Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 20, 2022

Πῶς συγκροτήθηκε ὁ "Κανόνας" τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Εικόνα
  Ἡ Καινὴ Διαθήκη, ἕνα σύνολο 27 βιβλίων, δέν συγκροτήηκε διὰ μιᾶς, ἀλλὰ διαμορφώθηκε  μέσα σὲ μιὰν σειρὰν ΑΙΩΝΩΝ ,παρὰ τὰ ὁσα  περὶ τοῦ ἀντιθέτου ΦΑΝΤΑΖΟΝΤΑΙ  διάφοροι  φονταμενταλιστὲς (ὅλων τῶν δογμάτων).  Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ 2ου αἰ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη τοῦ 3ου ἢ τοῦ 4ου αἰῶνα ! Συγκεκριμένα :  ἀπὸ τοὺς ἀρχαιότερους ΚΩΔΙΚΕΣ * τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ  ΣΙΝΑΪΤΙΚΟΣ  (4ος αἰ) συμπεριλαμβάνει στὰ γνωστὰ βιβλία τῆς ΚΔ , τὸν ΠΟΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑ καὶ τὴν ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΑΡΝΑΒΑ ,  ὁ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ περιέχει τὶς ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α' καὶ Β' ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ,   ἐνῶ στὸν ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΩΔΙΚΑ δὲν περιέχονται οἱ Ποιμαντικὲς Ἐπιστολὲς καὶ ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη. Παρομοίως ὁ ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΟΥΡΑΤΟΡΙ ** (200μΧ) περιέχει τὴν ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΤΡΟΥ , τὶς  ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΣ καὶ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ, τὴν ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ , ἐνῶ δὲν περιέχει τὴν Α' ΠΕΤΡΟΥ καὶ τὴν ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. Τὴν ἴδια ἐποχὴ ὁ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ κατατάσσει στὴν Καινὴ Διαθήκη τὸν ΠΟΙΜΕΝΑ τοῦ ΕΡΜΑ , ἐνῶ ὁ ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ θεωρεῖ ὡς Γρ

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Εικόνα
 Ὑπάρχει ἕνα φιλολογικὸ εἶδος στὴν ἰουδαϊκὴ γραμματεία ποὺ λἐγεται ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΣΜΟΣ ἤ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (Ἐνώχ, Ἰωβηλαῖα,Β' Βαρούχ, Δ' Ἔσδρας κλπ) στὸ ὁποῖο ἀνήκουν καὶ τὰ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (βλ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ) καὶ οἱ χριστιανικὲς Ἀποκαλύψεις (πχ ΑΠ̣ΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ).  Ποιὰ ἡ κεντρικὴ ἰδέα  αυτῆς τῆς Ἀποκαλυπτικῆς Γραμματείας ;  Ὁ Ἀποκαλυπτισμὸς προσπάθησε νά ἐξηγήσει ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ καὶ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΔΕΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ( πχ οἱ Προφῆτες πρόβλεπαν λαμπρὸ μέλλον στὸν Ἰσραὴλ ἄν τηροῦσε τὴν Torah {=Νόμο} . Ὡστόσο συνέβη ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ· ἐπειδὴ τηροῦσαν τὸ Νόμο οἱ Ἑβραῖοι ὑπἐφεραν διωγμοὺς ἀπὸ τοὺς ΣΕΛΕΥΚΙΔΕΣ (βλ ΑΝΤΙΟΧΟ Δ' ΕΠΙΦΑΝΗ) καὶ χειμάζοντο ὡς Κράτος. Ὁπότε ἡ Ἀποκαλυπτικὴ Γραμματεία κλήθηκε νά ἀπαντήσει στὴν ἀποτυχία τοῦ Προφητισμοῦ καὶ πρότεινε τὴν ἑξῆς ἁπλῆ ἰδέα·  ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ  ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ  ΣΤΟ ΖΕΝΙΘ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ. Ὡσ

Οἱ μετὰ Χριστόν (ψευδο)προφῆτες...

