Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2018

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Εικόνα
"Προφήτης" δὲν εἶναι ὁ Μάντης ποὺ προβλέπει τὸ ..μέλλον.Η  λέξη προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα "ΦΗΜΙ" καὶ τὴν πρόθεση "ΠΡΟ"  καὶ σημαίνει αὐτὸν ποὺ μιλᾶ μπροστὰ ἀπὸ κάποιον δηλ. ὡς ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ κάποιου (φερέφωνο). Τὸ ἴδιο νόημα ἔχει ἡ ἑβραϊκὴ λέξη nabi ποὺ σημαίνει τὸ φερέφωνο τοῦ θεοῦ (= τάδε λέγει Κύριος). Οἱ Προφῆτες ἐμφανίστηκαν κατὰ τὴν προαιχμαλωσιακὴ περίοδο(δηλ πρὶν τὸ 600 πΧ- ἡ βαβυλώνεια αἰχμαλωσία διήρκεσε ἀπὸ τὴν Ἅλωση τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπὸ τὸν ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΟΡΑ τὸ 586πΧὥς τὴν Κατάληψη τῆς Βαβυλώνας ἀπὸ τοὺς Πέρσες τὸ 539πΧ) μὲ πρῶτον στὴν σειρὰ ,φυσικά ,τὸν Ἠλία , ἀλλὰ στὸ Κήρυγμα τοῦ θρησκευτικοῦ Ἀναρχισμοῦ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ , πρῶτος εἶναι ὁ  προφήτης ΑΜΩΣ  καὶ κατόπιν οἱ ΩΣΗΕ, ΗΣΑΪΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΗΣΑΪΑΣ (= πρόκειται γιὰ ἕναν ΑΓΝΩΣΤΟ Προφήτη ποὺ ἔζησε κατὰ τὴν Βαβυλώνεια Αἰχμαλωσία καὶ τὰ ἔργα του περιέχονται στὸ κείμενο τοῦ Ἠσαΐα  στὰ Κεφ.40-55)  καὶ τὸν ΙΕΡΕΜΙΑ. Ποῦ ἔγκειται ὁ θρησκευτικὸς Ἀναρχισμὸς αὐτῶν τῶν προαιχμαλωσιακῶν Προφη

Βενιζελικοὶ δωσίλογοι. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ "ΟΧΙ" .

Εικόνα
Τὸ 1945 ὄταν πρωθυπουργὸς τῆς χώρας ἦταν ὁ Στρατηγὸς Ν. Πλαστήρας,  λίγους μῆνες  μετὰ τὰ "Δεκεμβριανά" & τὴν "Βάρκιζα", ἡ ἐφημ ." ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ" (5/4/1945)  δημοσίευσε Ἐπιστολὴ τοῦ "Μαύρου Καβαλλάρη" πρὸς τὸν Π.Μεταξᾶ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΙΣΥ (ὅπου εἶχε τὴν ἕδρα της ἡ φιλοναζιστικὴ γαλλικὴ κυβέρνηση τοῦ Πεταίν) μὲ ἡμερομηνία  16 -ΙΟΥΛΙΟΥ-1941 ,  ὅπου μεταξύ ἄλλων ὁ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ἔγραφε  τὰ ἀκόλουθα : " Ο ΑΝΙΣΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΜΙΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ  ΟΠΩΣ Η ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΕΚΛΗΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΤΟΠΙΚΑΣ ΝΙΚΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ  ΠΡΟΗΣΘΑΝΟΜΗΝ ΤΑΣ ΟΛΕΘΡΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΣΤΟΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΙΚΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1940 ΕΙΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ    ΟΤΙ ΥΠΗΡΧΕΝ ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. ΕΚΑΜΑ Ο,ΤΙ ΗΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΤΑΥΤΗΝ ΟΠΩΣ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ Η Ε

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εικόνα
           Γ.Μπαμπινιώτης : Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ                    ΤΗΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ                             Γ.Μπαμπινιώτης : Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ    Τρία θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανείς ,ἐντελῶς συνοπτικά, εἶναι τὰ σημεῖα ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τῆς δίνουν τὸ κῦρος καὶ τὴν αἴγλη ποὺ ἔχει ἀνάμεσα στὶς ἄλλες γλῶσσες.   1) τὸ ὅτι ἀποτελεῖ τὴν ΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ . Ἡ ἑλληνικὴ ὡς γνωστὸν ὑπῆρξε ἡ ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχή του Ἀλέξανδρου , ἐνῶ κατὰ τὴν ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εἰσήχθησαν στὶς Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες πλεῖστες ἑλληνικὲς λέξεις καὶ ΕΝΝΟΙΕΣ ποὺ καθόρισαν τὸ Δυτικὸ Πνεῦμα ὅπως :  ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ , ΑΝΑΛΥΣΙΣ, ΣΥΝΘΕΣΙΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ κλπ. Συνεπῶς δὲν ἀποτελεῖ ὑπερβολὴ νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι  ἄν ἀφαιρέσουμε τὶς ἑλληνικὲς λέξεις -ἔννοιες ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες καταρρέει αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦμε "Εὐρωπαϊκὸ Πνεῦμα." 2) ἡ Ἑλληνικὴ γράφεται καὶ μιλιέται στὸν ἴδιο τόπ

"Τοὺς ἔφαγε τὸ φεγγάρι ": ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ '21

