Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 30, 2023

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΦΥΛΙΟ (1861-1865)

Εικόνα
 Ἡ αἰτία τοῦ  ἀμερικανικοῦ ἐμφυλἰου ΔΕΝ ἦταν τὸ δουλεμπόριο.  Τὰ περὶ "καλῶν" Βορείων ποὺ ἤθελαν τὸν τερματισμὸ τοῦ δουλεμπορίου καὶ "κακῶν" Νοτίων ποὺ ἤθελαν τοὺς ἐξ Ἀφρικῆς σκλάβους  εἶναι βεβαίως ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙΑ ἀναλφάβητων...  Ἰδοὺ μερικὲς  ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ἀλήθειες· 1) τὸ δουλεμπόριο στὴν Ἀφρικὴ ἐπικρατοῦσε ἀπὸ αἰώνων, καθότι ἀποτελοῦσαν  κοινὸ τόπο οἱ πόλεμοι μεταξὺ ἀφρικανικῶν φυλῶν μὲ ἔπαθλο τὴν ΠΩΛΗΣΗ ΩΣ ΔΟΥΛΩΝ τῶν ἠττημένων (συνήθως  στοὺς ΑΡΑΒΕΣ ) Οἱ Ἀμερικανοί βρῆκαν ἕτοιμες αὐτὲς  τὶς ἀγορὲς δούλων στὴν Δυτικὴ Ἀφρική, δὲν χρειάστηκε νὰ κυνηγήσουν οἱ ἴδιοι  Ἀφρικανοὺς στὴν ἐνδοχώρα... 2) ἐνῶ οἱ βόρειες πολιτεῖες εἶχαν στραφεῖ στὴν βιοτεχνία καὶ βιομηχανία, οἱ νότιες (ὁλες στὴν ἀνατολικὴ ἀκτή) λόγῳ καὶ τοῦ  πρόσφορου ἐδάφους, στράφηκαν στὴν ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  μἐσῳ τεραστίων ἀγροκτημάτων. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΟ ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ  ΠΟΛΛΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ  ΩΣ ΔΟΥΛΟΙ. Μάλιστα οἱ βιομηχανίες τοῦ βορρᾶ θεμελιώθηκαν πάνω στὸν ἱδρ

V.E.R.D.I. = Viittorio Emanuelle Re D' Italia. ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.

Εικόνα
V-E-R-D-I =Vittorio Emanuelle Re D' Italia. {=ΒΙΚΤΩΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ} Πασίγνωστη ἡ ὄπερα NABUCCO {=Ναβουχοδονόσωρ} τοῦ VERDI  καὶ ἰδιαιτέρως ὁ "χορὸς τῶν Ἑβραίων σκλάβων" τὸ περίφημο "O MIA PATRIA "ποὺ ἔγινε ὁ ἐθνικὸς ὕμνος τῶν Ἰταλῶν τοῦ 19ου αἰ. γιά  ΕΝΩΣΗ καὶ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ  (διασπασμένη ἀπὸ αἰῶνες σὲ κρατίδια ἡ Ἰταλία, τὸ βορρᾶ κατεῖχαν οἱ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ τὸ νότο οἱ ΙΣΠΑΝΟΙ καὶ τὸ μέσον τὰ Παπικὰ Κράτη). ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΓΡΑΦΑΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ VERDI  ΜΕ ΤΕΛΕΙΕΣ : V.E.R.D.I ΩΣ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΒΙΚΤΩΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΠΕΔΕΜΟΝΤΙΟΥ.  Τελικὰ ἐνοποιήθηκε ἡ Ἰταλία ὑπὸ τὸν VITTORIO EMANUELLE &  μὲ ἡγέτες τοὺς ΚΑΒΟΥΡ—ΓΚΑΡΙΜΠΑΛΝΤΙ (1861-1871)  Ὅμως ἐκείνη ἡ Ἕνωση δὲν ἔφερε τὴν εὐημερία σὲ ὅλους·  Ο ΝΟΤΟΣ ΔΥΣΤΥΧΗΣΕ καὶ στὰ ἑπὀμενα 100 χρόνια 25.000.000 Ἰταλοί ἔφυγαν ΜῈΤΑΝΑΣΤΕΣ στὶς ΗΠΑ καὶ ἀλλοῦ (οἱ περισσότεροι μετανάστες ἀπὸ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος, μὲ δεύτερη τὴν Ἑλλάδα , ἡ ὁποία ὅμως ἀναλογικὰ μὲ τὸν πληθυσμό της ἔχει π

Θρησκεία εἶναι ἡ νοηματοδότηση τοῦ Χάους.

