Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαρτίου 24, 2019

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

Εικόνα
    Τὴν παρακάτω ἐπιστολὴ ἀπέστειλε  ὁ Παπαφλέσας στὸν ἀδερφό του ΝΚΗΤΑ ΦΛΕΣΣΑ λίγο πρὶν τὴν Μάχη στὸ Μανιάκι κατὰ τοῦ ΙΜΠΡΑΗΜ.  Μὲ αὐτὴ τὴν ΕΚΟΥΣΙΑ θυσία )ἤξερε ὅτι δὲν ὑπῆρχε προοπτικὴ νίκης μὲ 500 ἄνδρες κατὰ τῶν χιλιάδων Τουρκοαιγυπτίων-) 'ξέπλυνε" τὰ πολιτικά του λάθη στὸν Β' Ἐμφύλιο.  Σκοπός του ἦταν ὁ θάνατος του, ὡς ἐν ἐνεργείᾳ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν (στὴν Κυβέρνηση Κουντουριώτη) νὰ εὐαισθητοποιήσει Ἕλληνες καὶ  ξένους. Ἔτσι ὁδηγηθηκε σὲ ἕναν ἑκούσιο θάνατο ΑΠΗΥΔΗΣΜΕΝΟΣἀπὸ τὶς ἀθλιότητες τοῦ Ἐμφυλίου  (ἔφερε βεβαίως, εὐθύνη  ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ γιὰ τὴ φυλάκιση Κολοκοτρώνη) γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Εξέγερση τοῦ '21,ἡ ὁποία ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΘΟΣ καὶ τὸν Ἀγῶνα του ,ὡς Ἀποστόλου τῆς Φιλικῆς στὸν Μωριᾶ. Ὁ χρόνος ,τὸν Μάρτη τοῦ 21, πίεζε , ἐπειδὴ δὲν θὰ ἄντεχε πολὺ ἀκόμα ὁ ΑΛΗ-ΠΑΣΑΣ τὴν Πολιορκία τοῦ ΧΟΥΡΣΙΤ καὶ ὁ Τουρκικὸς Στρατὸς ΘΑ ΓΥΡΙΖΕ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ὁσονούπω..Γι αὐτό ἔτρεχε  ΤΟΤΕ νὰ ἐπιταχύνει τὸ ξεσηκωμὸ ὁ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ, κατὰ τὶς ὁδηγίες τ