Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967


________


Πραξικόπημα 21/4/1967
(Τὸ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ,
μὲ τὴν Πλαστογραφημένη Ὑπογραφή
τοῦ Βασιλιᾶ Κωνσταντίνου) "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"  καὶ  "ΑΥΓΗ" 
τῆς  21ης ΑΠΡ 1967
______


ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κ.ΚΟΛΛΙΑ
(21‒4‒1967)

___________


Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(16-ΔΕΚ-1969)

_________________


Ὁ Βασιλιᾶς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
περιοδεύει στὴν Βόρεια Ἑλλάδα
(προετοιμάζοντας τὸ Ἀντικίνημα
κατὰ τῆς Χούντας
 ποὺ ἔγινε τὴν 13/ 12/1967)ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
 ΤΟΥ ΒΑΣ;ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
( 13-ΔΕΚ-1967)


ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΜΗ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΙΝΗΜΑ
___________________


Ἔχουν  γραφεῖ πολλὰ γιὰ τὸ Πραξικόπημα
τῆς 21/4/1967 ,μισὲς ἀλήθειες ἢ ὁλόκληρα ψέμματα ,καὶ πάντως ἐχει ἐπικρατήσει μιὰ τεράστια ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ , ἀπὸ τὸ 1974 ἔνθεν κακεῖθεν, ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν.
Σὲ μιὰ μικρὴ ἀνάρτηση βεβαίως δὲν μποροῦν νὰ εἰπωθοῦν λεπτομέρειες, ὡστόσο οἱ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ μποροῦν νὰ γραφοῦν ἔστω καὶ ἐν συνόψει.

ΑΛΗΘΕΙΑ 1η.
Τὸ Πραξικόπημα σχεδιάστηκε ἀπὸ μιὰ  ΜΙΚΡΗ
20μελῆ ὁμάδα φανατικῶν Δεξιῶν Ἀξιωματικῶν (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ,ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ κλπ μελῶν τοῦ παλιοῦ , περιβόητου " Ι.Δ.Ε.Α." ποὺ εἶχε διαλυθεῖ τὸ 1952 ) καὶ ἡ ὁποία θεωροῦσε  ὡς ἐθνικὸ κίνδυνο τὴν ἐπερχόμενη ἀνάληψη τῆς Ἐξουσίας ἀπὸ τούς "ἐξτρεμιστές" τοῦ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, τὸν ὁποῖον  ἔβλεπαν ὡς..πολιορκητικὸ κριὸ τοῦ ..Κομμουνισμοῦ ἐν Ἑλλάδι !

Ἡ  ΤΕΛΙΚΗ ἀπόφαση γιὰ τὸ Κίνημα
(μετὰ ἀπὸ πολλές"συσκέψεις", ἀμφιταλαντεύσεις  & ἀναβολές  ΛΟΓΩ ΑΝΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΖΩΙΤΑΚΗ ,Δ/κτῆ τοῦ -κρίσιμου- Γ' ΣΣ, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμοῦσε τὸ Πραξικόπημα νὰ γίνει ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΑ ἀπὸ τὴν ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ Ε.Δ. ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ Βασιλιᾶ ) ἐλήφθη στὸ σπίτι τοῦ Σχη ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ στὴ Ν.ΣΜΥΡΝΗ τὴν 18η ΑΠΡΙΛΙΟΥὅπου ὁρίστηκε ὡς ἡμερομηνία τοῦ Κινήματος ἡ 21 ΑΠΡ 1967 καὶ ὥρα ἡ 2.00 πμ.

