Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 9, 2020

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΘΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Εικόνα
Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ παλιὰ ὅτι στοὺς Δωρικοὺς ναοὺς & εἰδικῶς στὸν ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ"  σπανίζουν οἱ  εὐθεῖες γραμμὲς   & οἱ ὀρθὲς γωνίες". Αὐτὸ σημαίνει ὅτι στὸ Ναὸ τῆς Παρθένου Ἀθηνᾶς ποὺ ἔκτισαν ὁ Ἰκτῖνος & ὁ Καλλικράτης στὴν Ἀκρόπολη,ὑπάρχουν : α ) ΚΑΜΠΥΛΩΣΕΙΣ στὸν στυλοβάτη, στὸ ἐπιστύλιο, στὸ γεῖσο, στὰ τριγλυφα & στὸ ἀέτωμα, β) ΕΝΤΑΣΕΙΣ (= "φούσκωμα") τῶν Κιόνων στὸ 1/3 περίπου τοῦ ὑψους τους & γ) ΚΛΙΣΕΙΣ σὲ ὁλα τὰ μέλη ποὺ θἄπρεπε νὰ ἦταν κάθετα (κίονες & τοίχους). Ἀπό  σύγχρονες μετρήσεις ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτιοἱ   κίονες  τοῦ Πτεροῦ  κλίνουν ὅλοι πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ  κατὰ   0,07 m , ἐνῶ οἱ γωνιακοὶ κίονες  κλίνουν διαγωνίως κατὰ 0,10  m. Ὁ Στυλοβάτης ἔχει ΚΑΜΠΥΛΩΘΕΙ κατὰ τέτοιον τρόπο ὥστε στὸ μέσον τῶν μακρῶν πλευρῶν νὰ ὑψώνεται ἀπὸ τὴν ὁριζόντιο 0,11 m  καὶ στὸ μέσον τῶν στενῶν 0,06 m , ἐνῶ τὴν ἴδια καμπύλωση ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ἀνωδ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ ΜΕΛΟΣ

Εικόνα
           ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Σικάγο-1941)                                ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ                                        ______                                 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ____________________________________________________        ΥΜΝΟΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ : "Adoro te devote"                                       (Βατικανό) ____________________________________________________        ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ  ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ                                 (Πανάγιος Τάφος) ________ ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (Βατικανό) ________ (Εὐαγγέλιο Χριστουγέννων/ Βατικανό) ___________ Τὸ  ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ ΜΕΛΟΣ εἶναι ἡ παραδοσιακὴ μονοφωνικὴ μουσικὴ τῆς ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ & γενικότερα τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ὄνομα τὸ ὀφείλει στὸν Πάπα ΓΡΗΓΟΡΙΟ Α' (+604 μΧ)  ποὺ τὴν καθιέρωσε ὡς ἐπίσημο ἐκκλησιαστικὸ μελος, ἀλλὰ ἡ ἀρχή τοῦ Γρηγοριανοῦ Μέλους ἀνάγεται στὸν Ἁγ.ΑΜΒΡΟΣΙΟ (+397 μΧ) ὁ ὁποῖος ἔβαλε τὰ θεμέλια τοῦ μέλους αὐτοῦ, στηριζόμενος στὴν ΑΡΧΑΙΑ