Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 20, 2022

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Εικόνα
 Ὑπάρχει ἕνα φιλολογικὸ εἶδος στὴν ἰουδαϊκὴ γραμματεία ποὺ λἐγεται ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΣΜΟΣ ἤ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (Ἐνώχ, Ἰωβηλαῖα,Β' Βαρούχ, Δ' Ἔσδρας κλπ) στὸ ὁποῖο ἀνήκουν καὶ τὰ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (βλ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ) καὶ οἱ χριστιανικὲς Ἀποκαλύψεις (πχ ΑΠ̣ΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ).  Ποιὰ ἡ κεντρικὴ ἰδέα  αυτῆς τῆς Ἀποκαλυπτικῆς Γραμματείας ;  Ὁ Ἀποκαλυπτισμὸς προσπάθησε νά ἐξηγήσει ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ καὶ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΔΕΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ( πχ οἱ Προφῆτες πρόβλεπαν λαμπρὸ μέλλον στὸν Ἰσραὴλ ἄν τηροῦσε τὴν Torah {=Νόμο} . Ὡστόσο συνέβη ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ· ἐπειδὴ τηροῦσαν τὸ Νόμο οἱ Ἑβραῖοι ὑπἐφεραν διωγμοὺς ἀπὸ τοὺς ΣΕΛΕΥΚΙΔΕΣ (βλ ΑΝΤΙΟΧΟΣ Δ' ΕΠΙΦΑΝΗΣ) καὶ χειμάζοντο ὡς Κράτος,ὁπότε ὁ ἀποκαλυπτισμὸς παρουσιάστηκε γιὰ νὰ ἐκφράσει ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ μέ τὴν ἐξῆς ἁπλῆ ἰδέα :  ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ  ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ  ΣΤΟ ΖΕΝΙΘ ΤΗΣ Δ