Ἔγιναν κι ἂλλες συσκέψεις τῶν συνωμοτῶν καὶ στὴν ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  σύσκεψη τῆς 20 ΑΠΡ ,ἐπίσης στὴν Οἰκία Μπαλόπουλου, στὴν ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, οἱ συγκεντρωμένοι περίπου 15 κινηματίες Ἀξ/κοί ,πληροφορήθηκαν
(ὅταν ὁ ΖΩΙΤΑΚΗΣ ἐνημέρωσε σχετικῶς
τὸν Μακαρέζο, στοῦ ὁποίου τὸ σπίτι -στοῦ Παπάγου- ἔμενε ὄταν ἐρχόταν στὴν Ἀθήνα)
 ὅτι οἱ Στρατηγοὶ θὰ ἔκαναν Κίνημα ὑπὸ τὸν Βασιλέα  μὲ τὸν ὁποῖον θὰ συνεννοοῦντο, μέσῳ τοῦ Α/ΓΕΣ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ,  στὶς 22 ΑΠΡ
 καὶ ἂν δὲν συναινοῦσε ὁ βασιλιᾶς , θὰ ξαναβρίσκονταν νὰ συζητήσουν τί μέλλει γενέσθαι στὶς 24 ΑΠΡ 1967.

Ὁ Ζωΐτάκης λοιπὸν τοὺς ζήτησε νὰ ἀναβάλουν τὴν  ΔΙΚΗ τους σχεδιαζόμενη ἐνεργεια, ὥστε νὰ γίνει ιεραρχημένα ἀπὸ τὴν Ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ὑπὸ τὸν Βασιλέα.

Ὁ Ζωιτάκης ὡς Διοικητὴς τοῦ Γ' ΣΣ ἀνῆκε στὴν Ἡγεσία τοῦ Στρατεύματος ἀποτελῶντας στὸ Σῶμα τῶν Στρατηγῶν ,τόν "ἄνθρωπο" τῶν Συνταγματαρχῶν καὶ ἦταν παρὼν στὴν Σύσκεψη τῶν Στρατηγῶν τῆς μεσημβρίας τῆς 20ης Ἀπριλίου ,ὅπου ὁ Σπαντιδάκης εἰσηγήθη πραξικόπημα γιὰ τὴν 22α ἢ 24η Ἀπριλίου.
Η Σύσκεψη τῶν Στρατηγῶν τοῦ Σπαντιδάκη ἔληξε λίγο πρὶν τὶς 6μμ καὶ ἀμέσως ὁ Ζωιτάκης ἔσπευσε νὰ  εἰδοποιήσει τὸν Μακαρέζο -ποὺ βρισκόταν τὴν ὥρα ἐκείνη  στὴν ΤΕΛΙΚΗ σύσκεψη τῆς Χούντας τῶν Συνταγματαρχῶν στὴν οἰκία Μπαλόπουλου-γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῶν Στρατηγῶν ,ζητῶντας ΑΝΑΒΟΛΗ τῆς ἐνεργείας.

[ Ἐξάλλου, κάποιος Ἀξ/κος τοῦ 2ου Γρ.
εἶχε εἰδοποιήσει τὸ πρωὶ τῆς 20ης ΑΠΡ.
τὴν σύζυγό τοῦ ΛΑΖΑΡΗ ,Δ/ντοῦ τοῦ Γραφείου Σπαντιδάκη, ὅτι θὰ ἐγίνετο  Κίνημα  τὰ χαράματα τῆς 21ης, ὅπως εἶπε  στὸν Παττακὸ τὴν ἴδια μέρα ,20 ΑΠΡ. τὸ μεσημέρι,ὁ ἰδιος ὁ τότε Ταξίαρχος Πανουργιᾶς, Δ/ντὴς 2ου Γρ.ΓΕΣ]  

Ὁ Παπαδοπουλος  μαθαίνοντας
τὸ απόγευμα τῆς 20 ΑΠΡ στὴν τελευταία σύσκεψη τῶν Πραξικοπηματιῶν, ὅτι ἐπρόκειτο νὰ κινηθοῦν  οἱ Στρατηγοί καὶ ὅτι τὸ κίνημα τῶν Συνταγματαρχῶν εἶχε προδοθεῖ, ΔΙΣΤΑΣΕ  καὶ ρώτησε τὸν Παττακό γιὰ τὸ τί ἔπρεπε νὰ πράξουν. Ὁ  Παττακὸς ἀπάντησε
ὅτι θὰ κινηθεῖ μὲ τὰ ἅρματα του ὅπως εἶχαν καθορίσει  τὴν 21η ΑΠΡ. ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ 
"κι ὅποιοι τολμοῦν ἂς ἀντιδράσουν.."

