Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαρτίου 12, 2023

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟ 1914 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΘΩΜ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

Εικόνα
  Ἔχω ἀναφέρει σὲ ἄλλην εὐκαιρία [ https://diamantiskoutoulas.blogspot.com/2020/07/blog-post_3.html ]  τὶς ἀρνητικὲς πλευρὲς τοῦ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (πχ. τὰ Κινήματα κατὰ τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, τὴν πραξικοπηματικὴ δημιουργία μέσῳ ξένων δυνάμεων ξεχωριστοῦ κράτους στὴν Θεσ/νίκη κλπ ) ὅμως ἐδῶ θὰ ἀναφερθῶ στὴν—κατὰ πολλούς— πιὸ μαύρη ὄψη τῆς Πολιτικῆς του (πλεῖστοι τὴν θεωροῦν ὡς τὸ  μεγάλο του ἔγκλημα —μαζὶ μὲ τὸ μεγάλο του λάθος, τὴν κατάληψη τῆς Σμύρνης)· πρόκειται γιὰ τὴν ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ἡ ὁποία ὑπεγράφη στὶς 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ τοῦ 1923 στὴν Λωζάνη ,  ΠΡΙΝ τὴν ὁμώνυμη  Συνθήκη ἡ ὁποία ὑπεγράφη στὶς 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1923. Σὲ μιάν, λοιπόν, ὁμιλία του στὴν Βουλὴ τὴν 17η ΙΟΥΝΙΟΥ 1930 , ἐπ εὐκαιρίᾳ τοῦ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΦΙΛΙΑΣ, ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος λέει τὰ ἑξῆς ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ  γιὰ τὶς ἰδέες καὶ τοὺς σχεδιασμούς του ( ἀντιγράφω ἀπὸ τὰ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ) : " Ἐπίστευα, κύριοι, πρὸ τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, καὶ πολύ πρό,διότι ἤδη κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους τὰ ὄνειρα εἶχ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΦΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΙΜΑ..

Εικόνα
 1)  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ-1901 Νοέμβριος 1901: ἔχει ξεσηκωθεῖ ὁ κόσμος κατὰ τῆς μετάφρασης ΠΑΛΛΗ τῶν Εὐαγγελίων ποὺ δημοσιεύει ἡ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ τοῦ προοδευτικοῦ ἐκδότη  Γαβριηλίδη ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε   τὴν προσπάθεια τῆς προοδευτικῆς  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΟΛΓΑΣ γιὰ νὰ γίνει κατανοητὴ ἡ Βίβλος στὸν ἁπλὸ κόσμο. Πρωτοπόροι  τῶν ἀγανακτησμένων συντηρητικῶν οἱ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ἐπιτέθηκαν  στὴν ἐφημερίδα, στὴν Βουλὴ καὶ στὰ Ἀνάκτορα..  Ἐπενέβη ὁ στρατὸς στὰ ἐκτεταμένα ἐπεισόδια μέ συνἐπεια νὰ ὑπάρξουν καμμιὰ δεκαριὰ ΝΕΚΡΟΙ διαδηλωτὲς,νὰ  πέσει ἡ κυβέρνηση ΘΕΟΤΟΚΗ καὶ νὰ παραιτηθεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ποὺ ὑποστήριζε τὴν μεταφραστικὴ προσπάθεια τῆς Βασίλισσας.. Τέλος στό Σύνταγμα τοῦ 1911 ἀπαγορεύτηκε ἡ μετάφραση τῆς Ἁγ.Γραφῆς, χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ Οίκουμ.Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.  Ἡ ἴδια ἀπαγόρευση ὑπῆρχε  στὸ Σύνταγμα τοῦ 1975  ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ: ΑΡΘΡΟ 3 , παρ.3  <H επίσημη μετάφραση —τῆς Βίβλου—σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Aυτοκέφαλης

Ἀρχαῖο Θέατρο καὶ Θεία Λειτουργία.

Εικόνα
 Εἶναι ἀδύνατον ,σὲ ὅποιον ἔχει ἔστω καὶ στοιχειώδη γνώση τοῦ ἀρχαίου θεάτρου νὰ μὴν ἐντοπίσει τὶς ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ μεταξὺ τῆς ἀρχαίου Δράματος  καὶ τῆς χριστιανικῆς Θείας Λειτουργίας (ὅλων τῶν τυπικῶν, ἀνατολῆς καὶ δύσεως). Συγκεκριμένα· — οἱ χοροὶ τῶν ψαλτῶν ἀντιστοιχοῦν στὰ ΗΜΙΧΟΡΙΑ τοῦ Χοροῦ τῆς ἀρχαίας Τραγωδίας ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὸν Λαό —τὸ βυζαντινὸ τέμπλο παραπἐμπει στοὺς ΠΕΡΙΑΚΤΟΥΣ τῆς ἀρχαίας σκηνογραφίας (τῆς ὁποίας γενἀρχης ὑπῆρξε ὁ Σοφοκλῆς) —ἡ αγία Τράπεζα ἀντιγράφει τὴν ΘΥΜΕΛΗ δηλ.τὸν βωμὸ —τάφο  τοῦ Διονύσου —ὁ δεσποτικὸς θρόνος καὶ ὁ ἄμβων θυμίζουν τὸν ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟ  καὶ τὸν ΑΓΓΕΛΟ {=ἀγγελιαφόρο} ἀντίστοιχα τῆς Τραγωδίας. —τὸ σύνθρονο ἢ πρεσβυτέριο ποὺ ὑπῆρχε στοὺς πρωτοβυζαντινοὺς ναούς πίσω ἀπὸ τὴν ἁγία Τράπεζα (βλ. στὴ φωτό.Ἑκατονταπυλιανὴ Πἀρου)   ἀντιγράφει ἀκριβῶς τὸ ΚΟΙΛΟΝ {=κερκῖδες} τοῦ ἀρχαίου θεἀτρου. Βεβαίως ἡ Θεία Λειτουργία δέν ἀνάγεται στὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ θέατρο,.ἀλλὰ στὶς μεσανατολικὰ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ τῆς ἐποχῆς τοῦ χαλκοῦ , ὅπως γνωρίζουν οἱ λειτουργιολόγοι.  Τὰ συμ