Εικόνα
Μὲ ρώτησε κάποιος φίλος ΑΘΕΟΣ,  ἄν εἶναι δυνατὸν νὰ θρησκεύεται ὁ  μετανεωτερικὸς ἄνθρωπος.  Πρόκειται βεβαίως γιὰ τὸ ἐρώτημα "ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΙΣΤΗ ΣΗΜΕΡΑ;" τοῦ Σταυρόγκιν στὶς "σημειώσεις" τῶν ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ τοῦ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ποὺ ἔχω ἀναφερθεῖ ἁλλοῦ · < https://diamantiskoutoulas.blogspot.com/2023/05/blog-post_1.html > .   Ἐδῶ θὰ πῶ τὰ ἑξῆς ὀλίγα· θρησκεία εἶναι ἡ νοηματοδότηση τοῦ χἀους καθόσον ἡ ζωή μας κινεῖται μέσα στὴν ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑ ευρισκόμενη ἐντὸς ἑνὸς πλαισίου ΜΗ ΝΟΗΜΑΤΟΣ. Γιά νὰ ἐπιβιώσει ὁ ἄνθρωπος  δίνει ΝΟΗΜΑ στὸ  ΧΑΟΣ ποὺ τὸν περιβάλλει διότι τὸ νόημα ἀποτελεῖ ἐφεύρεση, ΔΕΝ ΑΝΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ. Σήμερα βεβαίως τὸ θρησκεύειν ἔχει ἀποβάλει τὰ θρησκευτικὰ ΕΝΔΥΜΑΤΑ του κι έχει ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΘΕΙ.  Αύτὸ ὅμως δὲν τοῦ ἀφαιρεῖ τίποτα  ἀπὸ τὴν ΟΥΣΙΑ τῆς θρησκευτικότητας  ποὺ εἶναι ἡ νοηματοδότηση τοῦ μὴ νοήματος,  μὲ τὴν συνείδηση πάντοτε ,ὀτι ὁποιαδήποτε ἀπόδοση νοήματος στὸ μὴ νόημα  συνιστᾶ εἰδωλολατρία καὶ γι αύτὸ  πρέπει συνεχῶς ὁ ἄνθρωπος νὰ "

" ἢ πιστεύεις ἢ σκοτώνεις "—Ντοστογιέφσκι : Ο ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΓΚΙΝ. Τὸ ἔσχατο δίλημμα τῆς Ἀνθρωπότητας.

Εικόνα
Τὸ 1906  δημοσιεύτηκαν οἱ "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ" τοῦ Ντοστογιέφσκι γιὰ τοὺς " ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ " ἀπὸ τὸ Σημειωματάριο τοῦ μέγιστου Ρώσου συγγραφέα, τὶς ὁποῖες συγκέντρωσε τὸ 1883 ὁ Ν. ΣΤΡΑΧΟΒ .  (Στὰ ἑλληνικὰ ὑπάρχουν στὴν ἔκδοση τῶν "ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ" τοῦ ΓΚΟΒΟΣΤΗ σὲ μετάφραση Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ).  Ἐκεῖ ὑπάρχει ὁ συγκλονιστικὸς διάλογος τοῦ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ἀμοραλιστῆ καὶ σοφιστικίζοντος   ΣΤΑΥΡΟΓΚΙΝ μὲ τὸν ἰδεαλιστὴ σοσιαλιστὴ φοιτητὴ ΣΑΤΟΒ , περὶ ΠΙΣΤΕΩΣ καὶ ΗΘΙΚΗΣ, ἄν καὶ στὴν οὐσία πρόκειται γιὰ ΜΟΝΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΓΚΙΝ. Διερωτᾶται  λοιπὸν ὁ πρίγκηπας Σταυρόγκιν ἄν στὴν σημερινὴ ἐποχὴ (ἐννοεῖ τῶν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ—ΤΕΧΝΙΚΩΝ ἐπιτευγμάτων) εἶναι δυνατὴ ἠ Πίστη λέγοντας τὰ ἑξῆς : <οἱ δεξιοὶ ὑποστηρίζουν ὄτι ὁ χριστιανισμὸς δὲν θὰ πέσει ἂν γίνει Λουθηρανισμός, ὅταν δηλαδὴ θὰ θεωροῦν τὸν Χριστὸ μονάχα ἓναν ἁπλὸ ἄνθρωπο ,ἀγαθοποιὸ φιλόσοφο (γιατὶ τὸ συμπέρασμα τοῦ λουθηρανισμοῦ αυτὸ εἶναι) ἐνῶ οἱ ἀριστεροὶ ὐποστηρίζουν ὅτι ἡ ἐπιστήμη μπορεῖ νὰ δώσει τὸ πιὸ τέλειο ἠθικὸ ἰδανικό, ὁπότε

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΜΛΕΤ : Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ.

Εικόνα
Διερωτᾶται ὁ Ἅμλετ βλέποντας τὸ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΝΟΜΑΤΟΥ  ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ στὴν 1η Πράξη τοῦ ὁμώνυμου άριστουργήματος τῆς παγκόσμιας δραματουργίας τοῦ Σαίξπηρ, ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΙΣΧΥΕΙ, ἡ  καθολικὴ μὲταφυσικὴ (μακάριο πνεῦμα)  ἢ ἡ προτεσταντική (δαιμονικὸ τελώνιο) ; Εἶναι τὸ Φάντασμα τοῦ πατρός του ποὺ βλέπει μακάριο πνεῦμα ἢ δαιμονικὸ τελώνιο ποὺ τὸν παραπλανᾶ ; Βρισκόμαστε στὰ χρόνια τῆς ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α' (1602) ὅπου ὁ Προτεσταντισμὸς ἔχει ἐπεβληθεῖ  ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ ἀπὸ τὸν πατέρα της ΕΡΡΙΚΟ Η' (1534) καὶ ὁ μέχρι πρότινος ἰσχύων Καθολικισμὸς ἔχει τεθεῖ ἐκτὸς νόμου .  Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ κόσμος δὲν ξέρει τί νὰ πιστέψει:  τὴν μακραίωνη  πίστη τῶν καθολικῶν πατέρων του ἢ τὴν νέα  προτεσταντικὴ πίστη τοῦ Θρόνου; ΚΑΙ ΤΟΛΜΑ Ο ΣΑΙΞΠΗΡ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΑΥΤΟ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΜΛΕΤ.  Αὐτὴ εῖναι ἡ οὐσία τοῦ ἐν λόγῳ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ τοῦ υἱοῦ Ἅμλετ: " ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ! Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ , ΜΑΚΑΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Ή ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΙΟ... (Be thou spirit of health or gob