Κατόπιν τῆς ἐπιμονῆς τοῦ Παττακοῦ,
 ὅλοι συμφώνησαν νὰ μὴν ὑπάρξει ἄλλη ἀναβολὴ
 τῆς Ἐνεργείας καὶ τὸ Κίνημα νὰ γίνει τὴν
21 ΑΠΡ., ὅπως εἶχαν συμφωνήσει, στὶς 2.00 τὰ χαράματα.

Καταλαβαίνουμε σήμερα, ὅτι οἱ Συνταγματάρχες ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ,παρόλα τὰ λεγόμενα τους περὶ δῆθεν προτίμησης σὲ ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΟ κίνημα ὑπὸ τὴν φυσικὴ ἡγεσία τοῦ Στρατεύματος γιὰ τὸν ἑξῆς λόγο :
ἢ θὰ ἡγοῦντο οἱ Στρατηγοὶ στὸ Κίνημα ὑπὸ τὸν Βασιλέα ,ὁπότε ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΘΑ  ΠΑΡΕΓΚΩΝΙΖΟΝΤΟ  
ἢ θὰ ἡρνεῖτο  τὴν ἐκτροπή τῶν Στρατηγῶν ὁ Βασιλιᾶς ,ὁπότε ΘΑ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ μιὰ καὶ ἡ συνωμοσία τους εἶχε διαρρεύσει στὸν Πανουργιᾶ τοῦ 2Γρ./ΓΕΣ..Ἂς σημειωθεῖ πάντως ὅτι ἐνῶ ,
λόγῳ τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ τῶν συμμετεχόντων Ἀξ/κῶν στὸ Κίνημα, ὁ Σχεδιασμὸς  ΔΕΝ ἔγινε ΕΥΡΥΤΕΡΑ  γνωστὸς ἀπὸ τὴν Πολιτικὴ Ἡγεσία
 (ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ) ,
ὡστόσο οἱ Πραξικοπηματίες ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ ,ἀμφιταλαντευόμένοι μεταξύ Σπαντιδάκη ὡς Ἀρχηγοῦ ΓΕΣ & Παπαδόπουλου,μὲ συνέπεια νὰ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΕΡΑ (3πμ-5μμ)μὲ τὸν Βασιλιᾶ καὶ νὰ διαπραγματεύονται, τὸ ποιὸς θὰ γίνει Πρωθυπουργός....

Γράφει ὁ Παττακὸς στό" Ἡμερολόγιο" του ὅτι στὴν τελευταία συγκεντρωση πρὶν τὸ Κίνημα στὶς 11 μμ τῆς 20ης ΑΠΡ. στὴν Οἰκία Δημ.ΙΩΑΝΝΙΔΗ  ,οἱ συνωμότες ζήτησαν ἀπὸ τὸν Παπαδόπουλο τὴν δημιουργία ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ,ὁ ὁποῖος τὴν  ΑΡΝΗΘΗΚΕ μὲ συνέπεια νὰ ὑπάρξει ἄγριος διαπληκτισμὸς μεταξὺ τῶν παρευρισκομένων πολλοὶ τῶν ὁποίων μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μπαλόπουλο ἀπείλησαν μὲ ἀποχώρηση ἀπὸ τὸ Κίνημα. 
Τελικά ,ὅπως γράφει ὁ Παττακός, οἱ Πραξικοπηματίες ἔπεισαν τὸν Μπαλόπουλο καὶ τοὺς ἄλλους διαφωνοῦντες στὸ παρά 5" ,μὲ τὸ ψευδὲς  ἐπιχειρημα ὅτι ΔΗΘΕΝ τελικὰ ὁ Παπαδόπουλος θὰ δεχόταν τὴν δημιουργία Ἐπαναστατικοῦ Συμβουλίου..(ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΤΤΑΚΟΥ ,σ.204 κ.ε)


