Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 17, 2020

Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ

Εικόνα
Στὴν χώρα μας ὡς γνωστόν, οἱ λατινικὲς σπουδὲς εἶναι σὲ αἰώνια ..καραντίνα , ἤδη ἀπὸ ἱδρύσεως νεοελληνικοῦ κράτους , ἐξαιτίας τοῦ ἀντιδυτικοῦ —θρησκευτικῆς προελεύσεως—μένους τῆς κοινῆς γνώμης ( τὰ γράφω ὠμὰ  , ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ πεῖ ἔτσι ὠμὰ ὁ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ , ὁ καθηγητὴς ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ στό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ,διδάκτωρ στὸ Καῖμπριτζ καὶ μέγας ὑπέρμαχος τοῦ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ στὴν ἐκπαίδευση ). ʽΥποτίθεται ὅτι οἱ Νεοέλληνες ἐπειδὴ γνωρίζουν—ΔΗΘΕΝ—τὸν Ὅμηρο , δικαιοῦνται νὰ ἀγνοοῦν τὸν Βιργίλιο ἤ τὸν Ὀβίδιο.  ʼ´Ετσι ὅμως ἀγνοῶντας τὸν Βιργίλιο ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΚΑΤΕΧΟΥΝ , καθότι τὸν μεγαλύτερο ἐπίτευγμα τοῦ Ὅμήρου εἶναι ὅτι "γέννησε" τὸν Βιργίλιο ὅπως  καὶ τοῦ Βιργίλιου ὅτι "δημιούργησε" τὸν Δάντη.  ΟΜΗΡΟΣ—ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ—ΔΑΝΤΗΣ αὐτοὶ ΕΙΝΑΙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ταυτότητα , κι ἄν ἀγνοεῖς τοὺς δύο ἐκ τῶν τριῶν ,βρίσκεσαι ΕΚΤΟΣ εὐρωπα

Παπα—Εὐθύμ :Η ΤΟΥΡΚΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εικόνα
ʼ´Ισως δέν εἶναι ἐν Ἑλλάδι εὐρέως γνωστὸς , ἀλλ´ὁ παπα—Εὐθὺμ ὑπῆρξε ὁ Πόντιος   ποὺ ἀπετέλεσε τὸ μεγαλύτερο ὅπλο  τοῦ ΚΕΜΑΛ κατὰ τοῦ ΟΙΚ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ. ʽΟ ΠΑΠΑ—ΕΥΥΜ, κατὰ κόσμον, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ (χειροτονήθηκε τὸ 1914 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)  ὑποστήριζε ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '20  ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Τουρκόφωνοι ,  οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ οἱ ʽΕλληνόφωνοι τῆς ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ ,  δὲν εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς , ἀλλὰ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ πού..ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΤΗΚΑΝ . ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ αὐτὸ διότι κάθε σοβαρὸς μελετητὴς γνωρίσει ὅτι μέγα μέρος τῶν σημερινῶν Τούρκων εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς , βυζαντινοὶ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΘΕΝΤΕΣ —τὸ ἀνάποδο δηλ.ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὑποστήρζε ὁ ΠΑΠΑ—ΕΥΘΥΜ. Γιατί ὁδηγήθηκε σὲ αύτὴ τὴ θέση  ὁ παπα—Καραχισαρίδης ; Πιθανῶς διαβλέποντας ὅτι τὸ μέλλον ἀνῆκε στὶς δυνάμεις τοῦ ΚΕΜΑΛ τὴν δεκαετία τοῦ '20,  προσεταιρίστηκε τοὺς Κεμαλι