Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 21, 2024

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Ἀπὸ τὸν Ὅμηρο καὶ τὴν Βίβλο ἕως τοὺς Νεοπλατωνικούς.

Εικόνα
 Ἐν συνόψει· 1) στὸν Ὅμηρο ἡ ψυχὴ ἀναφέρεται στὸν χαρακτῆρα {=θυμό} τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὅτι ἐπιβιώνει ὡς ΣΚΙΑ στὸν Ἅδη. 2) στὴν Βίβλο ἡ ψυχὴ ἀναφέρεται στὸν ὅλον ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματικὴ ὀντότητα —ὁ ἑβραϊκὸς ὅρος εἶναι nephesh נֶ֫פֶשׁ  καὶ σημαίνει "ζωή" —  καὶ βεβαίως ἀποτελεῖ κτῖσμα τοῦ θεοῦ. 3) στοὺς ὀρφικοὺς καὶ τὸν Πλάτωνα ἠ ψυχὴ εἶναι προαιώνια ,ἀθάνατη,  ἄρα θεϊκή, καὶ ἐνσαρκοῦται στὴν ὕλη,  ὁπότε ὁ θάνατος ἀποτελεῖ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ψυχῆς  ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ σώματος  {αύτὸ σημαίνει ἄλλωστε ὁ  πλατωνικὸς ὁρισμὸς τῆς φιλοσοφίας ὡς "μελέτης θανάτου" }. 4) στὸν Ἀριστοτέλη ἠ ψυχὴ ἀποτελεῖ τὴν ἐντελέχεια τοῦ σώματος δηλ. τὴν Πορεία ἀπὸ τὴν γέννηση ἑως τὸν θάνατο ἑκάστου ἀτόμου. 5) στούς νεοπλατωνικοὺς ἡ ψυχὴ εἶναι  ἡ  ἐκπόρευση τοῦ Νοῦ  καὶ ὁ δημιουργὸς τοῦ φυσικοῦ κόσμου   τὸν ὁποῖον πλάθει ἀπὸ τὰ τέσσερα στοιχεῖα (πῦρ, ἀήρ, γῆ, ὕδωρ)  τῆς ἂμορφης προϋπάρχουσας ὕλης.  Ἐννοεῖται ὅτι ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀντιλήψεις ἡ Πλατωνικὴ ἦταν ἐκείνη ποὺ  ἐπηρέασε πε