Εικόνα
Δὲν εἶναι δυνατὸν βέβαια σὲ μία ἀνάρτηση νὰ ἀναλυθεῖ τὸ θεμελιακὸ γεγονὸς τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 ,ὡστόσο εἶναι χρήσιμο νὰ ἀναφερθοῦν συνοπτικὰ δέκα βασικὲς ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ δεδομένου ὅτι ἔχουν γραφεῖ καὶ γράφονται ἤδη πολλὰ μὲ γνώμονα ὄχι τὴν Ἀλήθεια, ἀλλὰ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, ἔνθεν κακεῖθεν. 1) Τὶ ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ΕΝΩΣΕ τοὺς Ἕλληνες τὸ '21  ὥστε νά .."θυμηθοῦν" ὃτι εἶναι ΕΛΛΗΝΕΣ / ΓΡΑΙΚΟΙ κι ὄχι ΡΩΜΗΟΙ/ RUM ORTHODOX  ὅπως αὐτοπροσδιορίζονταν κατὰ τὴν Ὀθωμανικὴ Περίοδο ,μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους Ὀρθοδόξους λαούς πχ Βούλγαρους ;  Θυμίζω ὅτι ὁ  ὅρος milliet {= γένος} τῆς τουρκικῆς  δὲν εἶχε ἐθνικὸ ἀλλὰ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ  περιεχόμενο, ἔτσι τὸ γένος τῶν Ρωμηῶν δηλ. τὸ milliet τῶν RUM ,δὲν σήμαινε τοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ ΟΛΟΥΣ  τοὺς Ὀρθοδόξους ἀνεξαρτήτως ἐθνοτικῆς καταγωγῆς (ἀκόμα καὶ τοὺς τουρκόφωνους ἢ τουρκικῆς καταγωγῆς Ὀρθοδόξους πχ.ΓΚΑΓΚΑΟΥΖΟΥΣ ὴ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΔΕΣ)  ΚΑΙ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΟΠΩΣ Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ)  ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ

Γ.-Μ. Τερτσέτης :Ο ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΑΘΩΩΣΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Εικόνα
Μπορεῖ βέβαια νὰ ἄφησε ὁ Τερτσέτης ἀιώνιο τὸ ὄνομα του στὴν Ἱστορίαμὲ τὴν ἀθώωση τοῦ Κολοκοτρώνη στὴν περιλάλητη Δίκη τοῦ 1834  (μαζί βεβαίως μὲ τὸν Πρόεδρο τοῦ Δικαστηρίου Α.ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ -χωρὶς τὸν ὁποῖον θἆχε ἐκτελεστεῖ  ὁ Κολοκοτρώνης...) ὅμως ὁ Τερτσέτης ὑπῆρξε στὴν οὐσία ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ καὶ ΠΗΓΗ ἱστορικὴ γιὰ πολλοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ '21 (πχ Κολοκοτρώνης). Γεννήθηκε τὸ 1800 (4-ΝΟΕ) στὴν Ζάκυνθο ἀπὸ τὸν γιατρὸ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΤΕΡΤΣΕΤΗ (Καθολικὸ στὸ θρήσκευμα)καί τὴν (Ὀρθόδοξη στὸ θρήσκευμα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΟΥΖΑ. Βαπτίστηκε στὶς 25 -11-1800, ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ,  στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγ.ΜΑΡΚΟΥ (Ζάκυνθος) μὲ ἀνάδοχο τὸν Ν.ΚΟΡΓΙΑΝΝΙΤΗ  (βλ. ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ : Γ.Τερτσέτης ,Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα, εκδ. Βιβλιοθήκης Βουλῆς τῶν Ἑλλήων,1984, σελ 5). Ὁ πατέρας του καταγόταν ἀπὸ τὴν ΜΑΣΣΑΛΙΑ   ( οἰκογενειακὸ ὄνομα :Tertset) ἔχοντας ἔρθη στὴ Ζάκυνθο ὁ πρῶτος πρόγονος ΙΑΚΩΒΟΣ TERTSET τὸ 1615 (Μερικοὶ ἐκ τῆς οἰκογενείας Τερτσέτη εἶχαν χρηματίσει Ἱερεῖς στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία

"ΑΝΑΠΗΔΗΣΑΣ ΑΝΕΒΟΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΤΙ"- Οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς γιὰ τὴν Μακεδονικὴ γλῶσσα.

Εικόνα
 Ἐπειδὴ τὸ περιλαλητο "Μακεδονικό" ἔχει πολιτικοποιηθεῖ ἀγρίως ἤδη ἀπὸ τὸν 19ο αἰ.  εἶναι δύσκολο νὰ εἰπωθοῦν ὁρισμένα νηφάλια  καὶ ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένα λόγια  σχετικὰ μὲ τὴν προέλευση τῆς περίφημης ΑΡΧΑΙΑΣ Μακεδονικῆς γλώσσας (καὶ κατ 'ἐπέκταση περὶ τῆς Καταγωγῆς τῶν Ἀρχ.Μακεδόνων) Βεβαίως στὴν παροῦσα ἀνάρτηση δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὴν πολιτικὴ προϊστορία του ζητήματος οὔτε στὰ κραυγαλέα καὶ ἀνιστόρητα ψεύδη τῆς Προπαγάνδας των Σκοπίων (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΛΑΒΟΙ  ΚΑΙ ΤΑ "ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ" ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ)  οὔτε στὰ σχέδια τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς  τοῦ Μεσοπολέμου γιὰ Σοβιετικὴ Βαλκανικὴ Ὀμοσπονδία (στὴν ὁποία ἐντάσσεται  βεβαίως καὶ ἡ  θέση περί "Μακεδόνων" τοῦ ΚΚΕ—βλ.στὴ φωτο, τὸ κεντρικὸ ἄρθρο  τοῦ "Νέου ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ" (*) τὸ 1932— ἀλλὰ καὶ ἡ θέση τοῦ Κόμματος κατὰ τὸν Έμφύλιο, Βλ: 5η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΚΕ /1949 : " Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ&q