Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 28, 2017

ΑΛΩΣΗ -1453 : Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΩΝ .

Εικόνα
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ  ______________ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ (Συμβολὴ θαλάσσιου Τείχους μὲ τὸ Ἀνάκτορο τῶν Βλαχερνῶν) ___                        ______________________________ Εὐτυχῶς εἶναι πολλὲς οἰ πηγὲς γιὰ τὴν κοσμοϊστορικὴ ἅλωση τῆς Κων/πολης τὴν  ἀποφράδα 29η ΜΑΪΟΥ 1453 (Φραντζῆς, Δούκας,Barbaro, Λεονάρδος κλπ καθὼς καὶ ἠ σύγχρονη σύνοψη τοῦ Ρανσιμαν) ὥστε ἡ κραυγαλέα ἀλήθεια γιὰ τὴν "ΛΕΥΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ" ΤΩΝ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΩΝ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκρυβεῖ. Τὶ θέλω νὰ πῶ : Βλέποντας  κανεὶς τὴν διάταξη τῶν δυνάμεων τῶν ἀμυνομενων στὰ Θεοδοσιανὰ Τείχη ἐκπλήσσεται γιατὶ βλέπει, σχεδόν, μόνο ΔΥΤΙΚΟΥΣ ὑπερασπιστές , κι ἀπὸ Ἕλληνες μόνο τὴν Οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους τοῦ Κων/νου Παλαιολόγου : 1. στὶς Βλαχέρνες, ὁ Βενετὸς βαΐλος ΜΙΝΟΤΟ (ἀπέναντι στὸν ΖΑΓΑΝΟ-ΠΑΣΑ)  πιό νότια τῶν Βλαχερνῶν ,οἱ ἐπίσης Βενετοὶ   ΜΠΟΚΚΙΑΡΝΤΙ    (  κατά τοῦ ΚΑΡΑΤΖΑ-ΠΑΣΑ τῶν Τούρκων) 2. στὸ  χερσαῖο τεῖχος, στὸ κέντρο τῶν ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ (μεσοτείχιον) ὁ ΚΩΝ.