ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.


  Ἐν συνόψει·

1. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

 Ἡ  Ἱστορία ξεκινᾶ τὸ 3.000 πΧ μέ τὴν  σφηνοειδῆ ΓΡΑΦΗ (ΕΠΟΣ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ) στὴν Μεσοποταμία τῶν (κατὰ χρονολογικὴ σειρά)  Σουμερίων—Ἀκκαδίων—Ἀσσυρίων—Βαβυλωνίων μὲ ὑψηλότερο ἐπίτευγμα τὸν ΝΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ τοῦ Χαμουραμπί (1700πΧ)
 
[Στὴν Ἑλλάδα ἡ πρώτη ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ νόμων ἔγινε 1000 χρόνια ἀργὀτερα· ρῆτρα Λυκούργου, Νόμοι Δρἀκοντος κλπ]

 Ἐπίσης γύρω στὸ 2500 πΧ στὴν Αἴγυπτο κτίζονται οἱ Πυραμίδες καὶ δημιουργεῖται ἡλιακὸ ἡμερολόγιο ( ἐτήσιες πλημμῦρες  Νείλου) καὶ ἀναπτύσσονται οἱ γνώσεις ἰατρικῆς καὶ ἀνατομίας (ταρίχευση).2.ΕΛΛΑΔΑ (800πΧ—1453μΧ)

Μετὰ τὴν ἐκρηξη τῶν πολιτισμῶν τῆς ἐγγὺς Ἀνατολῆς ,τὴν πρωτοπορία ἀναλαμβάνει ἡ Ἑλλάδα μὲ ἀποκορύφωμα τὸν ΧΡΥΣΟ ΑΙΩΝΑ τῶν Ἀθηνῶν μὲ τὰ ΜΟΝΑΔΙΚΑ  καὶ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ χαρακτηριστικὰ ὅπως πχ τὸ θέατρο, τὴν φιλοσοφία, τὶς ἐπιστῆμες, τὴν δημοκρατία, τὸν ἀθλητισμό κλπ
Αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς μεταλαμπαδεύεται στὴν Ἀνατολὴ μὲ τὸν ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ καί γονιμοποιεῖ τὸν ΙΝΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ μέσῳ τῶν Δυναστειῶν ΜΩΡΥΑ καὶ ΓΚΟΥΠΤΑ.
Τὸ ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ΑΝΑΠΑΡΗΓΑΓΑΝ οἱ Ρωμαῖοι (ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ) καὶ ὁ ἑλληνορωμαϊκὸς πολιτισμὸς ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ συνεχἰστηκε στὸ Βυζάντιο μέχρι τὴν Ἅλωση..3. ΙΝΔΙΑ—ΑΡΑΒΕΣ—ΚΙΝΑ
(300πΧ—1200μΧ)

 Ὁ ἐγγονὸς τοῦ Σαντραγκούπτα ( =εἶναι ὁ  ΣΑΝΔΡΑΚΟΤΤΟΣ τῶν ἑλληνικῶν κειμένων) ὁ ΑΣΟΚΑ (ἐποχὴ γύρω στὸ 300πΧ) ἀναγείρει σὲ στῆλες τὶς θέσεις τοῦ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ ,τὰ πρῶτα "Ἀνθρώπινα Δικαιώματα " (ἑλληνικῆς στωικῆς ἐπιρροῆς) καθὼς καὶ τὰ δικαιώματα τῶν ζώων!

 Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ 221πΧ στὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ὁ ΤΣΙΝ ἑνοποιεῖ τὴν ΚΙΝΑ , ἐνῶ ἠ ἑπόμενη δυναστεία ΧΑΝ υἰοθετεῖ τὸν Κομφουκιανισμό, διοργανώνει γραπτὲς ἐξετάσεις γιὰ τὴν συγκρότηση σώματος δημοσίων ὑπαλλήλων (μανδαρῖνοι) ἐνῶ ἀνακαλὐπτεται τὸ ΧΑΡΤΙ.

