Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 17, 2020

Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ

Εικόνα
Στὴν χώρα μας ὡς γνωστόν, οἱ λατινικὲς σπουδὲς εἶναι σὲ αἰώνια ..καραντίνα , ἤδη ἀπὸ ἱδρύσεως νεοελληνικοῦ κράτους , ἐξαιτίας τοῦ ἀντιδυτικοῦ —θρησκευτικῆς προελεύσεως—μένους τῆς κοινῆς γνώμης ( τὰ γράφω ὠμὰ  , ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ πεῖ ἔτσι ὠμὰ ὁ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ , ὁ καθηγητὴς ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ στό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ , διδάκτωρ στὸ Καῖμπριτζ καὶ μέγας ὑπέρμαχος τοῦ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ στὴν ἐκπαίδευση ). ʽΥποτίθεται ὅτι οἱ Νεοέλληνες ἐπειδὴ γνωρίζουν—ΔΗΘΕΝ—τὸν Ὅμηρο , δικαιοῦνται νὰ ἀγνοοῦν τὸν Βιργίλιο ἤ τὸν Ὀβίδιο.  ʼ´Ετσι ὅμως ἀγνοῶντας τὸν Βιργίλιο ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΚΑΤΕΧΟΥΝ , καθότι τὸν μεγαλύτερο ἐπίτευγμα τοῦ Ὅμήρου εἶναι ὅτι "γέννησε" τὸν Βιργίλιο ὅπως  καὶ τοῦ Βιργίλιου ὅτι "δημιούργησε" τὸν Δάντη.  ΟΜΗΡΟΣ—ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ—ΔΑΝΤΗΣ αὐτοὶ ΕΙΝΑΙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ταυτότητα , κι ἄν ἀγνοεῖς τοὺς δύο ἐκ τῶν τριῶν ,βρίσκεσαι ΕΚΤΟΣ εὐρ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Εικόνα
Γράφει τὸ " ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ" : " ἦσαν δὲ τινες ʽ´Ελληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας ,καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε , θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν....ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου "(ΙΩ. 12, 20‒23) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ :   ἦσαν καὶ κάποιοι  Ἕλληνες ποὺ εἶχαν ἀνεβεῖ στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ προσκυνήσουν γιὰ τὸ Πάσχα. Πλησίασαν τὸν Φίλιππο τὸν καταγόμενο ἀπὸ τὴν Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ τὸν παρακαλοῦσαν λέγοντας·  θέλουμε νὰ δοῦμε τὸν Ἰησοῦ, κύριε..  ʽΟ  ʼΙησοῦς (μόλις τοῦ τὸ εἶπαν αὐτὸ οἱ μαθητὲς , Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος) ἀπάντησε· ἔφτασε ἡ ὥρα νὰ δοξαστεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Τρεῖς  παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ κειμένου·  1.οἱ λέξη "ΕΛΛΗΝΕΣ"  κατὰ τοὺς πρώτους μεταχριστιαν

Παπα—Εὐθύμ :Η ΤΟΥΡΚΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εικόνα
ʼ´Ισως δέν εἶναι ἐν Ἑλλάδι εὐρέως γνωστὸς , ἀλλ´ὁ παπα—Εὐθὺμ ὑπῆρξε ὁ Πόντιος   ποὺ ἀπετέλεσε τὸ μεγαλύτερο ὅπλο  τοῦ ΚΕΜΑΛ κατὰ τοῦ ΟΙΚ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ. ʽΟ ΠΑΠΑ—ΕΥΥΜ, κατὰ κόσμον, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ (χειροτονήθηκε τὸ 1914 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)  ὑποστήριζε ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '20  ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Τουρκόφωνοι ,  οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ οἱ ʽΕλληνόφωνοι τῆς ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ ,  δὲν εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς , ἀλλὰ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ πού..ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΤΗΚΑΝ . ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ αὐτὸ διότι κάθε σοβαρὸς μελετητὴς γνωρίσει ὅτι μέγα μέρος τῶν σημερινῶν Τούρκων εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς , βυζαντινοὶ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΘΕΝΤΕΣ —τὸ ἀνάποδο δηλ.ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὑποστήρζε ὁ ΠΑΠΑ—ΕΥΘΥΜ. Γιατί ὁδηγήθηκε σὲ αύτὴ τὴ θέση  ὁ παπα—Καραχισαρίδης ; Πιθανῶς διαβλέποντας ὅτι τὸ μέλλον ἀνῆκε στὶς δυνάμεις τοῦ ΚΕΜΑΛ τὴν δεκαετία τοῦ '20,  προσεταιρίστηκε τοὺς Κεμαλι