Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 14, 2023

Η Α' ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΕΞΑΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΤΗΣ.

Εικόνα
Δέν θὰ ἀναλύσω βεβαίως ἐδῶ τὸ ἀκανθῶδες  θέμα τοῦ Πλατωνισμοῦ καὶ τῆς Κοσμολογίας  τῶν βυζαντινῶν Πατέρων ,ἐν προκειμένῳ τοῦ Μ.Βασιλείου, μιὰ νύξη θὰ κάνω μόνο, ὥστε νὰ παράσχω  κάποιες διευκρινίσεις γιὰ ἕνα ἀπόσπασμα  τῆς  Α’ ΟΜΙΛΙΑΣ "ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΑΗΜΕΡΟΝ"  τοῦ Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ τὸ ὁποῖο  ἔχει τελευταῖα  ΠΑΡΑΝΟΗΘΕΙ  καὶ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΘΕΙ ἀπὸ κάποιους ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΥΣ  ἀγνοοῦντες καὶ τὸν Πλάτωνα καὶ τὴν Πατερικὴ σκέψη. Καταρχὰς νὰ πῶ ὅτι πρόθεση τῶν Πατέρων εἶναι νὰ δείξουν ὅτι τὸ ΣΥΜΠΑΝ ἔχει Ἀρχὴ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟ,   &  νὰ βεβαιώσουν τὸ βιβλικὸ δόγμα "Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν Οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν"= beresith barah elohim et hasamayim beet haarets (ΓΕΝ.1,1). Πρὸς τοῦτο χρησιμοποιοῦν τὸν "ΤΙΜΑΙΟ" τοῦ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (ποὺ ἀναφέρεται σὲ Δημιουργία)  ΚΑΤΑ  τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τῶν Ἐπικουρείων κλπ τῆς ἐποχῆς ,οἱ ὁποῖοι  ἀκολουθῶντας τὴν θέση τοῦ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ—ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ,ὑποστήριζαν  τὴν ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.  Αὐτὸ εἶναι τὸ κύριο κοσμολογικὸ μέλημα τῶν Πατέρων : " Μὴ οὖν ἄνα

427πΧ. Ἀποστασία τῆς Μυτιλήνης. ΜΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Εικόνα
 Δὲν ἦταν μιά, ἦταν πολλὲς οἱ μαῦρες πλευρὲς τῆς  ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας, τοῦ πιὸ ὐψηλοῦ, ὡστόσο, πολιτεύματος τῆς Ἱστορίας, ἐξαιτίας τοῦ τρόπου ψηφοφορίας ,διὰ ἀνατάσεως χειρός{=χειροτονία} ποὺ μετέτρεπε σὲ ΟΧΛΟ τὴν Ἐκκλησἰα τοῦ Δήμου καί βεβαίως τοῦ χρηματικοῦ ἐπιδόματος {=ἐκκλησιαστικὸς μισθός} ποὺ μετέτρεπε τοὺς πολῖτες σὲ ἐπὶ χρήμασι ἐπαγγελματίες ψηφοφόρους.   Ἐδῶ θὰ ἀσχοληθῶ  ὅμως μόνον μὲ τὴν πρώτη πτυχὴ τοῦ ζητήματος, τὴν ΟΧΛΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, μὲ ἀφορμὴ τὴν ψηφοφορία γιὰ τὴν ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ τὸ 427πΧ.  Στὴν πρώτη Συνέλευση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου  στὴν ΠΝΥΚΑ , ἐπ' ἀφορμῆ τῆς Ἀποστασίας τῆς Λέσβου, ὁ ἀθηναϊκὸς λαὸς ψήφισε ΝΑ ΣΦΑΞΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ τῆς νήσου, γιὰ νὰ τιμωρήσει παραδειγματικά, τοὺς ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ Μυτιληναίους ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.  Ἀλλά,  " τῇ ὑατεραίᾳ μετάνοια τις εὐθὺς ἦν αὐτοῖς "{=τὴν ἑπομένη μέρα μετάνοιωσαν—3,36,4} καὶ ξαναέκαναν Συνἐλευση στὴν ΠΝΥΚΑ,  ὅπου μίλησαν,  ὁ ΚΛΕΩΝ ποὺ ἐπέμενε στὴν πρόταση ΤΟ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ.

