Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 30, 2021

Η ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ & ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΒΕΡΛΑΙΝ.

Εικόνα
Ὡς σύνθημα πρὸς  τὴν γαλλικὴ ἀντίσταση γιὰ την ἡμερομηνία τῆς ΑΠΟΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ  (6-6-1944) μετέδιδε τὸ BBC  στίχους ἀπὸ τὸ γνωστό ποίημα τοῦ ΒΕΡΛΑΙΝ " Ἆσμα τοῦ Φθινοπώρου".  Εἶχε συμφωνηθεῖ  μὲ τὴν γαλλικὴ Ἀντίσταση ὅτι μόλις τὸ ἀγγλικὸ ραδιόφωνο θὰ μετέδιδε τοὺς τρεῖς πρώτους στίχους  τοῦ ἐν λόγῳ ποιήματος ,αὐτὸ θὰ σήμαινε ὅτι ἡ ἀπόβαση θὰ γινόταν σὲ μιὰ ἑβδομάδα, ἐνῶ ἄν μετέδιδε τοὺς ἑπόμενους τρεῖς, ἡ Ἀπόβαση θὰ γινόταν σὲ 48 ὧρες.  Ἰδοὺ οἱ στίχοι τοῦ " CHANSON D'AUTOMNE " {=Ἄσμα τοῦ Φθινοπώρου} τοῦ ΒΕΡΛΑΙΝ {Verlaine} ποὺ πέρασαν ἔτσι  στὴν ἱστορία ὡς  τὸ σύνθημα τῆς πιὸ μεγάλης μέρας ποὺ ἔκρινε τὸν  Β' ΠΠ ,τῆς ΑΠΟΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ:  " blessent mon coeur d'une langueur monotone" {=πληγώνεται ἡ καρδιά μου ἀπὸ μιὰν κουραστικὴ μονοτονία}. Φυσικὰ καὶ οἱ Γερμανοὶ τὰ γνώριζαν ὅλα αὐτὰ καὶ παρακολουθοῦσαν συνεχῶς ..φιλόλογοι τὸ BBC .Ὅμως ὅταν ἀκούστηκαν οἱ ἐπίμαχοι στίχοι τοῦ Βερλαιν  ποὺ δήλωναν ὅτι Η ΑΠΟΒΑΣΗ ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ καὶ

Σολωμός : Η ΣΑΤΙΡΑ ΠΟΥ ΣΦΑΖΕΙ.

Εικόνα
 Ὁ Σολωμὸς τὸ ἐν λόγῳ ἐπίγραμμα μὲ μιὰ σάτιρα ποὺ σφάζει—ὅπως καὶ τὴν "ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ" —τὸ ἔγραψε γιὰ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ πρόσωπα  τοῦ κύκλου του  τὰ ὁποῖα  βεβαίως, ἐντόπισαν οἱ τότε παρεπιδημοῦντες στὴν Ζάκυνθο καὶ  σήμερα  γνωρίζουν πιὰ καὶ  οἱ φιλόλογοι. ________ ΥΓ συνηθίζω νὰ ἀφιερώνω στὸ τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, τὸ ἐν λόγῳ σατιρικὸ ἐπίγραμμα τοῦ Σολωμοῦ στοὺς μαθητὲς ἐκείνους ποὺ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ μαθήματα...

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

Εικόνα
 Ἀντιπαρέρχομαι καταρχὰς  τὸ ἐρώτημα  τοῦ κατὰ πόσον ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ὄντως θρησκεία—δεδομένου ὀτι ὡς  οὐσία τῆς θρησκείας νοεῖται ὁ διαχωρισμὸς  μεταξὺ ἱεροῦ καί βέβηλου, καθαροῦ καὶ ἀκάθαρτου—καὶ ἐπικεντρώνομαι στὴν ἄποψη ποὺ ἐξέφρασα στὸν τίτλο ,ὅτι ὁ χριστιανισμὸς δὲν ἀνήκει στὶς μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες.  Ἐξηγῶ· ὡς μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες θεωροῦνται ἀπὸ ὅλους ὁ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ καὶ ὁ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ  δεδομένου ὅτι καὶ οἱ δυὸ  κηρύττουν τὴν σαφῆ πίστη ὅτι ὁ θεὸς εἶναι ΕΝΑΣ καὶ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ .  { " ἄκουε Ἰσραήλ· Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, Κύριος εἷς ἐστίν" —Shema Israel, Adonaj elohenu adonaj ehad,ΔΕΥΤ.6,4  καὶ" LA ILAHA ILLALLAH" : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΘΕΟΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ}.  Ὅμως ὁ χριστιανισμὸς πιστεύει πράγματι, σὲ ἕναν καὶ ΜΟΝΑΔΙΚΟ θεό ;  Πρῶτοι οἱ Ἕλληνες ΚΑΠΠΑΔΟΚΕΣ Πατέρες ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  —σπουδαγμένοι στὶς ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ —διεπίστωσαν ὅτι χριστιανικὸς θεὸς δὲν εἶναι ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ σὰν τὸν ΓΙΑΧΒΕ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ,ἀφοῦ οἱ Χριστιανοί  ὁμολογοῦσαν