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ.

Εικόνα
 Ὅλοι γνωρίζουμε τὴν θεολογία τοῦ Ἀπ.Παύλου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε γιὰ τὴν ἐξιλέωση τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Βεβαίως δὲν ἦταν αὐτὴ ἡ μόνη θεολογικὴ "ἐρμηνεία" τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ στὸν ἀρχέγονο χριστιανισμὸ. Ὑπῆρξαν καὶ ἄλλες θεολογικὲς "ἐξηγήσεις" τοῦ Θεἰου Πάθους (βλ. Σ.ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ; ‒ Ἀθήνα, 1990 ). Ὡστόσο, ἦταν ἡ ΠΑΥΛΕΙΑ θεολογία  αὐτὴ ποὺ τελικὰ ἐπικράτησε  στὴν Ἐκκλησία, ἡ λεγόμενη Theologia Crucis.   Ὅμως, 450 χρόνια περίπου  ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ, στοὺς ἀρχαίους Ἑλληνες ΤΡΑΓΙΚΟΥΣ, Αἰσχύλο καὶ Σοφοκλῆ,  εἶχε ἀναπτυχθεῖ μιὰ ἀνάλογη σντίληψη (καὶ βεβαίως τὴν ἴδια ἐποχὴ μὲ τοὺς Τραγικοὺς,  ὁ λεγόμενος ΔΕΥΤΕΡΟΗΣΑΪΑΣ γράφει στὴν Βαβυλῶνα  παρόμοια, μιλῶντας γιὰ τὸν ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ —Ebed Jahwe/ κεφ.53). Συγκεκριμένα,στὸ τέλος τοῦ "ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΔΕΣΜΩΤΗ" ὁ Αἰσχύλος παρουσιάζει τὸν Ἑρμῆ νὰ λέει, στόν καρφωμένο στὸν Καύκασο Προμηθέα (ποὺ ἔκλεψε τὴν φωτιὰ καὶ τὴν ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ τοὺς σώσει ἀπὸ τὴν καταστροφ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ: ὁ θάνατος δὲν εἶναι ἀρρώστια..

Εικόνα
Γράφει στὴν "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" ὁ Σοφοκλῆς στὸ Α' Στάσιμο {ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΚΟΥΔΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΙΝΟΤΕΡΟΝ ΠΕΛΕΙ=πολλὰ γεννοῦν τὸ Δέος, τὸ Μέγα Δέος ὁ Ἄνθρωπος γεννᾶ*} τὸ καλύτερο ,κατὰ τὴ γνώμη μου,ΧΟΡΙΚΟ τοῦ ἀρχαίου Δράματος {ὀπου περιγράφει τὴν ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ} τὰ ἑξῆς : " Ἅιδα μόνον / φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται· νόσων δ' ἀμηχάνων φυγὰς ξυμπέφρασται" (στιχ.360) Μετάφραση : " ἀπὸ τὸν Ἅδη μόνο δὲν θὰ μπορέσει νὰ ξεφύγει (ὁ ἄνθρωπος) ἄν καὶ  ἔχει ἐπινοήσει τρόπους γιατρειᾶς σὲ ἀγιάτρευτες ἀρρώστειες" Δηλ. κι ἄν γιατρέψει ὅλες τὶς ἀσθένειες ὁ ἄνθρωπος ,ἀπὸ τὸν θάνατο δὲν θὰ ξεφύγει ,  γιατὶ ὁ θάνατος δὲν εἶναι ἀρρώστεια... Μερικοὶ φιλόλογοι ἔλεγαν παλιὰ, πὼς  ἐδῶ εἶναι λανθασμένη ἡ διάταξη τῶν στίχων·  θὰ ἔπρεπε νὰ ἔλεγε τὸ κείμενο : "ἄν καὶ γιάτρεψε πολλὲς ἀρρώστειες,  δὲν ξέφυγε ἀπὸ τὸν Ἅδη" . Ὅμως, ΟΧΙ -  ἡ σειρὰ τῶν στίχων εἶναι ὀρθή· ὁ θάνατος θαρθεῖ ,κι ἄν  ἀκόμα  ὁ ἄνθρωπος,γιατρέψει ὅλες τὶς ἀνίατες ἀσθένειες {=ἀμήχανοι νόσοι} ΓΙΑΤΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