Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 12, 2022

Οἱ " Ὄρνιθες" {=τὰ Πουλιά} τοῦ Ἀριστοφάνη καὶ ἡ "κότα τοῦ Τσἀτσου".

Εικόνα
  ΟΡΝΙΘΕΣ στὴν ἀρχαία ἑλληνική,  δὲν σημαίνει βεβαίως τὶς..κότες ,ἀλλὰ τὰ "ὄρνεα" ,τὰ" ΠΟΥΛΙΑ" —2500 χρόνια πρὶν τὸν Χίτσκοκ.. Οἱ ΟΡΝΙΘΕΣ θεωροῦνται τὸ ἀριστούργημα τοῦ Ἀριστοφάνη, ἡ πιὸ "ἀναρχική" κωμωδία (ἴσως μαζὶ μὲ τὶς ΣΦΗΚΕΣ ἤ τὶς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ). Παρουσιάστηκαν στὰ Διονύσια τὸ 414πΧ καὶ πῆραν τὸ 2ο βραβεῖο, —ἐνῶ τὸ 1959 ἐπὶ κυβερνήσεως ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ,ἡ  παράσταση τοῦ  Καρόλου ΚΟΥΝ στὸ ΗΡΩΔΕΙΟ  , ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΩΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΣΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ( θὰ καταλάβετε παρακάτω γιατί..)ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο ὑπουργὸ  Προεδρίας  Κ. ΤΣΑΤΣΟ (μεταπολιτευτικά,  Πρόεδρο Δημοκρατίας)  ʽΗ ὑπόθεση τῆς κωμωδίας εἶναι ἁπλῆ· δύο Ἀθηναῖοι ,ὁ ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ καὶ ὁ ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ ( πάντα τὰ ὀνόματα ἔχουν νόημα στὸν Ἀριστοφάνη..) ἀποφασίζουν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν Ἀθήνα καὶ νὰ φτιάξουν μιὰ νέα πόλη, τὴν ΝΕΦΕΛΟΚΟΚΚΥΓΙΑ ("κόκκυγξ"=κοῦκος) στὸν κόσμο τῶν πουλιῶν ,στὸν ΑΕΡΑ. ʼ´Εχουν ἀ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΥΔΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ.

Εικόνα
 Σὲ πάπυρο τοῦ 2ου αἰ.μΧ ποὺ παρουσιάζει σεληνιακὸ πίνακα καὶ ἀποδίδεται στὸν τελευταῖο μεγάλο ἀστρονόμο ΚΛΑΥΔΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ,  ὑπάρχει τὸ σύμβολο τοῦ ΜΗΔΕΝΟΣ (κάτω δεξιά).   Βεβαίως οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ποὺ χρησιμοποιοῦσαν τὸ ἀλφάβητο  γιὰ νὰ ἀπεικονίσουν ἀριθμούς,δὲν θὰ μποροῦσαν  νὰ ἀπεικονίσουν   τὸ μηδὲν μὲ τό γράμμα ΟΜΙΚΡΟΝ ἐπειδὴ  ἤδη μὲ αὐτὸ ἀπεικόνιζαν τὸν ἀριθμὸ 70 (α=1, β=2, γ=3...) Φαἰνεται λοιπὸν πιθανώτερο ὅτι ὁ Πτολεμαῖος ἐμπνεύστηκε τό σύμβολο τοῦ μηδενὸς  ποὺ παρουσιάζει στὸ ἐν λόγῳ χειρόγραφο (πάπυρος ΛΟΥΝΤ)  ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ "ΟΥΔΕΝ" (ὅπως ἰσχυρίζονται πολλοί)  ἀλλὰ ἀπό ἕνα ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ, ΑΡΑΒΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ τὸ ὁποῖο ὑπάρχει σὲ πολλὰ ἀντίστοιχα ΑΡΑΒΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ άστρονομίας μὲ πολλὲς παραλλαγές. ________ βλ. O. Neugebauer, ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΜΙΕΤ, 1990, σελ.46