ΑΛΩΣΗ -1453 : Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ 
______________

ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ
(Συμβολὴ θαλάσσιου Τείχους
μὲ τὸ Ἀνάκτορο τῶν Βλαχερνῶν)


___
ΑΛΩΣΗ : Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ


                       ______________________________


Εὐτυχῶς εἶναι πολλὲς οἰ πηγὲς γιὰ τὴν κοσμοϊστορικὴ ἅλωση τῆς Κων/πολης τὴν  ἀποφράδα 29η ΜΑΪΟΥ 1453
(Φραντζῆς,Δούκας,Barbaro, Λεονάρδος κλπ
καθὼς καὶ ἠ σύγχρονη σύνοψη τοῦ Ρανσιμαν)
ὥστε ἡ κραυγαλέα ἀλήθεια δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκρυβεῖ.

Τὶ θέλω νὰ πῶ :

Βλέποντας  κανεὶς τὴν διάταξη τῶν δυνάμεων
τῶν ἀμυνομενων στὰ Θεοδοσιανὰ Τείχη
ἐκπλήσσεται γιατὶ βλέπει, σχεδόν, μόνο ΔΥΤΙΚΟΥΣ ὑπερασπιστές , κι ἀπὸ Ἕλληνες μόνο τὴν Οἰκογένεια τοῦ Παλαιολόγου :

1. στὶς Βλαχέρνες, ὁ Βενετὸς βαΐλος ΜΙΝΟΤΟ (ἀπέναντι στὸν ΖΑΓΑΝΟ-ΠΑΣΑ)
πιό νότια τῶν Βλαχερνῶν ,οἱ ἐπίσης Βενετοὶ ΜΠΟΚΚΙΑΡΝΤΙ( κατά τοῦ ΚΑΡΑΤΖΑ-ΠΑΣΑ τῶν Τούρκων)

2. στὸ  χερσαῖο τεῖχος,
στὸ κέντρο τῶν ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ (μεσοτείχιον) ὁ  ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
μὲ τὸν Γενοβεζο ΤΖΟΥΣΤΙΝΙΑΝΙ δεξιὰ του
 καὶ τοὺς ΜΑΝΟΥΕΛ,  ΚΟΝΤΑΡΙΝΙ, 
ΘΕΟΦΙΛΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ καὶΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟ στὰ ἀριστερὰ του, ὥς κάτω  ,νότια, στὸ Ἑπταπυργιο.

[ δηλ ἡ κύρια Ἄμυνα τῆς Πόλης εἶχε ἀναληφθεῖ ἀπὸ τοὺς ΒΕΝΕΤΟΥΣ στὸν Βορρᾶ τῶν χερσαίων Τειχῶν καὶ ἀπὸ ΓΕΝΟΥΑΤΕΣ καὶ λοιποὺς Δυτικοὺς στὸ Νότο,ἐνῶ στὴ μέση τῶν Τειχῶν , στὴν κοιλάδα τοῦ Λύκου, θἄδινε τὴν Μάχη ὁ Παλαιολόγος μὲ τὸν Γενοβέζο Ἰουστινιάνι στὰ δεξιά του.
Καὶ ἐν τέλει ,ΒΕΝΕΤΟΙ & ΓΕΝΟΥΑΤΕΣ ΕΠΕΣΑΝ
ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ ΜΠΡΟΣ ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ.
( Ὁ κατηγορηθεὶς γιὰ ἐγκατάλειψη θέσεως Γενοβέζος Ἰουστινιάνι εἶχε ὄντως τραυματιστεῖ βαριά ,καὶ σὲ δύο μέρες πέθανε στὴ Χίο..
Ἐνῶ οἱ ἡγέτες τῶν Βενετῶν ἐκτελέστηκαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους.βλ παρακάτω ΥΓ ]

