου γνώμη , χωρὶς τὴν μελέτη αὐτῶν τῶν δύο συγγραμμάτων ὁ θεολογῶν εἶναι οἱονεὶ θεολογῶν καὶ  ἐν τέλει δοκησίσοφος. Τὸ κεντρικὸ θέμα τοῦ βιβλίου τοῦ Cullmann ἀναφἐρεται στὴν κρίσιμη διαφορὰ μεταξὺ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ—ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἔννοια τοῦ ΧΡΟΝΟΥ. Κατὰ τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὁ Χρόνος εἶναι ΚΥΚΛΙΚΟΣ ἀκολουθῶντας μιὰ περιοδικότητα ἀνάλογη τοῦ κύκλου τῶν ἐποχῶν· ὁπότε ΣΩΤΗΡΙΑ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ΑΙΩΝΙΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗ ἀποτελεῖ ἡ ΕΞΟΔΟΣ (τῆς Ψυχῆς) ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν ἐνσαρκώσεων, ΛΥΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ἀντιθέτως ἡ χριστιανικὴ —βιβλική—ἀντίληψη θεωρεῖ τὸν Χρόνο ΓΡΑΜΜΙΚΟ ,μὲ μιὰν ἀρχὴ καὶ ἕνα τέλος, ὁπὀτε ἡ Σωτηρία δὲν νοεῖται ὡς ΑΡΧΟΝΙΚΟΤΗΤΑ , ἀλλὰ ὡς πέρασμα σὲ μιὰν ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΧΡΟΝΟΥ, τὴν Αἰωνιότητα ποὺ δὲν εἶναι φυσικὰ ἡ πλατωνικὴ ἀχρονικότητα. Βεβαίως—σημειώνει

Ἄγραφα Δόγματα. Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ..

Εικόνα
Γράφει ὁ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ, μαθητὴς τοῦ Ἀριστοτέλη, ὅτι ὅταν ἔμαθαν οἱ Ἀθηναῖοι ὅτι ὁ Πλάτων θὰ μιλήσει ΕΥΘΕΩΣ περί  τοῦ ΑΓΑΘΟΥ , ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΙΖΕ ΣΤΟΥΣ "ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ" ΤΟΥ ἐτρεξαν ὀλοι, πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι,ἀγράμματοι, ψαράδες, δάσκαλοι,γιατροί  ἀγρότες κλπ  νὰ τὸν ΑΚΟΥΣΟΥΝ ,ἀναμένοντας ὁ καθένας νὰ ἀκούσει ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ . Ὅταν ἄρχισε νὰ μιλᾶ ὁ Πλάτων,  ἐξηγῶντας  εὐθὺς ἐξαρχῆς ὅτι Ἀγαθὸ εἶναι  τὸ " ΕΝ"  {  σύμπασα ἡ πλατωνικὴ Ἀκαδημία μὲ αὐτὸ ἀσχολεῖτο, νὰ βρεῖ τὸν ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ παράγοντα τῶν Πάντων, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΟΝΤΑ } ὀλο τὸ πλῆθος τῶν ἐπισκεπτῶν  ἄρχισε  σιγά—σιγὰ νὰ ἀποχωρεῖ ἀπογοητευμένο.  [ ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ : Πρῶτοι οἱ Προσωκρατικοὶ φιλόσοφοι μίλησαν περὶ τοῦ ΕΝΟΣ, κάνοντσς λόγο γιὰ τὴν ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ τοῦ Παντός, δηλ. τὴν ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ φαινόμενα.  Ἀποκαλυπτικὴ τῆς ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ποὺ διέπει τὸ Πᾶν θεωρήθηκε ἡ ΑΡΜΟΝΙΑ ποὺ παρατηρεῖται στὸν κόσμο {=κόσμημα} κα

Οἰκογενειακὸ Album : Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΟΛΗ..

Εικόνα
                                                    ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΙΣΗ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ  (30‒4‒1961) Οἱ πρόγονοι, γονεῖς ἐκ πατρὸς κατάγονταν  ἀπὸ τὴν Κανδήλα Ἀρκαδίας· ὁ παπποῦς Διαμαντῆς Θ. Κούτουλας βρέθηκε κατὰ τὸν Μεσοπόλεμο στὶς ΗΠΑ , ἀλλὰ ἐπέστρεψε στὰ πάτρια ἐδάφη ὅπου νυμφεύτηκε τὴν Σοφία Δεληγιάννη , ἀπόγονο τῆς γνωστῆς,ἀπό τὴν Ἐπανάσταση, οἰκογενείας τῆς Πελοποννήσου καὶ ἔκαναν 6 παιδιά : τὴν Ἀγγελική,τὴν Παναγιώτα  —ποὺ ἐκἀρη μοναχὴ μὲ τὸ ὄνομα Παρθενία στὴν Μονὴ Κανδήλας,σέ  νεαρή ἡλικία— τὸν πατέρα μου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ποὺ γεννήθηκε 15-3-1932 ) τὴν Βασιλική,τὴν Λαμπρινή (Χαραλαμπία) καὶ τὸν Ἀποστόλη, ὁ ὁποῖος τὸ 1966 μετανάστευσε στὸ Σίνδεϋ τῆς Αὐστραλίας ,ὅπου ἔκανε οἰκογένεια καὶ ζεῖ ἔκτοτε ἐκεῖ μόνιμα.  Ὁ παπποῦς Διαμαντῆς πέθανε τὸ 1958 , ἐνῶ ἡ γιαγιὰ Σοφία τὸ 1985. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Θ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ & ΣΟΦΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ___ Ο ΘΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ στρατιωτικός ἱερέας ΚΩΝ. ΔΕΛΗΓΙΆΝΝΗΣ ΙΕΡΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΜΈΤΩΠΟ 1940-41 Ο ΠΑΤΈΡΑΣ