Προσφυῶς ,δεκαετίες ἀργότερα πρόσθεσε ὁ Παττακός, ὅτι ἐκεῖνες τὶς ὧρες, ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΑΜΑΤΑ ΤΗΣ 21ης ΩΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΙΣ 5ΜΜ ποὺ ἔγινε ἡ Ορκωμοσία,"ἕνα φύσημα ἀρκοῦσε γιὰ νὰ καταρρεύσει τὸ Πραξικόπημα.."
( Ἐκπομπή "ΝΕΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ"/ Παπαχελᾶς-ΣΚΑΪ/ 23/4/2012)

[ Τὸ ὅτι ὁ Κόσμος ΔΕΝ.ἀντέδρασε στὸ Κίνημα μὲ Διαδηλώσεις, ἴσως ὀφείλεται στὸ γεγονός ὅτι ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ.
Προσωπικὰ  θυμᾶμαι (ἂν καὶ ἠμουν 6 περίπου ἐτῶν τότε ) ὅτι ἄλλοι ἔλεγαν ὅτι τὸ Κίνημα τὸ ἔκανε ὁ Βασιλιᾶς, ἀλλοι ὁ Ἀνδρέας,ἀλλοι ἡ..ΕΔΑ,
ἀλλοι ὅτι θὰ ἐρχόταν ὁ Καραμανλῆς !
Κανεὶς ἀπὸ τὸν ἁπλὸ Κόσμο δὲν ἠξερε τότε
τὸν Παπαδόπουλο ἢ τὸν Παττακό..
ΑΥΤΗ Η ΑΓΝΟΙΑ & ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
περί τοῦ ποιὸς ἔκανε τὸ Κίνημα,ΝΟΜΙΖΩ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΑ ΠΛΗΘΗ τότε  ΠΑΘΗΤΙΚΑ
—σημειωτέον ὅτι τότε ἡ μόνη ἐνημέρωση προερχόταν ἀπὸ τὸ κρατικὸ ραδιόφωνο, οὐτε τηλεόραση ὑπῆρχε, οὔτε φυσικὰ διαδίκτυο...

Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ὑπόλοιπο Στράτευμα ,οὐδείς ἀντέδρασε (μὲ συνέπεια ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ) διότι μετὰ τὸ Ραδιοφωνικό Ἀνακοινωθέν—ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ἀπὸ  τοὺς Πραξικοπηματίες—ὅλοι νόμισαν  ὅτι ὁ Στρατὸς ἐπενέβη μὲ  τὴν ἔγκριση τοῦ Ἀνωτάτου Ἄρχοντος Βασ.Κωνσταντίνου,ὁ ὁποῖος διέθετε μεγάλη  αἴγλη στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις
- καὶ ιδιαιτέρως στὸ Ναυτικό (ὅπως φάνηκε ἄλλωστε καὶ ἀπ' τὸ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ το 1973..).
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΚΕΥΜΕΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ, ΕΠ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕ.

(Μάλιστα πολλοί Ἀξ/κοι νόμισαν ὅτι
ἐπίκειτο Πολεμος μὲ τὴν Τουρκία ἡ ὁποία τότε ἀπειλοῦσε νὰ εἰσβάλει στὴν ΚΥΠΡΟ..)Ὡστόσο πολλοί ,τότε, ἀποροῦσαν διερωτώμενοι
" ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Ο  ΙΔΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ;"
καί ,περνῶντας οἱ ὧρες, ἡ ὑποψία γινόταν βεβαίοτητα, πως ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΤΑΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΩΝ..]


ΑΛΗΘΕΙΑ 2η.
 Ὁ Στρατηγός  Γ.ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ  (Α/ΓΕΣ)  κάλεσε, τὴν 20/4/1967, σὲ σύσκεψη  στὸ γραφεῖο του τὴν Ἡγεσία τῶν Ἐνοπλων Δυνάμεων (ἐκτός 2-3 Ἀρχηγῶν ποὺ δὲν ἐμπιστευοταν ) λέγοντας ὅτι ἔπρεπε νὰ ἐπέμβη ο Στρατός τὸ ΣΑΒΒΑΤΟ   22 /4/1967, γιὰ νὰ προλάβει "ἀναρχικά" ἔκτροπα κατὰ τὴν ὑποδοχή τῶν 2 Παπανδρέου στὴν Θεσσαλονίκη ,ἐν οψει τῆς ΕΝΑΡΞΗΣ τῆς προεκλογικῆς Ἐκστρατείας γιὰ τὶς Ἐκλογὲς ποὺ εἶχαν προκηρυχθεῖ γιὰ τὶς 28/5/1967 , καὶ ποὺ δὲν ἔγιναν, βεβαίως ,ποτέ..