 3. στὰ θαλάσσια τείχη, ὁ Καταλανός ΠΕΡΕ ΧΟΥΛΙΑ, Ἕλληνας Καρδινάλιος Κιέβου ΙΣΊΔΩΡΟΣ (ἀπεσταλμένος τοῦ Πάπα Νικολάου μὲ 200 τοξότες) στὴν βυζ. Ἀκρόπολη (σημερινό ΤΟΠ-ΚΑΠΙ), ἐνῶ στὰ  ΘΑΛΑΣΣΙΑ τείχη τῆς περιοχῆς 
τοῦ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ καὶ τῆς ΑΓΙΑΣΟΦΙΑΣ,
 ὑπεράσπιζε ὁ.. Ὀθωμανὸς ἐξωμότης ΟΡΧΑΝ !!
(βλ ΧΑΡΤΗ)

4. οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις μὲ ἡγέτη τὸν πρωθυπουργὸ ΛΟΥΚΑ ΝΟΤΑΡΑ (ὁ ὁποῖος καὶ παραδοθείς,ἐπέζησε τῆς μάχης..) τέθηκαν ὡς γενικὴ ἐφεδρεία στὴν περιοχή Φαναρίου (ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΤΑΝ 
Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ,ΩΣ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΟΥΣ...).

5. ὁ βυζαντινὸς στόλος στὸν Κεράτιο ,
μὲ τὰ λίγα βενετικὰ καὶ γενοβέζικα πλοῖα, μαζὶ μὲ καμιὰ δεκαριὰ τοῦ Παλαιολόγου, τὰ διοικοῦσε
 ὁ Βενετὸς ναύαρχος ΝΤΙΕΝΤΟ


Κατὰ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ Φραντζῆ οἱ Ἕλληνες μαχητὲς ἦταν 4983(!) καὶ οἱ ξένοι
(Βενετοί, Γενουᾶτες, Καταλανοί) γύρω στοὺς 2000,ἐν συνόλῳ 7000 ,ἀμυνόμενοι κατὰ τῶν 80-100.000 ΟΘΩΜΑΝΩΝ τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητῆ.

Καὶ τίθεται τὸ προκῦπτον ἐρώτημα,
δεδομένου ὅτι ὁ τότε πληθυσμὸς τῆς Κων/πολης ὑπερέβαινε τὶς 50-60.000,
(45000 αἰχμαλώτους κατέγραψαν οἱ Ὀθωμανοὶ σύμφωνα μὲ τὶς μετριοπαθεῖς πηγές)  :
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ? ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ; ΜΟΝΟ 5000 ΜΑΧΙΜΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ 50-60000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ?

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ?

Γιὰ νὰ φανεῖ τὸ τραγικὸ τῆς ΛΕΙΨΑΝΔΡΙΑΣ
(παθητικῆς προδοσίας, στὴν πραγματικότητα!)ἀρκεῖ νὰ δεῖ κανεὶς τὸ ἀμυντικὸ σχέδιο τῶν Παλαιολόγου-Τζουστινιάνι-Μινότο :Η ΜΑΧΗ ΘΑ ΔΙΝΟΤΑΝ
ΜΟΝΟΝ στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ τεῖχος,
λόγῳ ἀνεπάρκειας ἀνδρῶν
 πρὸς ὑπεράσπιση ΚΑΙ τοῦ ἐσωτερικοῦ τείχους.
[ ὁ Φραντζῆς γράφει ὅτι τοῦ εἶπε
ὁ ἡρωικὸς Παλαιολόγος νὰ κρατήσει κρυφὴ
τὴν ἀπογραφὴ τῶν 4983 Ἑλλήνων μαχητῶν..]

Ἡ ὑποψία γιὰ τὴν.. ΛΕΥΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ,
—οἱονεί ΠΡΟΔΟΣΙΑ—ἔχει ἀπὸ παλιὰ ταλανίσει τὶς ψυχὲς τῶν θαυμαστῶν τῆς Κων/πολης καὶ  τῶν φίλων τοῦ Βυζαντίου..