Στὴν ΙΝΔΙΑ τοὺς πρώτους  μεταχριστιανικοὺς αἰῶνες (μέχρι τὸ 600μΧ)  ἐπὶ Δυναστείας ΓΚΟΥΠΤΑ εἰσάγονται ΟΙ ΙΝΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ καὶ τὸ ΜΗΔΕΝ , ἐνῶ μετὰ τὸ 600μΧ στὴν ΚΙΝΑ οἱ συνεχόμενες Δυναστεῖες ΤΑΝΓΚ (600‒900) καὶ ΣΟΝΓΚ (900‒1279) ὁδηγοῦν τοὺς Κινέζους στὴν ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ἀνακάλυψη ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ—ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ—ΠΥΞΙΔΑΣ , ἔκδοση χαρτονομισμάτων κλπ)

 Ἐπίσης τὴν περίοδο (800—1200) στὸ ΙΡΑΚ  (Βαγδάτη ) καὶ τὴν ΙΣΠΑΝΙΑ (Κόρδοβα) ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ . 
Γνωστά ἐπιτεύγματα τους ἡ ΑΛΓΕΒΡΑ,  ἡ ΟΠΤΙΚΗ (ματογυἀλια) ,ἡ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ,
 ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ἡ ΙΑΤΡΙΚΗ κλπ.

Δηλ. τὴν περίοδο 800—1000 μΧ στὸν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ πολιτισμὸ πρωτοπορεῖ ἡ ΚΙΝΑ καὶ οἱ ΑΡΑΒΕΣ ,ἐνῶ ἀκολουθεῖ τὸ Βυζάντιο καὶ λέμε ἀκολουθεῖ διότι ΑΓΝΟΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ  ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΝΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ἢ τὸ ΧΑΡΤΙ (ἴσως γνώριζε τὴν πυρίτιδα μἐσῳ δικοῦ του δρόμου βλ. ΥΓΡΟ ΠΥΡ).
4. ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΠΠΩΝ
ΜΟΓΓΟΛΟΙ (1200—1400μΧ)

Αὐτὴ ὅμως τὴν εἰκόνα τῆς ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ  ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΩΝ τὴν περίοδο 800—1200, ἐμελε νὰ καταστρέψουν 
οἱ ὀρδὲς τῶν ΜΟΓΓΟΛΩΝ τῆς στἐππας τοῦ ΤΖΕΓΚΙΣ ΧΑΝ καὶ ἀκουσίως νὰ ἀνοίξουν(κατὰ ἔμμεσο τρόπο)  διάπλατο δρὸμο γιὰ τὴν ἄνοδο τῆς ΔΥΣΗΣ στὴν πρωτοπορία τοῦ πολιτισμοῦ (ὅπως κατὰ ἀνάλογο τρὸπο τὸν 4ο αί. οἱ Μογγόλοι ΟΥΝΝΟΙ τῆς στέππας—ΑΤΤΙΛΑΣ—διέλυσαν ἐμμἐσως τὸ ΔΥΤΙΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.  Συγκεκριμένα τότεγιὰ νὰ ἀμυνθοῦν  στοὺς Οὕννους οἱ Ρωμαῖοι ζήτησαν τὴν βοήθεια τῶν ΓΕΡΜΑΝΩΝ ,οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ νίκησαν τοὺς Οὕννους κατόπιν ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ τὸν ἑπόμενο αἰῶνα  ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ).

 Ἔτσι τὴν ἐποχὴ τῆς Δ' Σταυροφορίας ὁ ΤΣΕΓΚΙΣ ΧΑΝ ξεκινᾶ τὶς ἐξορμήσεις του καταρχὰς ἀνατολικὰ ΠΕΤΣΟΚΟΒΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ (1206) , ἐνῶ ὁ ἐγγονὸς του, ὀ ΚΟΥΜΠΛΑΪ ΧΑΝ τὸ 1279  καταλαμβάνει ὁλόκληρη τὴν Κίνα  καὶ  τὸ Ι258 ὁ ἄλλος ἐγγονὸς τοῦ Τζεγκὶς Χάν, ὁ HULAGU  ΙΣΟΠΕΔΩΝΕΙ ΤΗΝ ΒΑΓΔΑΤΗ διαλύοντας τὸν ἀραβικὸ πολιτισμό ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ !

(ΤΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 
ΟΙ ΜΙΝΓΚ ΤΟ 1368 ,ΕΝΩ  ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ  ΤΟ 1260 ΟΙ ΜΑΜΕΛΟΥΚΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟΥ ΚΟΥΤΟΥΖ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΠΑΪΡΜΠΑΣ)

 Τὴν ἴδια περίπου  ἐποχὴ οἱ  Ἱσπανοὶ ἀνακαταλαμβάνουν τὴν ΑΡΑΒΙΚΗ  Ἱσπανία ἐρχόμενοι σὲ ἐπαφὴ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ἀραβικὴ ἄλγεβρα, ἑλληνικὴ γεωμετρία καὶ Ἀριστοτέλης).ποὺ βρῆκαν στὶς πὰμπολλες βιβλιοθῆκες τῶν πόλεων ποὺ κατἐκτησσν (ΤΟΛΕΔΟ 1085,  ΚΟΡΔΟΒΑ 1236, ΣΕΒΙΛΛΗ 1248 κλπ)

 Ἐνῶ λοιπὸν στὴν Δύση ἀρχίζει νὰ ἀχνοφεύγει ὀ πολιτισμός (ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΦΕΟΥΔΩΝ) στὴν Κίνα ἡ Δυναστεία ΜΙΝΓΚ διώχνει τοὺς Μογγόλους, ὀλοκληρώνει τὸ σινικὸ τεῖχος , κτίζει τὴν Ἀπαγορευμένη Πόλη καὶ κατασκευάζει ἕνα τεράστιο ΣΤΟΛΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.

 Τό ναυτικὸ αὐτὸ ἔπος εἶχε ὅμως τραγικὸ καὶ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ τέλος·
λόγῳ ὑπερόγκων δαπανῶν καὶ μιᾶς επιδημίας θεωρήθηκε καταραμένες τέτοιου εἴδους ναυτικὲς ἀποστολὲς, τὰ ταξίδια σταμάτησαν ΚΑΙ ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ—ποὺ κατὰ πολλοὺς κατἐγραφαν τὸ στενὸ τοῦ Μαγγελάνου—ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ...

 Ἐτσι τὸ 1433 οἱ Κινέζοι ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ξεκινήσει τὸ 1492 ὁ ΚΟΛΟΜΒΟΣ..

ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΜΙΝΓΚ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΑΝΟΗΤΩΣ...


5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

 Ἔκτοτε ἡ Δύση ἀναλαμβάνει τὴν πρωτοπορία τοῦ πολιτισμοῦ (ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ—ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ) καὶ μετὰ ἀπὸ ἕναν ἄγριο ἀνταγωνισμὸ μεταξὺ τῶν δυτικῶν ΝΑΥΤΙΚΩΝ δυνάμεων (ΙΣΠΑΝΙΑ—ΟΛΛΑΝΔΙΑ—ΓΑΛΛΙΑ—ΑΓΓΛΙΑ) τὰ ἡνία τῆς ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ἀναλαμβάνουν οἱ Ἄγγλοι ἐξαιτίας τῆς ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ἀφενὸς καὶ τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης ἀφετέρου ποὺ ἔθεσε τὴν Γαλλία ἐκτὸς συναγωνισμοῦ..

Τὸν 19ο αἰ.πιὰ ὁ κόσμος εἶναι πιὰ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ γιὰ πρώτη φορὰ 
στὴν παγκόσμια ἱστορία καὶ βεβαίως ἀγγλοσαξωνικὸς...


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.