Οἱ Στρατηγοὶ ἀντιπρότειναν ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ πρῶτα,  ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,
κι ἂν ἐκεῖνος δὲν συμφωνοῦσε ,ὅπως προοανέφερα, τότε νὰ ξαναβρίσκονταν στὶς 24 /4 /67 νὰ ξανασυζητήσουν τὸ τί μέλει γενέσθαι..
Συνεπῶς·
ΚΑΜΜΙΑ " ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ"
ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ.
Οἱ Στρατηγοὶ θὰ ἔβλεπαν στὸ μέλλον τί θὰ ἐκαναν ,ζητῶντας προηγουμένως  τὴν ἔγκριση τοῦ Ἀνωτάτου Ἄρχοντος, καὶ τὰ περὶ τοῦ ἀντιθέτου ὑποστηριζόμενα ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ αλλά ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ" ἐναντίον τοῦ Βασιλιᾶ..


ΑΛΗΘΕΙΑ 3η
Ὡστόσο ,ὁ Βασιλιᾶς Κωνσταντῖνος ,
ὄχι μόνο δὲν ἐπρόκειτο νὰ συμφωνήσει σὲ Συνταγματική Ἐκτροπή -ἡ ὁποία πρωτίστως θὰ ἔβλαπτε τὸν θρόνο του (ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΕΒΗ) -αλλά ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ εἶχε σχεδιάσει & ὑλοποιήσει μέσῳ τοῦ πρεσβευτοῦ  Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΥ -δντοῦ τοῦ Γραφείου του-( ἠδη ἀπὸ τὸν ΔΕΚ -1966) μιά  ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ("Μνημόνιο") στὰ Ἀνακτορα Τατοΐου μεταξύ τῶν  Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
οἱ ὁποῖοι ὑπεγραψαν , ἐνώπιον του, 
Πρωτοκολλο Συμφωνίας γιὰ μετεκλογικὴ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ἐνώσεως Κέντρου-ΕΡΕ 
μετὰ ἀπὸ  Προκήρυξη Ἐκλογῶν γιὰ τὴν 28η Μαΐου 1967 καὶ μὲ τὴν πρόβλεψη νὰ ψηφιστεῖ Ἐκλογικός Νόμος Ἁπλῆς Ἀναλογικῆς.

Συμφώνησαν τότε οἱ 3 Ἄνδρες ,
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ 
νὰ ἀποδεχθοῦν Υπηρεσιακὴ Κυβέρνηση ὑπὸ τὸν ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ἡ ὁποία θὰ εἶχε ώς ἔργο της τὴν διεξαγωγὴ τῶν Ἐκλογῶν τὸν Μάϊο τοῦ 1967.
Καὶ ἡ Κυβερνηση Παρασκευοπούλου -ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ἀνέλαβε τὴν Ἐξουσία στὶς 22-ΔΕΚ-1966, ἀφοῦ πρίν "αἰφνιδίως" ὁ Κανελλόπουλος τῆς ΕΡΕ ἔριξε τὴν Κυβέρνηση Στεφανόπουλου ,ἀποσύροντας τὴν στήριξη του , ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
(Τὸ Μυστικὸ αὐτὸ Μνημόνιο ,
ποὺ ἔμεινε ἄγνωστο τότε ,ἀπεκαλύφθη τὸ 1975 στὴν  Δίκη τῆς Χούντας ἀπὸ τὸν Π.Κανελλόπουλο .  Περισσότερα ἐπ' αὐτοῦ  βλ.στὰ Ἀπομνημονεύματα τοῦ Βασ.Κων/νου " ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ" ,τ.Β' σελ.187 κ.ε)
Η ΜΥΣΤΙΚΗ αὐτὴ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚ-ΕΡΕ
 ἀποκαλύπτει ὅτι ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ "ΑΝΑΡΧΙΑΣ" 
ή ΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ  (="Μεγάλη Χούντα" ) ἦταν ψευδῆ ,ἀποτελῶντας προπαγανδιστικούς ΜΥΘΟΥΣ.
[ βλ Σ.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, τ.8  ,σελ.39-40]