Ἰδοὺ , λοιπόν, τὶ εἶχε συμβεῖ :

ΟΙ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ
ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ *
ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ(ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ) ΕΠΕΙΔΗ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΙΧΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΤΙΣ 12-ΔΕΚ-1452 
ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ,
Δυτικῆς καὶ Ἀνατολικῆς, ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣΟΦΙΑ.
(ὁ Ἑνωτικὸς Πατριάρχης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΜΜΑΣ εἶχε καταφύγει στὴ Ρώμη, ἕνα χρόνο πρίν,
ΕΝΩ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣΟ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΕΣΕ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ..)Αὐτὴ ὑπῆρξε  ἡ αἰτία ποὺ ἡ κυρία μᾶζα τῶν κατοίκων τῆς Βασιλεύουσας
ἄφησε ἀνυπεράσπιστο τὸν  Αὐτοκράτορά της,
ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ,ἐνῶ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΚΙΕΣ τῆς Κ/πολης  ἔσπευσαν νὰ πολεμήσουν στὰ τείχη.(οἱ Γενουᾶτες τοῦ Πέραν, ἔλεγαν ὅτι ἄν πέσει ἡ Πόλη, δὲν θὰ ἀντέξει τὸ Πέραν,γι αὐτὸ συνέδραμαν στὴν ἄμυνα,ἄν καὶ ἐπίσημαὁ Ποντεστὰ τοῦ Πέραν ΛΟΜΕΛΛΙΝΟ κρατοῦσε οὐδέτερη στάση, λειτουργῶντας καὶ ὡς μεσολαβητὴς γιὰ συμφωνία μεταξύ τῶν ἀντιμαχομένων..)


Ἐπίσης μιὰ ἄλλη ἱστορικὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ Δύση δὲν μπόρεσε νὰ προβεῖ σὲ Σταυροφορία
 (τὴν μόνη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ βοήθεια)
λόγῳ τῶν ἀντικρουόμενων συμφερόντων τῶν δυτικῶν χωρῶν.
ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΩΡΑ ΒΟΗΘΗΣΕ,ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΥΣΑ ΡΩΣΙΑ, ἡ ὁποία μᾶλλον εὐχάριστα ἐβλεπε τὸν ἀφανισμὸτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη(ἐξάλλου εἶχαν διώξει τὸν ΕΛΛΗΝΑ καρδινάλιο Ἰσίδωρο ἀπὸ τὸ Κίεβο, ὡς Ἑνωτικό, πρὶν χρόνιακαὶ ἔκτοτε στὴ ρωσικὴ Ἐκκλησία ἡγεῖτο ἐκλεκτὸς τοῦ Τσάρου..)


Καὶ μιὰ τελευταία ἀλήθεια :
ὑπῆρξε πολιτική ΟΛΩΝ τῶν Παλαιολόγων ἡ Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, δεδομένου ὅτι γνώριζαν πὼς τὸ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ Βυζάντιο, μόνο ὡς "ἐπαρχία" τῆς Δύσης (ἐν προκειμένῳ τῆς Βενετίας)εἶχε ΜΕΛΛΟΝ, πολιτικό καὶ κυρίως ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ (ἐξ οὗ καὶ ἡ λεγόμενη "Παλαιολόγεια Ἀναγέννηση").


Ὡστόσο ἡ Ἀνθενωτικὴ Ἀντιπολίτευση,
 ἐνθυμούμενη (?)τὰ αἴσχη τῶν Σταυροφόρων,
πρό δύο αιώνων,πίστευε ὅτι ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΦΕΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ—καὶ πάντως μισοῦσαν τὴν δυτικὴ Ἀναγέννηση..
Γράφει ὁ Μιχ.ΔΟΥΚΑΣ ὅτι ἦταν τέτοιο τὸ μῖσος
 τῶν Ἀνθενωτικῶν,ὥστε ἀπέφευγαν τὴν Ἁγία Σοφία (ὅπου εἶχε ὑπογραφεῖ ἡ Ἕνωση τὴν 12/12/1452)"ΩΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΑΠΕΦΕΥΓΟΝ..ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΩΣ ΒΩΜΟΝΚΑΙ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑΝ ΩΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙ
ΤΕΛΟΥΜΕΝΗΝ ΕΝΟΜΙΖΟΝ.." **

