Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αυγούστου 6, 2023

"ΟΥΣΙΑ" ΚΑΙ "ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ" ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

Εικόνα
   Ἐν συνόψει· 1.  Ἡ πρώτη φιλοσοφικὴ ἔννοια στὴν ἱστορία τοῦ Πνεύματος εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ΑΡΧΗΣ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δημιούργημα τῶν Ἰώνων φυσικῶν, τῶν πρώτων προσωκρατικῶν δηλαδή.  Κατ' αύτούς <ἀρχή> σημαίνει τὸ νόμο πού διἐπει τὸ πᾶν, τὴν οὐσία ἀπὸ ὅπου προκὐπτουν τὰ ὄντα πού ἀντιλαμβανόμαστε. Ὁπωσδήποτε ἡ ἔννοια τῆς <ΑΡΧΗΣ> ἀποτελεῖ ἐνορατικὴ σκἐψη, δέν ὑπάρχει στὴν ἐμπειρικὴ πραγματικότητα.  Στὴν συνέχεια τὴν <ἀρχή> τῶν Ἰώνων φυσικῶν ὁ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ κωδικοποίησε ὡς τὸ <ΟΝ> , τὸ ὁποῖο κατόπιν ὁ ΠΛΑΤΩΝ ἀποκάλεσε < ΟΥΣΙΑ > ,  τὴν ἁμετάβλητη πραγματικὀτητα πίσω ἀπὸ τὰ αἰσθητά. 2. Στὸν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ὅμως ἡ ἔννοια <ΟΥΣΙΑ> ἀλλάζει περιεχόμενο καὶ σημαίνει τὰ ἐπί μέρους ΚΑΘΕΚΑΣΤΑ ὄντα.  Ἐνῶ δηλ. γιὰ τὸν Πλάτωνα τὸ ΕΙΔΟΣ  "ἄνθρωπος"  ἀποτελεῖ <οὐσία> ,γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη τό <εἶδος> ἀποτελεῖ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ καὶ συνεπῶς <οὐσία> εἶναι μόνον  ὁ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ἄνθρωπος:  ὁ Σωκράτης, ὁ Καλλίας, ὁ Ἀλκιβιἀδης κλπ 3. Ἀργὀτερα ὁ ΠΛΩΤΙΝΟΣ, ὁ γεν

Ἡ Πηγὴ τῶν Λογίων (Q) καὶ τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Θωμᾶ.

Εικόνα
Ὁ καθηγητὴς Π.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (ἀπὸ τοὺς καλύτερους ὀρθόδοξους βιβλικοὺς θεολόγους) ἀποκάλεσε  προσφυῶς "άρχαιότερο" Εὐαγγέλιο *τὴν περίφημη "Πηγή τῶν Λογίων"  τοῦ Ἰησοῦ   {="Q" ,ἐκ τοῦ γερμανικοῦ Quelle=πηγή} δηλ. τοὺς περίπου 240 ΚΟΙΝΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ τῶν συνοπτικῶν Εὐαγγελίων "ΜΑΤΘΑΙΟΥ" καὶ "ΛΟΥΚΑ". Στὴν ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΩΝ λοιπὸν, γραφεῖσα μᾶλλον ἑλληνιστὶ περὶ τὸ 50μΧ , ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ καὶ ἡ Σωτηρία ἐπικεντρώνεται στὴν ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ.   Ἐνῶ ὀμως  ἡ  ΓΡΑΠΤΗ αὐτὴ Πηγὴ τῶν Λογίων (Q), τὸ ἀρχαιότερο Εὐαγγέλιο, ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ , ἀντιθέτως τὸ "ΚΑΤΑ ΘΩΜΑΝ" Εὐαγγέλιο ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ τὸ 1945 στὸ Νag Hammadi  , 60km βορείως τοῦ  Luxor στὴν ἄνω Αἴγυπτο** ἀνάμεσα στὰ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ποὺ εἲχαν κρύψει τὸν 4ο αἰ.μΧ μέσα σὲ ἕνα πήλινο δοχεῖο θσμμένο κάτω ἀπὸ ἕναν βράχο κάποιοι μοναχοί.   Τὸ ΚΑΤΑ ΘΩΜΑΝ Εὐαγγἐλιο *** εἶναι  γραμμένο σέ ΚΟΠΤΙΚΗ γλῶσσα μὲ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ καὶ ἀποτελεῖ μετάφραση ἐξ ἑλληνικοῦ πρωτοτύπου. Περιέχει 114

Ἐπὶ Παττακοῦ δὲν ὑπῆρχαν χούλιγκανς—μόνον ἡ ΕΣΑ...

Εικόνα
Λίγους μῆνες μετὰ τὸ Πραξικόπημα τοῦ 1967 στὶς  22 ΝΟΕ 1967,  ἔγινε τὸ κλασσικὸ ντέρμπυ τῆς Λεωφόρου ΠΑΟ—ΟΣΦΠ, ὅταν πλέον εἶχαν ἐπιτραπεῖ οἱ συγκεντρώσεις. Λίγα λεπτὰ πρὶν τὴν λήξη τοῦ μὰτς (81') κι ἐνῶ προηγεῖτο ὁ ΠΑΟ (ποὺ τελικὰ νίκησε μὲ γκὸλ τοῦ ΛΟΥΚΑΝΙΔΗ)  ὁ ΣΙΔΕΡΗΣ ἔκανε ἕνα σκληρὸ φάουλ (στὸν ΔΟΜΑΖΟ νομίζω)  καὶ ὁ φανατικὸς Ὀλυμπιακάκιας ΠΑΤΤΑΚΟΣ (βλ.ἀποκόμματα ἐφημερίδων παρακἀτω)  διἐκοψε (;) τὸν ἀγῶνα, τὸν φὠναξε στοὺς ἐπισήμους καὶ τοῦ ἔκανε παρατηρήσεις...  ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΚΟΥΝΗΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΦΥΛΛΟ... Ποιοὶ χούλιγκαν; ΜΟΝΟ Η ΕΣΑ ΥΠΗΡΧΕ .. .Καὶ ἀπἐναντι ἀπὸ τὸ γήπεδο τῆς Λεωφόρου, στὶς—τὀτε— ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΒΕΡΩΦ κρατοῦντο ὁ ΑΝΔΡΕΑΣ μέ τὸν ΜΙΚΗ ,ἀλλὰ  οἱ φἰλαθλοι  ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ  ΔΕΝ ΦΩΝΑΞΑΝ... ΥΓ. δὲν ὑπεραμύνομαι τῆς Χούντας ποὺ ΕΚΑΨΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ—ἄλλο θέλω νὰ πῶ·  ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΕΛΕΙ, ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΣ ΔΕΝ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΝ. Θυμηθῆτε τὴν Θάτσερ...