[  Γιὰ τὴν Ἱστορία ἀναφέρω ὅτι ἡ Ὑπηρεσιακή Κυβέρνηση Παρασκευοπούλου ἔπεσε στὶς 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1967 ,ὅταν ἡ ΕΚ ἀπέσυρε τὴν στήριξη της ἐπειδή ζητοῦσε ΕΠΕΚΤΑΣΗ τῆς ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου ,ὅταν θὰ εἶχε κλείσει ἡ Βουλὴ μὲ τὴν Προκήρυξη τῶν Ἐκλογῶν τῆς 28ης Μαΐου 1967 ( ἐδιώκετο ὁ Ἀνδρέας γιὰ τὴν περιβόητη ΥΠΟΘΕΣΗ "ΑΣΠΙΔΑ" ).
Ὁ Βασιλιᾶς πρότεινε τότε ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ἀλλὰ ὁ Ἀνδρέας ἐκβιάζοντας τὸν πατέρα του ,ὄτι θὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ Κόμμα (ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ !)
 ἔπεισε τόν " Γέρο" νὰ μὴν δεχθεῖ Οἰκουμενική, κι ἔτσι ὁ Βασιλιᾶς ἔδωσε τὴν Ἐντολὴ στὸν Κανελλόπουλο ,ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν διακυβερνηση τῆς Χώρας στὶς 3-ΑΠΡ-1967, μὲ κύριο ἔργο τὴν διεξαγωγὴ τῶν Ἐκλογῶν  τῆς 28ης Μαΐου '67 -ΟΧΙ ΟΜΩΣ μὲ τὴν Ἁπλῆ Ἀναλογική , Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ..
Ὑπῆρξε τότε ἡ αἴσθηση ὅτι μιὰ κυβέρνηση τῆς ΕΡΕ , δὲν κινδύνευε νὰ τὴν ρίξουν δεξιοί πραξικοπηματίες. Ὁπότε θὰ πηγαίναμε ὁμαλὰ σὲ Ἐκλογές καὶ θὰ διαψεύδοντο οἱ φῆμες ποὺ κυριαρχοῦσαν περὶ σχεδιαζόμενου πραξικοπήματος... ]


ΑΛΗΘΕΙΑ 4η.
 Ἔχουν μεγαλώσει γενιὲς καὶ γενιές στὴν Μεταπολίτευση, μὲ τό..παραμύθι ὅτι οἱ ΗΠΑ ὀργάνωσαν τὸ Πραξικόπημα τῆς 21ης Απριλίου.
Ὡστόσο ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
διότι Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ  TALBOT ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΕΞΑΠΙΝΗΣ ἐκεῖνο τὸ πρωϊνό τοῦ Κινήματος, τὸ ὁποῖο  πληροφορήθηκε  ..πηγαίνοντας στὸ Γραφεῖο του ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ  ΑΡΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ καὶ μὴν γνωρίζοντας ποιοὶ κρύβονταν ἀπὸ πισω ..
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...
(Γι αὐτὴν μάλιστα την αβελτηρία του ,
ΑΦΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ CIA ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
 ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ,ἐλέγχθηκε ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρους του στὸ Στέητ-Ντιπάρτμεντ)

