Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 6, 2020

M.Ventris :Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β.

Εικόνα
Ὅταν ὁ ΕΒΑΝΣ ἔφερε στὸ φῶς τὸ Μινωικὸ Πολιτισμὸ καὶ τὶς πινακίδες μὲ τὴν ΓΡΑΜΜΙΚΗ γραφὴ πίστεψε ὅτι ἀνακαλυψε ἕναν ἄγνωστο μέχρι τότε λαο, τοὺς ΜΙΝΩΙΤΕΣ καὶ τὸν πολιτισμὸ τους (ποὺ πιθανολογοῦσε ὅτι κατάγονταν ἀπὸ τὴν Μ.Ἀσία.) Ὅμως τὸ 1952-3 ἕνας Ἄγγλος ἀρχιτέκτων ,ἐρασιτέχνης γλωσσολόγος( ποὺ κατὰ τὸν Β'ΠΠ ὑπηρέτησε ὡς ἀποκρυπτογράφος)  διεπίστωσε ὅτι οἱ Πινακίδες τῆς Γραμμικῆς  Β —ἡ οποία εἶναι ΣΥΛΛΑΒΙΚΗ κι ὄχι ἀλφαβητικὴ γραφή—περιεῖχαν ΚΛΙΤΕΣ λέξεις ποὺ δὲν ταίριαζαν μὲ τὴν ΕΤΡΟΥΣΚΙΚΗ γλῶσσα (ποὺ πιθανολογοῦσαν πολλοὶ ὅτι ἀνῆκε ἡ γλῶσσα τῶν πινακίδων ). Συγκρίνοντας στὴν ἀρχὴ λέξεις γνωστῶν Κρητικῶν  πόλεων κατάφερε ἐν τέλει ὁ ΒΕΝΤΡΙΣ νὰ ἀποδείξει ὅτι ἡ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Β ' ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (1450-1100 πχ ) καὶ νὰ φανεῖ ἔτσι ὅτι εἶχε δίκιο ἡ Ἀρχαία Παράδοση ποὺ θεωροῦσε τοὺς Μυκηναίους  ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ τῶν Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς τοῦ Σιδήρου ,δηλ ΕΛΛΗΝΕΣ  καὶ αὐτούς ,ἐνῶ μέχρι τότε θεωρεῖτο ὅτι ἡ ἑλληνικὴ Ἱστορία ξεκινοῦσε ἀπὸ τον Ὅμηρο, τὸ 800 πΧ περίπου..

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΕΙΧΑΝ ΧΡΩΜΑ...

Εικόνα
 Ἐπειδὴ στὴν Ἀναγέννηση δὲν ἔβαφαν τὰ ἀγάλματα ἔχει δημιουργηθεῖ ἡ λανθασμένη ἐντύπωση ὅτι καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ Ρωμσῖοι τὰ ἄφηναν χωρὶς χρῶμα.  Οἱ εἰδικοὶ γνωρίζουν ὅμως ὅτι ἀγάλματα καὶ κτήρια ὅπως ὁ Παρθενῶνας, εἶχαν ΕΝΤΟΝΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ  τὸν ὁποῖον μάλιστα εἶχαν ἐπιλέξει οἱ ἴδιοι οἱ σχεδιαστὲς τους, ὅπως ὁ ΦΕΙΔΙΑΣ καὶ ὁ ΙΚΤΙΝΟΣ.  Πρὶν μερικά χρόνια παρουσίαστηκε τὸ παρακάτω βίντεο τοῦ καθηγητῆ V.  BRINKMANN ποὺ ἀποκαλύπτει τὸ  ἁπωλεσθὲν —λόγῳ ἔκθεσης στὰ καιρικὰ φαινόμενα— ΧΡΩΜΑ  ΤΩΝ ΑΓΑΜΑΤΩΝ τοῦ δυτικοῦ ἀετώματος τοῦ ναοῦ τῆς ΑΦΑΙΑΣ στην Αἴγινα —ποὺ βρίσκονται στὸ Μόναχο—  μέσῳ τῆς σύγχρονης τεχνολογίας (ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΩΣ)                                 (V.Brinkmanm)                                     _____________                                      A.Tomasi

Μπρουνελέσκι : Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕ ΕΩΣ ΤΟΝ 20ο ΑΙ.

Εικόνα
Θεωρεῖται ὁ πατριάρχης τῆς Ἀναγέννησης διότι ὑπῆρχε ὁ εἰσηγητὴς τοῦ Ἀναγεννησιακοῦ ρυθμοῦ στὴν ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ —ὁ ὁποῖος  διατηρήηκε  μὲ ἐλάχιστες ἀλλαγὲς ὥς τὸν 20 αἰ. —μὲ τὴν οἰκοδὸμηση τοῦ ΤΡΟΥΛΟΥ {Dome} στὴν Santa Maria del Fiore τῆς ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ—ὅπου καὶ ἐτάφη—καὶ ἐπειδὴ ὑπῆρξε ὁ εὑρετὴς τῆς γραμμικῆς ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ στὴν ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Τὸν ὑποστήριξε —καὶ τὸν πίστεψε ὁ ΚΟΣΜΑΣ ΜΕΔΙΚΟΣ / COSIMO DE MEDICI—ὅταν ἔδειξε στὴν Σινιορία {=Γερουσία} ὅτι μπορεῖ νὰ φτιάξει ἕναν θόλο χωρὶς ὑποστηρίγματα  ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΕΝΟΣ..ΑΥΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΡΘΙΟ !   Βεβαίως τὸ..αὐγὸ του ὁ Μπρουνελέσκι τὸ ἐμπνεύστηκε ἀπό τό ΠΑΝΘΕΟΝ τῆς ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ ποὺ μελέτησε ἑπισταμένως.  Ὅμως ἡ μεγαλοφυία του προχώρησε περαιτέρω· ΕΦΤΙΑΞΕ ΔΥΟ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΥΣ ΘΟΛΟΥΣ,  ἕναν ἐσωτερικὸ καὶ ἕναν ἐξωτερικὸ ,μὲ ΚΕΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ  καὶ μὲ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ποὺ κρατοῦν τοὺς θόλους  ὅπως τὰ βαρέλια.. Τὰ τοῦβλα τὰ τοποθέτησε ἀκολουθῶντας σχέδιο ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟΥ , οἰκοδομῶντας ἕναν τροῦλο ὕψους μέτρων 114 μ.  ἀπὸ τὸ ἔδαφος καὶ διαμέτρου βάσης  45 μ.