Εικόνα
Γράφει μὲ σαφήνεια τὸ Εὐαγγέλιο ὅτι "ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΩΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΡΟΦΗΤΕΥΣΑΝ"{Ματθ.11,13} καὶ "Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΕΩΣ ΙΩΑΝΝΟΥ· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται"{Λουκ.16,16} ,ὅμως κάθε δύσκολη ἐποχὴ  συνηθίζει νὰ παράγει τὸ...φροῦτο τῶν (ψευδο)προφητῶν  ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ καὶ εἰδικῶς στὴν χώρα μας τά τελευταῖα χρόνια, ἡ μόδα τῶν μετὰ Χριστῶν "προφητῶν" (γνωστῶν καὶ μὴ ἐξαιρετέων...)  εύδοκιμεῖ τὰ μάλα.... Βέβαια πὰντα οἱ "προφητεῖες" αύτὲς ΠΕΦΤΟΥΝ ΕΞΩ  ἀδυνατῶντας νὰ προβλέψουν τὸ ἐν πολλοῖς  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ μέλλον (πχ.ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΨΑΝ  ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ  τοῦ 2010 ἢ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID τοῦ 2020—μόνον ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ χρησμολόγησαν...)  ἀλλὰ ἡ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει τοὺς θρησκευόμενους καὶ φανατικοὺς κάθε ἐποχῆς (καὶ κάθε τόπου, θὰ ἔλεγα).  Ὅμως στὴν ΒΙΒΛΙΚΗ  γλῶσσα καὶ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΑ , προφήτης(nabi) δὲν εἶναι ὁ ΜΑΝΤΙΣ(roeh)· ἐξἀλλου στὰ ἑλληνικὰ ἡ λέξη ΠΡΟΦΗΤΗΣ  σημαίνει τὸ ΦΕΡΕΦΩΝΟ , δηλ.αὐτὸν ποὺ μιλᾶ μπροστὰ ἀπό κάποιον {<π

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΕΛΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΟ.

Εικόνα
Κτίστηκε περὶ  τὸ 120μΧ στὴν κεντρικὴ λεωφόρο τῆς Ἀγορᾶς τῆς  Ἐφέσου  τὸν ΑΚΥΛΑ πρὸς τιμὴν τοῦ συγκλητικοῦ πατέρα του ΚΕΛΣΟΥ (ὑπάρχει ὁ τάφος του κάτωθεν τοῦ κτηρίου) Διοικητῆ τῆς ρωμαϊκῆς ἐπαρχίας τῆς  Ἀσίας.  Ἐσωτερικὰ φυλάσσονταν χιλιάδες κύλινδροι σέ τρεῖς ὀρόφους. Τὸ κτήριο κάηκε  ἀπὸ τοὺς Γότθους τὸν 3ο αἰ.μΧ  καὶ κατόπιν γκρεμίστηκε ἀπὸ σεισμὸ ·    ἔκτοτε ἐγκαταλείφτηκε.  Σήμερα σώζεται μόνο ἡ πρόσοψη  του ,ἀναστηλωμένη ἀπὸ τοὺς Αὐστριακοὺς ἀρχαιολόγους καὶ ἀποτελεῖ κεντρικὸ τουριστικὸ ἀξιοθέατο τῆς ΕΦΕΣΟΥ ἐνῶ ἡ  εἰκόνα τῆς βιβλιοθήκης   κοσμεῖ τὸ χαρτονόμισμα τῶν 20  τουρκικῶν  λιρῶν-βλ.φωτο ) Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Κἐλσου μᾶς δίνει πάντως μιὰν εἰκόνα  (ὅπως καὶ ἡ  βιβλιοθήκη ΑΔΡΙΑΝΟΥ στὴν Ἀθήνα) γιὰ τὴν μορφὴ τῶν ἀρχαἰων βιβλιοθηκῶν καὶ κυρίως γιὰ τὴν διασημότερη ὅλων, τὴν  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ,ἡ ὁποία βυθίστηκε στὴν θἀλασσα κατὰ τὸν μεγάλο σεισμὸ τοῦ 262 μΧ ὁ ὁποῖος  καταπόντισε  στὰ νερὰ τῆς Μεσογείου ὅλη τὴν Βασιλικὴ Συνοικία τοῦ ΒΡΟΥΧΕΙΟΥ στὸ ἀκρωτήριο τῆς ΛΟΧΙΑΔΟΣ, ,ἀνατολ