Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 28, 2024

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΑΣΕΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.

Εικόνα
 Α.  Ὁ λόρδος  Ράσελ (RUSSELL) σπουδαῖος μαθηματικὸς καὶ φιλόσοφος  ἔχει  ἐκθέσει  ὡς γνωστόν,  τὶς ἀντιλήψεις του περὶ Χριστιανισμοῦ στὸ πασίγνωστο δοκίμιο του  "Γιατί δὲν εἶμαι χριστιανός"   {τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ μία σχετικὴ ὁμιλία του τὸ 1927 ποὺ πρωτοεκδόθηκε γερμανικὰ τὸ 1932 καὶ  ἀγγλικὰ τὸ 1957). Ἐκεῖ ὑποστηρίζει, ἐν συνόψει, τὰ ἑξῆς περίπου·: 1) ἂν γιὰ κάθε τι ὑπάρχει ἕνα αἴτιο, τότε τί χρειαζεται ὁ θεός; Δὲν θὰ μποροῦσε τὸ Πρῶτο Αἴτιο νὰ εἶναι τὸ ΑΤΕΡΜΟΝ (χωρὶς ἀρχὴ)  Σύμπαν, δεδομένου ὅτι, ἀφοῦ ἰσχύει ὁ νόμος τῆς ἀφθαρσίας τῆς ὑλοενέργειας,  τὸ πιθανώτερο εἶναι τὸ Σύμπαν νὰ μὴν ἔχει ἀρχή ;  Γράφει ὁ Ράσελ : < Ἂν καθετί πρέπει νὰ ἔχει μιὰν αἰτία, τότε κι ὁ Θεὸς πρέπει νὰ ἔχει μιὰν αἰτία. Ἂν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει κάτι χωρὶς καμμιὰ αἰτία, θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ εἶναι ὁ κόσμος—θεός.....Δὲν ὑπάρχει λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ κόσμος εἶχε μιὰν ἀπαρχή. Ἡ ἰδέα ὅτι τὰ πράγματα θὰ πρέπει νὰ ἔχουν μιὰν ἀπαρχή ὀφείλεται στὴν ἔλλειψη τῆς φαντασίας μας. &

Μπέρτραντ ΡΑΣΕΛ κατὰ Ἀποστόλου ΠΑΥΛΟΥ.

Εικόνα
  Πασίγνωστη ἡ ΚΡΙΤΙΚΗ τοῦ ΡΑΣΕΛ κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ, ἡ ὁποία  σὲ κάποια σημεῖα στοχεύει στὶς ἀντιλήψεις τοῦ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ίδιαίτερα σὲ ἐκεῖνες ποὺ φαίνονται νὰ ἀποπνέουν ΑΝΤΙΕΡΩΤΙΚΗ χροιά, ὅπως σὲ ἐκεὶνη περὶ γάμου τοῦ περιλάλητου χωρίου  τῆς Α' ΚΟΡ.  < καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς  μὴ ἅπτεϲθαι> {7,1 }.  Ὡστόσο, ἐδῶ σφάλλει ὀ ΡΑΣΕΛ καὶ ἰδοὺ γιατί:  ὁ Παῦλος δίνει συμβουλὲς περὶ γάμου καὶ ἀγαμίας  στὶς Ἐκκλησίες, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ὅτι στὶς μέρες του ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η Β' ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Νομίζει μάλιστα  ὀ Παῦλος ὅτι ΘΑ ΖΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΤΑΝ ΕΡΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ νὰ τὸν παραλάβει ἐπί τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ {=ἡμεῖς οἱ ζῶντες...κατὰ τὴν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου}*. Συνεπῶς ἡ ἐρωτικὴ ἠθικὴ του καθορίζεται  ἀπό τὴν ἐσχατολογία του, γι αὐτὸ συμβουλεύει ἐκείνους ποὺ τὸν ρωτοῦν ἄν πρἐπει νὰ παντρευτοῦν ἢ ὂχι, λέγοντας τους στὴν οὐσία τὰ ἑξῆς:  <ΣΕ ΛΙΓΟ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ἢ ΑΓΑΜΟΙ. Μείνετε ὅπως εἶστε, ἀφοῦ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ  Η Β' ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ ΚΥΡ

ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΝΟΗΜΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

Εικόνα
1.  " ΟΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ"  (Las Meninas) τοῦ ΒΕΛΑΣΚΕΘ (1656). Σὲ αὐτὸν τὸν πίνακα ποὺ ὀνομάστηκε  "ἡ θεολογία τῆς ζωγραφικῆς", ἀπεικονίζεται ὁ ἴδιος ὁ ζωγράφος ἐπὶ τὸ ἔργον. Πίσω στὸν καθρέπτη φαίνεται τὸ Βασιλικὸ ζεῦγος τῆς Ἱσπανίας, ὅμως μένει τὸ  ἐρώτημα·  ΤΙ ζωγραφίζει ὁ Βελάσκεθ ;  Τὸ Βασιλικὸ ζεῦγος εἶναι τὸ μοντέλο τοῦ Πίνακα( ποὺ στέκεται στὴ θέση μας,ὡς θεατῶν)   ἤ στὸν Καθρέπτη ἀντικατοπτρίζεται ἁπλῶς  ὁ Πίνακας ποὺ ζωγραφίζει ὁ Βελάσκεθ , ὁ ὁποῖος κοιτάζει—καὶ ζωγραφίζει—ΕΜΑΣ ; (δεδομένου ὅτι ἄν ἦταν ὄντως μοντέλο τὸ βασιλικὸ ζεῦγος,  ΔΕΝ ΘΑ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ...) ______ 2."Ο  ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΝΟΛΦΙΝΙ "  τοῦ ΓΙΟΧΑΝΕΣ  ΒΑΝ ΑΫΚ (1434) , Τὸ πρῶτο τέχνασμα  στὴν ἱστορία τῆς Ζωγραφικῆς μὲ τὸν καθρέφτη στὸ πάνω μέρος  ὁπου ἀντικατοπτρίζεται  ὁ τελῶν τὸν Γάμο καθώς κι ἡ ἐπιβεβαιώνουσα τὸ γεγονὸς  ἐπιγραφὴ στὰ Λατινικά :  johannes van eyk fuit hic =  ὁ Γιόχανες Βάν Ἄϋκ ἦταν ἐδῶ. ______ 3."  ΤΟ ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΦΟΛΙ-ΜΠΕΡΖΙΕ"  τοῦ Ἰμπρεσσιονιστῆ ΜΑ

