Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 20, 2022

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Εικόνα
 Ὑπάρχει ἕνα φιλολογικὸ εἶδος στὴν ἰουδαϊκὴ γραμματεία ποὺ λἐγεται ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΣΜΟΣ ἤ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (Ἐνώχ, Ἰωβηλαῖα,Β' Βαρούχ, Δ' Ἔσδρας κλπ) στὸ ὁποῖο ἀνήκουν καὶ τὰ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (βλ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ) καὶ οἱ χριστιανικὲς Ἀποκαλύψεις (πχ ΑΠ̣ΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ).  Ποιὰ ἡ κεντρικὴ ἰδέα  αυτῆς τῆς Ἀποκαλυπτικῆς Γραμματείας ;  Ὁ Ἀποκαλυπτισμὸς προσπάθησε νά ἐξηγήσει ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ καὶ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΔΕΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ( πχ οἱ Προφῆτες πρόβλεπαν λαμπρὸ μέλλον στὸν Ἰσραὴλ ἄν τηροῦσε τὴν Torah {=Νόμο} . Ὡστόσο συνέβη ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ· ἐπειδὴ τηροῦσαν τὸ Νόμο οἱ Ἑβραῖοι ὑπἐφεραν διωγμοὺς ἀπὸ τοὺς ΣΕΛΕΥΚΙΔΕΣ (βλ ΑΝΤΙΟΧΟΣ Δ' ΕΠΙΦΑΝΗΣ) καὶ χειμάζοντο ὡς Κράτος,ὁπότε ὁ ἀποκαλυπτισμὸς παρουσιάστηκε γιὰ νὰ ἐκφράσει ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ μέ τὴν ἐξῆς ἁπλῆ ἰδέα :  ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ  ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ  ΣΤΟ ΖΕΝΙΘ ΤΗΣ Δ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΕΛΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΟ.

Εικόνα
Κτίστηκε περὶ  τὸ 120μΧ στὴν κεντρικὴ λεωφόρο τῆς Ἀγορᾶς τῆς  Ἐφέσου  τὸν ΑΚΥΛΑ πρὸς τιμὴν τοῦ συγκλητικοῦ πατέρα του ΚΕΛΣΟΥ (ὑπάρχει ὁ τάφος του κάτωθεν τοῦ κτηρίου) Διοικητῆ τῆς ρωμαϊκῆς ἐπαρχίας τῆς  Ἀσίας.  Ἐσωτερικὰ φυλάσσονταν χιλιάδες κύλινδροι σέ τρεῖς ὀρόφους. Τὸ κτήριο κάηκε  ἀπὸ τοὺς Γότθους τὸν 3ο αἰ.μΧ  καὶ κατόπιν γκρεμίστηκε ἀπὸ σεισμὸ ·    ἔκτοτε ἐγκαταλείφτηκε.  Σήμερα σώζεται μόνο ἡ πρόσοψη  του ,ἀναστηλωμένη ἀπὸ τοὺς Αὐστριακοὺς ἀρχαιολόγους καὶ ἀποτελεῖ κεντρικὸ τουριστικὸ ἀξιοθέατο τῆς ΕΦΕΣΟΥ ἐνῶ ἡ  εἰκόνα τῆς βιβλιοθήκης   κοσμεῖ τὸ χαρτονόμισμα τῶν 20  τουρκικῶν  λιρῶν-βλ.φωτο ) Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Κἐλσου μᾶς δίνει πάντως μιὰν εἰκόνα  (ὅπως καὶ ἡ  βιβλιοθήκη ΑΔΡΙΑΝΟΥ στὴν Ἀθήνα) γιὰ τὴν μορφὴ τῶν ἀρχαἰων βιβλιοθηκῶν καὶ κυρίως γιὰ τὴν διασημότερη ὅλων, τὴν  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ,ἡ ὁποία βυθίστηκε στὴν θἀλασσα κατὰ τὸν μεγάλο σεισμὸ τοῦ 262 μΧ ὁ ὁποῖος  καταπόντισε  στὰ νερὰ τῆς Μεσογείου ὅλη τὴν Βασιλικὴ Συνοικία τοῦ ΒΡΟΥΧΕΙΟΥ στὸ ἀκρωτήριο τῆς ΛΟΧΙΑΔΟΣ, ,ἀνατολ