Εικόνα
 Ἡ ἀνασκαφὴ στὸν προϊστορικὸ οἰκισμὸ τῆς λίμνης  Καστοριᾶς ξεκίνησε τὸ 1935 ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Α.  ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟ καὶ ἐπαναλήφθηκε τὸ 1992 ἀπὸ τὸν ἐπίσης ἀείμνηστο  Γ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ καθηγητὴ Προϊστορικῆς Ἀρχαιολογίας στὸ Ἀριστοτέλειο Π.Θ. καὶ βουλευτὴ τοῦ ΚΚΕ.  Παγκόσμιο ὅμως ἐνδιαφέρον προκάλεσε ἡ ἐπιστημονικὴ ἀνακοίνωση τὸ 1994 τοῦ Χουρμουζιάδη   ( OWENS, GARETH A.. "BALKAN NEOLITHIC SCRIPTS" , τομ. 38, αρ. 1-2, 1999, σσ. 114-120)   σχετικὰ μὲ τὴν εὕρεση μιᾶς ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ μέ σημεῖα ΓΡΑΦΗΣ κοντά στὸ σημερινὸ χωριὸ τοῦ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ , ἡ ὁποία, ὅπως ἔδειξε ἡ ραδιοχρονολόγηση μὲ C-14 ἀνάγεται στὸ 5200 πΧ περίπου !  Ἡ ἀνακοίνωση  αὐτὴ τοῦ Χουρμουζιάδη προκάλεσε ἐντύπωση διότι ἡ ἀρχαιότερη μέχρι τότε γνωστὴ γραφὴ ἦταν ἡ ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ τῆς Μεσοποταμίας περὶ τὸ 3000 πΧ . Βεβαίως ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ καὶ ἀλλοῦ, ἂλλες παρόμοιες  ἐπιγραφὲς, ἀνάλογης παλαιότητας,  ὅπως πχ στὴν ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ ,στὴν ΡΟΥΜΑΝΙΑ (πλάκες Tărtăria   5300πΧ)  ἢ τὴν ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ( Gradeshnitsa, 4000πΧ)  καὶ σὲ ἄλλες τοπο

ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Εικόνα
  Ἐν συνόψει· 1. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ  Ἡ  Ἱστορία ξεκινᾶ τὸ 3.000 πΧ μέ τὴν  σφηνοειδῆ ΓΡΑΦΗ ( ΕΠΟΣ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ) στὴν Μεσοποταμία τῶν (κατὰ χρονολογικὴ σειρά)  Σουμερίων—Ἀκκαδίων—Ἀσσυρίων—Βαβυλωνίων μὲ ὑψηλότερο ἐπίτευγμα τὸν ΝΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ  τοῦ Χαμουραμπί (1700πΧ)   [Στὴν Ἑλλάδα ἡ πρώτη ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ νόμων ἔγινε 1000 χρόνια ἀργὀτερα· ρῆτρα Λυκούργου, Νόμοι Δρἀκοντος κλπ]  Ἐπίσης γύρω στὸ 2500 πΧ στὴν Αἴγυπτο κτίζονται οἱ Πυραμίδες καὶ δημιουργεῖται ἡλιακὸ ἡμερολόγιο ( ἐτήσιες πλημμῦρες  Νείλου) καὶ ἀναπτύσσονται οἱ γνώσεις ἰατρικῆς καὶ ἀνατομίας (ταρίχευση). 2.ΕΛΛΑΔΑ (800πΧ—1453μΧ) Μετὰ τὴν ἐκρηξη τῶν πολιτισμῶν τῆς ἐγγὺς Ἀνατολῆς ,τὴν πρωτοπορία ἀναλαμβάνει ἡ Ἑλλάδα μὲ ἀποκορύφωμα τὸν ΧΡΥΣΟ ΑΙΩΝΑ τῶν Ἀθηνῶν μὲ τὰ ΜΟΝΑΔΙΚΑ  καὶ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ χαρακτηριστικὰ ὅπως πχ τὸ θέατρο, τὴν φιλοσοφία, τὶς ἐπιστῆμες, τὴν δημοκρατία, τὸν ἀθλητισμό κλπ Αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς μεταλαμπαδεύεται στὴν Ἀνατολὴ μὲ τὸν ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ καί γονιμοποιεῖ τὸν ΙΝΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ μέσῳ τῶν Δυναστειῶν ΜΩΡΥΑ καὶ ΓΚΟΥΠΤΑ. Τὸ ἑλλ