Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 29, 2023

ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΣΣΙΕΣ ΤΟΥ ΡΑΒΒΙΝΙΚΟΥ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΥ.

Εικόνα
Ἡ ἑβραϊκὴ  παράδοση περὶ ΔΥΟ ΜΕΣΣΙΩΝ ἀνἀγεται στὴν ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ διότι ἀναφέρεται στὰ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΕΣΣΑΙΩΝ καὶ στὸν ΠΡΟΦΗΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑ.Τὰ πρῶτα μιλοῦν γιὰ τόν < ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ> {Χειρ.Δαμασκοῦ, ΧΧ,1 }ἐνῶ ὁ ΖΑΧΑΡΙΑΣ μιλᾶ γιὰ τὸ Ὅραμα τῆς ΧΡΥΣΗΣ  ΛΥΧΝΙΑΣ μὲ τὰ δύο ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ {= ἐλαῖαι } ἑκατέρωθεν, ἐξηγῶντας < οὗτοι οἱ δύο υἱοὶ τῆς πιότητος {=εὐλογίας} παρεστήκασι τῷ Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς>{ΖΑΧ.4,14}.  Ἐπίσης ὁ ΜΕΤΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ραββινικὸς Ἰουδαϊσμὸς μιλᾶ γιὰ ΔΥΟ ΜΕΣΣΙΕΣ, ἕναν τρόπον τινα, Πρόδρομο, τὸν ΜΕΣΣΙΑ ΜΠΕΝ ΓΙΟΣΕΦ {=υἱὸ Ἰωσήφ/ Massiah ben Joseph} καὶ τὸν δεύτερο καὶ "ΟΡΙΣΤΙΚΟ" Μεσσία ποὺ θὰ ἐγκαινιάσει τὴν ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ τῆς Παγκόσμιας Εἰρήνης , τὸν ΜΕΣΣΙΑ ΜΠΕΝ ΔΑΒΙΔ {=υἱὸ Δαβίδ/ Massiah ben David} Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ΠΡΩΤΟ ΜΕΣΣΙΑ , τὸν ΥΙΟ ΙΩΣΗΦ (ἐννοεῖ τὴν γενιὰ τοῦ Ἰωσήφ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ πούλησαν οἱ ἀδελφοί του στὴν Αἴγυπτο) οἱ ἡμέρες του ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΞΟΥΝ ΕΝΔΟΞΑ. Θὰ πολεμήσει τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ διότι ὁ Λαὸς Ἰ

Τὸ Κοράνι ἐκφράζει τὴν ἠθικὴ τῆς ἐρήμου τοῦ 7ου αἰ.μΧ.

Εικόνα
Δεδομένου ὅτι ἐλάχιστοι ἔχουν διαβάσει ἢ  θὰ διαβάσουν  τὶς 500 καὶ πλέον σελίδες τοῦ Κορανίου, σκέφτηκα νὰ ἀνθολογήσω μερικὰ χαρακτηριστικὰ ἐδάφια  τοῦ ἱεροῦ κειμένου τῶν μουσουλμάνων ποὺ ἐκφράζουν τὴν ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ τοῦ 7ου αἰ.μΧ, μὲ βάση ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΖΧΑΡ ΚΑΙ ΜΕΔΙΝΑΣ. [ Τὸ Κοράνι ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ ΚΑΙ ΙΕΡΟ—ΟΧΙ  ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ]   Κατ ’ ἄρχὰς νὰ σημειώσω  ὅτι ἡ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ τοῦ Κορανίου  εἶναι ἡ ἑξῆς: ὁ θεὸς ἔστειλε 3 Προφῆτες στὸν κόμο γιὰ νὰ διδάξουν στοὺς ἀνθρώπους τὸν ΑΝΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟ : τὸν ΑΒΡΑΑΜ, τὸν ΜΩΥΣΗ καὶ τὸν ΙΗΣΟΥ.  Ὅμως οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀκολούθησαν τὴν ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΙΚΗ διδασκαλία τους· γι αὐτὸ ὁ θεὸς στέλνει  τὸν ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ του, τὸν ΜΩΑΜΕΘ—τὸν Παράκλητο ποὺ προανὴγγειλε ὁ Ἰησοῦς *—γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει τὸν Ἀνεικονικὸ Μονοθεϊσμὸ τοῦ Ἀβραάμ.  Ἰδού λοιπόν μερικά χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα τοῦ Κορανίου ἐνδεικτικὰ τῶν μουσουλμανικῶν ἀντιλήψεων· — ΑΝ ΣΚΟΤΩ