[ Ὁ Σ.Γρηγοριάδης στὸ παραπάνω ἀναφερθέν πόνημα του-ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἀντικειμενικὲς  ἐξιστορήσεις ἐκείνων τῶν γεγονότωνἐξηγεῖ  πὼς ἄν ἤθελαν οἱ Ἀμερικανοί Δικτατορία στὴν Ἑλλάδα θὰ τὴν ἐπέβαλλαν μέσῳ τῶν Στρατηγῶν & τοῦ Βασιλιᾶ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ  ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ....
Ἐξάλλου  βόλευε καλύτερα τὴν Κυβέρνηση ΤΖΟΝΣΟΝ, ἡ δημοκρατικὴ Συγκυβέρνηση ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΕΡΕ ,ὅπως εῑ̓χε συμφωνηθεῖ στο προαναφερθέν ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΙΑ ]Ὁλοκληρώνοντας αὐτὲς τὶς ἐν συνόψει
 4 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ γιὰ τὸ Πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου ἔχω νὰ συμπληρώσω τὰ ἑξῆς ·

1)  ΤΕΛΙΚΑ  Η ΧΟΥΝΤΑ ΕΒΛΑΨΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.
Ἄν δὲν εἶχε γίνει τὸ Πραξικόπημα ,
θὰ ἦταν ΑΛΛΗ ἡ Ἱστορία τοῦ Τόπου.
Θὰ εἶχαν γίνει ὁμαλὰ οἱ Ἐκλογὲς τῆς 28ης  Μαΐου 1967 ,θὰ εἶχε ὑπάρξει πολιτικὴ ἠρεμία- εἴτε μὲ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κεντρου & Δεξιᾶς ,
κατὰ τὸ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΒΑΣΙΛΙΑ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
εἴτε ὄχι- θὰ εἴχαμε ἀκόμα Βασιλεία ὡς Πολίτευμα ΚΑΙ -το σπουδαιότερο- Η ΚΥΠΡΟΣ
 ΘΑ ΕΙΧΕ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ..
Ἄν...

2) Ἄντ ' αὐτῶν ,
ἐκεῖνο ποὺ  τελικὰ πέτυχε ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙΝ 
ἡ Χούντα ἦταν ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ,
νὰ "ἐξαγνίσει" τὸ ΚΚΕ ἀπὸ τὰ ἐγκλήματα του 
στὸν Ἐμφύλιο  (πχ Ἀναγνώριση μακεδονικῆς μειονότητας, Παιδομάζωμα, ΣΦΑΓΕΣ τῆς ΟΠΛΑ κατά τὰ Δεκεμβριανά) καὶ νὰ "ΑΡΙΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΕΙ " τελικὰ τὴν πλειοψηφία τῶν Ελλήνων ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΑΣΥΛΙΑ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΑΡΙΣΤΕΡΙΖΟΝ ἀκόμα & στὴν Τρομοκρατία  (βλ "17 Ν" στὰ πρῶτα χρόνια τῆς Μεταπολίτευσης).
ΔΗΛΑΔΗ ΤΕΛΙΚΑ Η ΧΟΥΝΤΑ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ 
ΟΤΙ ΕΠΕΔΙΩΚΕ..
                  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
                                           1/1/1967
                     ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_______________

ΥΓ
ἔχουν ἐπίσης εἰπωθεῖ πολλὰ γιὰ τὴν εὐθύνη
 τοῦ Βασ.Κωνσταντίνου στὴν ἐπικράτηση τοῦ Πραξικοπήματος. 
Σήμερα ὡστόσο γνωρίζουμε ὅτι μπορεῖ νὰ ἦταν λάθος τὸ ὅτι ΟΡΚΙΣΕ τὴν Χούντα,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ  (ποὺ θὰ ἦταν ἀναπόφευκτη ,ἄν τὸ ὑπόλοιπο Στράτευμα μάθαινε ὅτι ὁ Βασιλιᾶς ἦταν ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΩΝ καὶ ἐνάντιος στὸ Κίνημα)  ὅμως οἱ Πραξικοπηματίες ,ὅπως προανέφερα, ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
καὶ μετέδιδαν Ἀνακοινώσεις ἀπὸ τὸ Ραδιόφωνο "ΕΠ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ".
Ἀντιλαμβανόμαστε δηλ ὅτι ΟΝΤΩΣ ἦταν ἀνίσχυρος τότε ὁ Κωνσταντῖνος ,σὲ μιὰν ἐποχὴ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΜΜΕ οπως σήμερα
κι ετσι ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΣΟΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ..
( Ἴσως βέβαια μία Λύση νὰ ἦταν τότε ἡ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του, ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Ο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ὅμως αὐτὸ θὰ ὁδηγοῦσε σίγουρα στὴν ἀπευκταία αδελφοκτόνο αἱματοχυσία. 
ΠΑΝΤΩΣ ΑΝ ΖΟΥΣΕ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ,
ΟΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΝΟΟΥΝΤΟ ΤΕΤΟΙΑ  ΩΜΗ ΚΑΙ ΘΡΑΣΕΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ὅμως τὸ νεαρὸ τῆς ἡλικίας τοῦ Κωνσταντίνου τοὺς ἀποθράσυνε ...

