Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 8, 2023

ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ: Ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξη ἀπὸ τὸν Πολυθεϊσμὸ στὸν Μονισμὸ καὶ ἀπὸ τὸν Θεϊσμὸ στὸν Μονοθεϊσμό.

Εικόνα
 Ὅ,τι καλύτερο ἔχω διαβάσει περὶ Ἰνδουισμοῦ ἀποτελεῖ τὸ ὁμώνυμο ἔργο τοῦ ΣΤΕΛΙΟΥ  ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ  ἐπειδὴ ἀκολουθεῖ τὴν  τελευταία λέξη τῆς θρησκειολογίας . .Ἐξηγῶ· ἡ παιδικὴ ἀσθένεια τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν, Ἱστορίας Φιλοσοφίας,Θρησκειολογίας κλπ εἶναι ὁ ΑΝΑΓΩΓΙΣΜΟΣ (Reductionism) δηλ.ἡ ἀναγωγὴ τῶν ΠΟΛΛΩΝ ρευμάτων σὲ ΕΝΑ {=ἕνας χριστιανισμός, ἕνας γνωστικισμός, μιὰ φαινομενολογία κλπ}  Λοιπὸν ὁ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ διευκρινίζει ἐξαρχῆς ὅτι ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ' ΠΟΛΛΟΙ.. Στὴν συνέχεια ἀναλύει αύτοὺς τοὺς Ἰνδουισμοὺς στὶς ἑξῆς περιόδους: Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΚΟΙΛΑΔΑ ΙΝΔΟΥ-ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ α) 3500‒1900/1500πΧ : Πολιτισμὸς κοιλὰδας Ἰνδοῦ μὲ  θρησκεία ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ καὶ θεότητες τῆς βλάστησης. Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  ΒΕΔΕΣ-ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ β) 1500‒800/700πΧ : Κάθοδος Ἰνδοευρωπαίων—ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ τῶν Βεδῶν (ὅμοιος μὲ τὸ δικό μας Δωδεκάθεο) Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ:   ΟΥΠΑΝΙΣΑΔΕΣ-ΜΟΝΙΣΜΟΣ γ) 800/700πΧ‒500πΧ:    Ἡ Πραγματικότητα ἀποτελεῖται ἀπὸ ΜΙΑ Οὐσία,Ἄπειρη ἄρα καὶ Ἀπρόσωπη (Brahman*).  ΤΑ ΠΑΝΤ

Μῦθοι τῆς Μεταπολίτευσης ποὺ ἔχουν καταρριφθεῖ ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ ἔρευνα.

Εικόνα
 Μισὸν αἰῶνα σχεδὸν ἡ ἱστορικὴ μας συνείδηση ταλανίζεται ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς  ΜΥΘΟΥΣ  καὶ τὰ ψεύδη τῆς Μεταπολίτευσης.  Ἐξηγοῦμαι· κατά τὴν περίοδο πρὶν τὴν δικτατορία (καὶ κατά τὴν διάρκεια  αὐτῆς) διαμορφώθηκαν μῦθοι ζωτικοὶ γιὰ κάποιες πολιτικὲς παρατάξεις .  Οἱ μῦθοι αύτοὶ τῶν ὁποίων  ὅμως ἡ οὐσία ΔΕΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ἐξακολουθοῦν νὰ καθορίζουν τὴν ἱστορική μας αὐτοσυνειδησὶα ἀποτελῶντας ΤΑΜΠΟΥ  μὴ ἀνεχόμενα  ἀμφισβήτηση. Αὐτοὶ οἱ μῦθοι  ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΘΕΣΦΑΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ—ἐξαιτίας τῆς προπαγάνδας τῆς Ἀριστερᾶς —εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: ΨΕΜΑ 1ο οἱ ΗΠΑ ὀργάνωσαν καὶ ἔστησαν τὴν Χούντα τοῦ 1967.   Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ καὶ ὅπως δείχνουν τά ντοκουμέντα ,μέχρι τὶς ἀπογευματινὲς ὧρες τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΟΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ. Οὔτε ὁ Τάλμποτ ὁ πρεσβευτὴς ἤξερε τίποτα (συνάντησε τὰ τὰνκς πηγαίνοντας  στὸ γραφεῖο του) οὔτε ἡ  περιβόητη  CIA  εἶχε πάρει  μυρωδιά (γι αύτὸ καὶ κατόπιν ξηλώθηκαν οἱ ἰθύνοντες τοῦ ἐν Ἀθήναις κλιμακί

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

Εικόνα
Τὰ γράφω ἐν συντομίᾳ· 1.   Στὴν  παρακάτω φωτογραφία (ἀρχὲς τῆς δεκαετίας '50) εἶναι ἡ μακαρίτισσα μητέρα μου ΕΙΡΗΝΗ (μὲ τὸ κίτρινο βελάκι) ἡ ὁποία   νεαρὴ δασκάλα ὄργωνε τὸ 1951‒52 τὰ μακεδονικὰ βουνὰ   στὶς ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΕΙΣ τῆς Β.Φρειδερίκης ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΖΟΝΤΑΣ τά 10.000  περίπου ἑλληνόπουλα τοῦ  Ἐμφυλίου ἐκ τῶν 30.000  ποὺ  εἶχαν ΑΡΠΑΞΕΙ  ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ (γιὰ δῆθεν ..."παιδοφύλαγμα") οἱ Ἀντάρτες καὶ τὰ μετέφεραν στὸ Παραπέτασμα, σύμφωνα μὲ τὶς ἀναφορὲς τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΔΕΝ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.. (ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΒΛ. https://diamantiskoutoulas.blogspot.com/2019/08/blog-post_39.html )  Ἐκεῖ γνώρισε καὶ  ἀνέπτυξε φιλικώτατες σχέσεις μὲ τὸν ἔφηβο τότε Διὰδοχο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  (δεξιά  στὴν φωτό—στὴν μέση ἡ βασ.Φρειδερίκη) ὁ ὁποῖος ,κατὰ ἕναν σημαδιακὸ τρόπο, ἔτυχε νὰ ἀποβιώσεο τὴν γενέθλιο ἡμέρα τῆς μητέρας  μου :   ὁ Κωνσταντῖνος, γεννηθεὶς στὶς 2‒6‒1940, ἀπεβίωσε τὴν 10‒1‒2023 , ἡ μητέρα μου γεννήθηκε τὴν 10‒1‒1927  (καὶ ἀπεβίωσε τὴν