Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 12, 2020

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

Εικόνα
     ________ Πραξικόπημα 21/4/1967 (Τὸ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ, μὲ τὴν Πλαστογραφημένη Ὑπογραφή τοῦ Βασιλιᾶ Κωνσταντίνου)  "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"  καὶ  "ΑΥΓΗ"  τῆς  21ης ΑΠΡ 1967 ______ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κ.ΚΟΛΛΙΑ (21‒4‒1967) ___________ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (16-ΔΕΚ-1969) _________________ Ὁ Βασιλιᾶς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ περιοδεύει στὴν Βόρεια Ἑλλάδα (προετοιμάζοντας τὸ Ἀντικίνημα κατὰ τῆς Χούντας  ποὺ ἔγινε τὴν 13/ 12/1967) ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣ;ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ( 13-ΔΕΚ-1967) ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΜΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΙΝΗΜΑ ___________________ Ἔχουν  γραφεῖ πολλὰ γιὰ τὸ Πραξικόπημα τῆς 21/4/1967 ,μισὲς ἀλήθειες ἢ ὁλόκληρα ψέμματα ,καὶ πάντως ἐχει ἐπικρατήσει μιὰ τεράστια ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ , ἀπὸ τὸ 1974 ἔνθεν κακεῖθεν,  ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν. Σὲ μιὰ μικρὴ ἀνάρτηση βεβαίως δὲν μποροῦν νὰ εἰπωθοῦν λεπτομέρειες, ὡστόσο οἱ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ μποροῦν νὰ γραφοῦν ἔστω καὶ ἐν συνόψει. ΑΛΗΘΕΙΑ