Και πάντως τελικά ΜΟΝΟ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΙ Ο ΘΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ ,
ἐνῶ μὲ τὸ Ἀντικίνημα τοῦ ΔΕΚ'67 ἦταν ὁ ΜΟΝΟΣ
ποὺ κινήθηκε μὲ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ἐναντίον της
καὶ γιὰ τοῦτο Η ΧΟΥΝΤΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΦΟΒΟΤΑΝ  καὶ κανέναν άλλο..

Βεβαίως ὁ Κωνσταντῖνος φέρει εὐθύνη γιὰ τὰ Ἰουλιανὰ τοῦ 1965, ἐπειδὴ  ἥ πολιτική του στὴν  συνταγματική Κρίση τοῦ Ἰουλίου 1965
ἐκινεῖτο στὰ ΟΡΙΑ τοῦ Συντάγματος τοῦ 1952
και τὸ κυριώτερο: ἐπειδή ΕΠΕΤΡΕΨΕ  ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ Ο ΘΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΔΕΞΙΑΣ .
Ὡστόσο δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι
(γιὰ τὰ ἑλληνικὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς)
φέρει μεγαλύτερο μερίδιο εὐθύνης
ἀπὸ  ἐκεῖνο τῶν 2 Παπανδρέου ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΑΝ ἢ τῶν ἄλλων Πολιτικῶν ἡγετῶν (πχ Καννελόπουλος, Στεφανόπουλος, Μητσοτάκης) ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ...
[περισσότερα περὶ Κωνσταντίνου βλ.
https://diamantiskoutoulas.blogspot.com/2023/01/blog-post_52.html ]
ΥΓ2 . Μιὰ ἀπὸ τὶς καίριες ἀδυναμίες τῶν Πραξικοπημάτων εἶναι ἡ διασάλευση τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ δηλ. τῆς  ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ τοῦ Στρατεύματος ,καθ' οσον ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ,μετέχοντες σὲ Κινήματα, ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ) μὲ ὅ,τι αὐτὸ μπορεῖ νὰ συνεπάγεται γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων-ὅπως ἔδειξαν τὰ γεγονότα
κατὰ τὴν κυπριακὴ  Κρίση τοῦ 1974 ...___________________________________________________________________________________________

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
("Νέοι Φάκελοι"/ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ- ΣΚΑΪ)_________________________________________

__________________________________ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
15-6-1967
___

_________________
_________

Ο ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ  ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
(2-6-1973)

_____________


ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
(Αλ.ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ)__________

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
( 27-11-1974 )
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΉΦΙΣΜΑ ΤΗΣ  ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
8/12/1974


________
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΗΓΕΣ:
_________________________

Ἡ Δίκη τῶν Πρωταιτίων τῆς 21ης Ἀπριλίου,
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
(εκδ.ΔΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ, Γ.Βούλτεψης, 1975)

 Βασιλεύς Κωνσταντῖνος, ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ τ.Β
(ἐκδ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 2015)

Σ.Παττακός,ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
(ἐκδ.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, Γ.Μιχαλόπουλος,χ.χ)

Σ.Γρηγοριάδης, ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
 τ.3 ( εκδ.POLARIS, 2011)
& τ.8 (εκδ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 2011)

Α.Παπαχελᾶς, Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (εκδ. Εστία, 1998)

Σπ.Μαρκεζίνης,ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
τ.3 (εκδ.ΠΑΠΥΡΟΣ, 1994)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!