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ, <Ἐπέστρεφε>. Tὸ ἐσκεμμένο γραμματικὸ λάθος τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ ποιητῆ.

Εικόνα
Βεβαίως τό <ἐπἐστρεφε> εἶναι γραμματικὸ λάθος (κοινόχρηστος σολοικισμός καθότι ἡ προστακτικὴ δέν λαμβάνει αὔξηση —τὸ σωστὸ εἶναι <ἐπίστρεφε> )  ἀλλὰ ὁ Καβἀφης ΕΠΙΤΗΔΕΣ τὸ ἔγραψε λανθασμένα γιὰ νὰ τονίσει τὴν ἐπαναληπτικότητα αὐτῆς τῆς <ἐπιστροφῆς> , τὴν ἀνἀγκη γιὰ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Ἀνθρώπινα Δικαιώματα κατὰ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εικόνα
Κάτι ποὺ λησμονοῦν—συχνὰ ΔΟΛΙΩΣ— ὅσοι ἐπικαλοῦνται τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα εἶναι  ὅτι αὐτὰ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΝ μεταξύ τους, δηλ. τὸ (ἀνθρώπινο) δικαίωμα Α  ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ τοῦ (ἀνθρωπίνου) δικαιώματος Β.  Ἐξηγῶ μὲ δὺο χαρακτηριστικὰ παραδείγματα ΠΟΥ ΤΑ ΖΟΥΜΕ : α)  ὑπάρχει τὸ ΑΡΘΡΟ 3 τῆς Οἰκουμενικῆς Διακήρυξης τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ (1948) σύμφωνα μέ τὸ ὁποῖο  < Κάθε ἄτομο ἔχει δικαίωμα στὴ ζωή, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν προσωπική του ἀσφάλεια > καὶ ταυτόχρονα τὸ ΑΡΘΡΟ 14 ὁρίζει ὅτι < κ άθε ἄτομο ποὺ καταδιώκεται ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ζητᾶ ἄσυλο καὶ τοῦ παρέχεται ἄσυλο σὲ ἄλλες χῶρες> {ἐξαιρουμένων τῶν περιπτώσεων  δίωξης γιὰ πραγματικὸ ἀδίκημα τοῡ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου ἢ γιὰ ἐνέργειες ἀντίθετες πρὸς τοὺς σκοποὺς καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ ΟΗΕ.}.  Στὴν πράξη ὅμως  βλέπουμε μιὰ  πληθώρα ἀνθρώπων νὰ προσπαθοῦν νὰ εἰσέλθουν ἢ νὰ  εἰσέρχονται ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ σέ μία χώρα, ἐπικαλούμενοι ἀορίστως( ἢ καὶ ψευδῶς) τὸ ἄρθρο 14 καὶ ὅταν αύτὴ ἡ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

Κάτι δὲν καταλάβατε σωστά, κύριοι...

Εικόνα
ΟΧΙ Κύριοι— ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  δὲν εἶναι οἱ γελοιότητες τῶν  διαφόρων  "gay pride/parade" οὔτε ἡ νομιμοποίηση τῆς ἀρσενοκοιτίας.   ΔΥΣΗ εἶναι ὁ Ὅμηρος, ὁ Βιργίλιος κι ὁ Δάντης, ὁ Αἰσχύλος, ὁ Σοφοκλῆς , ὁ Σαίξπηρ, ὁ Θερβάντες, ὁ Ντοστογιέφσκι, ὁ Κάφκα, ὀ Μπαλζάκ, ὁ Φειδίας κι ὁ Πραξιτελης ,ὁ Ντὰ Βίντσι, ὁ Μιχαὴλ Ἄγγελος, ὁ Μπετόβεν κι ὁ Μότσαρτ,  ὁ Πλάτων κι ὁ Νίτσε, ὁ Ἀριστοτέλης ,ὁ Μ.Βασίλειος, ὁ Αὐγουστῖνος, ὁ Θωμᾶς Ἀκινάτης, ὁ Εὐκλείδης, ὁ Ἀϊνστάιν, ὁ Θουκυδίδης, ὁ Κικέρων, ὁ Μοντεσκιέ, ὁ Ρουσσώ, ὁ Γκαῖτε, ὁ Τολστόι, ὁ Ἀριστοφάνης.... ΚΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΛΑΘΟΣ ἀγαπητοί.... youtube.com/ΔιαμαντήςΚούτουλας   ______ ΥΓ. γιὰ ἕνα minimum ἑλληνικῆς <ἀρχαιογνωσίας> προτείνω · —ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ —ΑΙΣΧΥΛΟΥ, ΟΡΕΣΤΕΙΑ —ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ —ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ —ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΙΠΠΗΣ —ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, Δημηγορία Κλέωνος‒Διοδότου  (Γ ’βιβλ.)  καὶ Διάλογος Ἀθηναίων‒Μηλίων  (Ε’ βιβλ)