ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΘΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ παλιὰ ὅτι στοὺς Δωρικοὺς ναοὺς & εἰδικῶς στὸν ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ" σπανίζουν οἱ  εὐθεῖες γραμμὲς  & οἱ ὀρθὲς γωνίες".
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι στὸ Ναὸ τῆς Παρθένου Ἀθηνᾶς ποὺ ἔκτισαν ὁ Ἰκτῖνος & ὁ Καλλικράτης στὴν Ἀκρόπολη,ὑπάρχουν :
α) ΚΑΜΠΥΛΩΣΕΙΣ στὸν στυλοβάτη, στὸ ἐπιστύλιο, στὸ γεῖσο, στὰ τριγλυφα & στὸ ἀέτωμα,
β) ΕΝΤΑΣΕΙΣ (= "φούσκωμα") τῶν Κιόνων στὸ 1/3 περίπου τοῦ ὑψους τους
&
γ) ΚΛΙΣΕΙΣ σὲ ὁλα τὰ μέλη ποὺ θἄπρεπε νὰ ἦταν κάθετα (κίονες & τοίχους).

Ἀπό  σύγχρονες μετρήσεις ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτιοἱ  κίονες  τοῦ Πτεροῦ κλίνουν ὅλοι πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ κατὰ   0,07 m ,ἐνῶ οἱ γωνιακοὶ κίονες  κλίνουν διαγωνίως κατὰ 0,10  m.

Ὁ Στυλοβάτης ἔχει ΚΑΜΠΥΛΩΘΕΙ κατὰ τέτοιον τρόπο ὥστεστὸ μέσον τῶν μακρῶν πλευρῶν νὰ ὑψώνεται ἀπὸ τὴν ὁριζόντιο 0,11 m καὶ στὸ μέσον τῶν στενῶν 0,06 m ,ἐνῶ τὴν ἴδια καμπύλωση ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ἀνωδομή.
Οἱ τοῖχοι ἐσωτερικὰ εἶναι κάθετοι ἀλλὰ ἐξωτερικὰ κλίνουν πρὸς τὰ μέσα ,δίνοντας στὸν Παρθενῶνα σχῆμα ΠΥΡΑΜΙΔΟΕΙΔΟΥΣ & ὄχι παραλληλεπιπέδου..
Ἔτσι , ΚΑΘΕ ΛΙΘΟΣ τοῦ Ναοῦ τῆς Παρθένου Ἀθηνᾶς ,ἔχει τραπεζοειδές (κι ὄχι ὀρθογώνιο) σχῆμα ΕΙΝΑΙ δηλ.  ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ καὶ δέν μοιάζει ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ..

Ὅλα τοῦτα ,βέβαια προϋποθέτουν τέλειους ὑπολογισμοὺς γιὰ κάθε μέλος τοῦ Ναοῦ & μαθηματικῶς ἀκριβέστατη ἐκτέλεση στὴν κατασκευή.  [ Σημειώνω ἐδῶ ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Κιόνων (=17 κατὰ μῆκος &  8 κατὰ πλάτος )
 ἀκολουθεῖ τὴν μαθηματικὴ ἀναλογία
  α • 2α +1 ].

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΕΚΤΙΣΑΝ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Ο ΙΚΤΙΝΟΣ & Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ;
ΤΙ ΕΠΕΔΙΩΚΑΝ ;

Προφανῶς οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες γνώριζαν τὶς ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ (ἠ γεωμετρικὲς ψευδαισθήσεις) βάσει τῶν ὁποίων παράλληλες εὐθεῖες,τεμνόμενες ἀπὸ ἀλλες ποὺ συγκλίνουν σὲ ἕνα κέντρο,ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ νὰ καμπυλώνουν
στὸ μέσον ( =Ὀπτική Ἀπάτη Hering-1861/ βλ.σχῆμα).

Ἔτσι θέλησαν, μὲ μία ΟΠΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
 καμπυλώνοντας τὸν Παρθενῶνα,νὰ πετύχουν ὥστε ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ στὸ ἀνθρώπινο μάτι  ὡς εὐθεῖες οἱ γραμμὲς του προσδίδοντας , μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο,μιὰν ἀνυπέρβλητη Τελειότητα στὸ Ναὸ τῆς θεᾶς τῆς Σοφίας ,κάνοντας τον αἰώνιο σύμβολο ΑΡΜΟΝΙΑΣ.

Βεβαίως ὅλα αὐτὰπροϋποθέτουν
εἰδικὸ Σχεδιασμὸ ποὺ εἶναι ἀδύνατον -λόγῳ  τῶν μεγάλων μεγεθῶν- νὰ ἔγινε πάνω σέ..παπύρους ἤ περγαμηνές. 

ΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ,ΛΟΙΠΟΝ ,
Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ;

 Σήμερα ξέρουμε ἀπὸ εὑρήματα στὸ Μαντεῖο
τοῦ Ἀπόλλωνα στὰ ΔΙΔΥΜΑ τῆς Ἰωνίας,ὅτι ὁ Σχεδιασμὸς τῶν Κιόνων ἔγινε μὲ τὴν μέθοδο τῆς ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ,ὅμως ἐνῶ ἡ καμπύλη τοῦ  ΥΨΟΥΣ τοῦ Κίονα σμικρύνθηκε ὑπὸ κλίμακα  (1:16) τὸ ΠΛΑΤΟΣ ἐλήφθη στὸ σχέδιο σὲ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ..
(βλ video).

Εὐφυὴς σκέψη & εὐφυέστατη ἐφαρμογή..

Καὶ κάτι τελευταῖο :
ἡ Ἀναστήλωση τοῦ Παρθενῶνα  ποὺ ξεκίνησε τὴν Μεταπολίτευση (γιὰ νὰ διορθώσει τά ..ἐγκλήματα τῶν Ἀρχαιολόγων τοῦ Μεσοπολέμου ποὺ ἔβαλαν ΣΙΔΕΡΟ στὴν σύνδεση τῶν σπονδύλων ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ..) ἀκόμα δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ (ἐδῶ & 40 χρόνια )  ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Ναὸς ΚΤΙΣΤΗΚΕ ἐπὶ Περικλῆ μόλις ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑΝ 8ετία.._______
______________________

Ντοκυμαντέρ National Geographic
"ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ"
________
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ


Πηγή :youtube.com/vvarvari                    ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ


____________


ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟ
ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.