Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 31, 2023

ΟΙ ΕΣΣΑΙΟΙ & ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

Εικόνα
Τὸ 1947 ἔγινε μὲ ἕναν μυθιστορηματικὸ τρόπο ἡ ἁνακάλυψη τῶν λεγομένων χειρογράφων τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης μέσα στὰ σπήλαια τῆς ἐρήμου τοῦ ΚΟΥΜΡΑΝ. Ἕνας βοσκός, ὁ ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΕΛ ΝΤΙΒ ψάχνοντας τὰ ζῶα του πέταξε μιὰ πέτρα καὶ κτύπησε ἕνα πιθάρι μέσα στὸ ὁποῖο βρῆκε  κρυμμένα  ἑβραϊκὰ χειρόγραφα ποὺ εἶχαν φυλάξει οἱ κάτοικοι τῆς "μονῆς" τοῦ Κουμρὰν τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ ρωμαϊκὲς λεγεῶνες εἰσέβαλλαν στὸ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ καταπνίξουν τὴν ΜΕΓΑΛΗ ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ τοῦ 66μΧ κατὰ τῆς ΡΩΜΗΣ. Μετὰ ἀπὸ πολλὲς περιπέτειες τὰ χειρόγραφα τοῦ Κουμρὰν πέρασαν στὴν δικαιοδοσία τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ καὶ παρεδόθησαν γιὰ ἔρευνα στὴν διεθνῆ ἐπιστημονικὴ κοινὀτητα. Τὰ συμπεράσματα τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας ἐπὶ τῶν χειρογράφων εἶναι ἐν συνόψει τὰ ἑξῆς : 1) πρόκειται γιὰ κείμενα μιᾶς κοινότητας ποὺ —ΚΑΤΑ ΠΑΣΑΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ—ταυτίζεται μέ τοὺς ΕΣΣΑΙΟΥΣ ποὺ γνωρίζουμε ἀπὸ τὸν ΙΩΣΗΠΟ, ΠΛΙΝΙΟ κλπ. 2) οἱ ἰδέες τους εἶναι ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ τύπου δηλ. ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΕΓΓΥΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ καὶ συγκεκριμένα , ΕΝΤΟΣ 40 ΕΤΩΝ. Γράφει

Ο ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ (ἤ: ΓΙΑΤΙ Η ΛΕΥΚΗ ΦΥΛΗ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ) .

Εικόνα
Ὁ καθηγητὴς  ΧΑΝΣΟΝ (Victor Davis Hanson) τῶν  Πανεπιστημίων  California & Stanford,   {γνωστὸς  ἀπὸ τὸ "ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ" }διαθέτει σκέψη ρηξικἐλευθη καὶ ἄκρως ἐνδιαφέρουσα, γι αὐτὸ τὴν παρουσιάζω grosso modo: Διερωτᾶται ὁ Χάνσον  <γιατὶ ὁ ΛΕΥΚΟΣ ἄνθρωπος, ἄν καὶ ὑστερεῖ στὴν σωματικὴ δύναμη ἀπὸ τὸν  ΝΕΓΡΟ καὶ στὴν ἐφευρετικὀτητα ἀπὸ τὸν ΚΙΤΡΙΝΟ,  κατάφερε νά τοὺς  ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ;> Καὶ ἀπαντᾶ :  ἐπειδὴ ἡ λευκὴ φυλὴ ἔχει κληρονομήσει τὴν ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ, οἱ ὁποῖοι, ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟΙ, γιὰ νά ἐπιβιώσουν, μετεβλήθησαν  στὶς ΦΟΝΙΚΩΤΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ἐξελίσσοντας καὶ ἀναπτύσσοντας  τὴν τέχνη τοῦ πολέμου σέ δυσθεὠρητα ὕψη.  Ὡς παράδειγμα ὁ Χάνσον ἀναφέρει τὴν ΠΥΡΙΤΙΔΑ, τὴν ὁποία ἂν καὶ εἲχαν ἀνακαλύψει οἱ ΚΙΝΕΖΟΙ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Δυναστεἰας ΤΑΝΓΚ (900μΧ)   δὲν προχὠρησαν στὴν ἀνἀπτυξη ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ , κάτι ὅμως πού ἔκαναν οἱ Λευκοὶ μόλις γνώρισαν τὴν πυρίτιδα ἀπὸ τοὺς Κινέζους τὸν 15ο αἰ. καὶ  ἔτσι ἐπιβλήθηκαν τοὺς ἑπὀμεν