Ἀκόμα καὶ σὲ Κηδεῖες ἤ Μνημόσυνα
 οἱ Ἀνθενωτικοὶ Ἱερεῖς ὅταν ἔβλεπαν Ἑνωτικοὺς πέταγαν τὰ ἄμφια τους"ΩΣ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣ ΕΦΕΥΓΟΝ,ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (= Αγια Σοφία) ΩΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΒΩΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΕΝΟΜΙΖΕΤΟ.." ***

Κι ἔτσιπρὶν κἄν χαθεῖ ἡρωικὰ ὁ τελευταῖος Παλαιολόγος στὴν Πύλη τοῦ Ρωμανοῦ, οἱ Ἀνθενωτικοὶ ἔσπευσαν νὰ ἀνοίξουν σὲ ἀρκετὲς συνοικίες (Φανάρι, Πετρίον κλπ) τὶς πύλες στοὺς Ὀθωμανούς "σώζοντας" στὶς περιοχὲς αὐτὲς τοὺς ναοὺς τους..Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ
 ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΡΟΔΟΣΑΝ..

Κι ἄς μὴν ξεχνοῦμε, τέλος, ὅτι ὁ ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ , ὁ "μαρμαρωμένος βασιλιᾶς" τοῦ θρύλου εἶναι ἀναθεματισμένος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
 (ἀπὸ τὸν Γεννάδιο) ἐπειδὴ ὑπέγραψε
 τὴν ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ τὴν 12/ ΔΕΚ/1452
στὴν Ἁγία Σοφία..

                         __________________
                     Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΓ.ΡΩΜΑΝΟΥ
                         ΟΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΗΡΩΙΚΑ
                                ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ
                  Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

-----


ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ         

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

*.Τὴν Προκήρυξη τοῦ Σχολάριου
στὴ Μονὴ Παντοκράτορος  (ὅπου εἶχε κλειστεῖ)
 "ΑΘΛΙΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΕΙΣ ΤΙ ΕΠΛΑΝΗΘΗΤΕ ..
ΤΗΝ ΓΑΡ ΛΑΤΙΝΩΝ ΟΥΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΧΡΗΖΟΜΕΝ" διασώζει  ὁ  ἱστορικὸς τῆς Ἁλώσεως Μιχ. ΔΟΥΚΑΣ
( εκδ. Becker, Βόννη /1834,
530 κ.εξ)

** ο.π.705 κ.εξ.

*** ο.π.645 κ.εξ.


___________


ΥΓ
ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῆς Ἄμυνας σκοτώθηκαν ΟΛΟΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ ,συλληφθέντες ἤ  πάνω στὴ μάχη.
Διέφυγαν μόνο ,μεταμφιεσμένοι, ὁ Ἕλληνας Καθολικός Ἀρχιεπ.Λέσβου  Λεονάρδος ὁ Χῖος
 κι ὁ Ἕλληνας Καρδινάλιος Ἰσίδωρος.
Ἐπίσης ὁ Ὀρχὰν ἐκτελέστηκε ,συλληφθείς & ἀναγνωρισθείς.
Μόνο ὁ Ἀνθενωτικὸς Πρωθ. ΛΟΥΚΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ἐπέζησε παραδοθείς ,ἐπειδὴ ὁ Σουλτάνος τὸν προόριζε —ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΟΣ—γιὰ Διοικητή τῆς Κατακτημένης Πόλης (ὅπως ἔκανε και τὸν Σχολαριο, Πατριάρχη).
Ὡστόσο ἀργότερα, εἴτε γιὰ προσωπικοὺς λόγους (ἐπειδὴ αρνήθηκε νὰ δώσει τὸ γυιὸ του στὸ χαρέμι τοῦ Μωάμεθ ) εἴτε ἐπειδή ὁ Σουλτάνος θέλησε νὰ ἀφανίσει τὴν Ἑλληνικὴ Ελίτ τῶν Εὐγενῶν, ὀ Νοταρᾶς εἶχε κι αὐτὸς τραγικὸ τελος.
(βλ Σ.ΡΑΝΣΙΜΑΝ, Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ, Παπαδήμας,2003)

     ______________________________________________

           

______________
ΑΡΒΕΛΕΡ : Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΤΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ (12/12/1452)Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .