Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 18, 2022

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΡΑΘΕΑ: τὸ ἔγκλημα ποὺ στιγμάτισε τὴν πορεία τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη.

Εικόνα
Δέν θά ἀσχοληθῶ στὴν παροῦσα ἀνάρτηση διεξοδικά μέ τὴν ἀμφιλεγόμενη προσωπικότητα τοῦ  Ἄρη Βελουχιώτη, καθόσον θεωρῶ ὅτι ὑπάρχει μιὰ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ παρουσίαση γι αὐτόν, στὸ γνωστὸ βιβλἰου τοῦ Δ.ΚΟΥΚΟΥΝΑ (βλ.φωτο παρακάτω) τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ μιὰ φωτεινὴ ἐξαίρεση ἀνάμεσα στὶς πολλὲς "ἁγιογραφίες"  ποὺ ἔχουν γραφτεῖ μεταδικτατορικά γιὰ τὸν Ἄρη, ἀπὸ δῆθεν ἱστορικοὺς τῆς πλάκας....  Θὰ ἀναφερθῶ μόνο σύντομα στὴν περιβόητη ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΡΑΘΕΑ.  Ὁ  ΝΙΚΟΣ Μαραθέας ἦταν ἕνας μεγαλοκτηματίας τοῦ Δομοκοῦ ποὺ ζοῦσε σὲ ἕνα ἀρχοντικὸ στὴν Λαμία καὶ ἔχαιρε ἐκτίμησης ἀπὸ τὴν μικρὴ κοινωνία τῆς πόλης.    Κατηγορηθεὶς ὡς δοσίλογος* καὶ συνεργἀτης τῶν Ἰταλῶν ἐκτελέστηκε ἀπὸ τοὺς ἀντάρτες  τοῦ ΕΛΑΣ τὸν ΙΟΥΛΙΟ τοῦ 1942 καὶ ἡ οἰκία του  μαζὶ τὰ κτήματα του στὸ Νέο Μοναστῆρι Τρικάλων ΠΥΡΠΟΛΗΘΗΚΑΝ, ἐνῶ ἁπήχθη ἁπὸ τοὺς ΕΛΑΣΙΤΕΣ  καὶ  τὸ παιδὶ του ὁ 13χρονος ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΘΕΑΣ.   Γιὰ νά ἐπιστρἐψει τὸ παιδὶ στὴν μάνα του στὴν Λαμία,  ὁ Ἄρης Βελουχιώτης ζἠτησε ΛΥΤΡΑ ὡς  "ἀποζημιώσεις" γιὰ τοὺς  χωρικο

Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΩΝ & ΤΟ ΚΑΤΑ ΘΩΜΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.

Εικόνα
Ὁ καθηγητὴς Π.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (ἀπὸ τοὺς καλύτερους ὀρθόδοξους καινοδιαθηκολόγους ποὺ διαθέτουμε) ἀποκάλεσε  προσφυῶς "άρχαιότερο" Εὐαγγέλιο *τὴν περίφημη "Πηγή τῶν Λογίων"  τοῦ Ἰησοῦ   {="Q" ,ἐκ τοῦ γερμανικοῦ Quelle=πηγή} δηλ. τοὺς περίπου 240 ΚΟΙΝΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ τῶν συνοπτικῶν Εὐαγγελίων "ΜΑΤΘΑΙΟΥ" καὶ "ΛΟΥΚΑ". Στὴν ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΩΝ λοιπὸν, γραφεῖσα μᾶλλον ἑλληνιστὶ περὶ τὸ 50μΧ , ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ καὶ ἡ Σωτηρία ἐπικεντρώνεται στὴν ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ.   Ἐνῶ ὀμως  ἡ  ΓΡΑΠΤΗ αὐτὴ Πηγὴ τῶν Λογίων (Q), τὸ ἀρχαιότερο Εὐαγγέλιο, ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ , ἀντιθέτως τὸ "ΚΑΤΑ ΘΩΜΑΝ" Εὐαγγέλιο ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ τὸ 1945 στὸ Νag Hammadi  , 60km βορείως τοῦ  Luxor στὴν ἄνω Αἴγυπτο** ἀνάμεσα στὰ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ποὺ εἲχαν κρύψει τὸν 4ο αἰ.μΧ μέσα σὲ ἕνα πήλινο δοχεῖο θσμμένο κάτω ἀπὸ ἕναν βράχο κάποιοι μοναχοί.   Τὸ ΚΑΤΑ ΘΩΜΑΝ Εὐαγγἐλιο *** εἶναι  γραμμένο σέ ΚΟΠΤΙΚΗ γλῶσσα μὲ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ καὶ ἀποτελεῖ μετάφραση ἐξ ἑλληνικοῦ πρωτοτύπου.

ΚΥΚΛΟΙ ΜΙΛΑΝΚΟΒΙΤΣ & κλιματικὴ ἀλλαγή. Ἡ αἰτία ἑμφάνισης καὶ λιώσιμου τῶν ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ.

Εικόνα
 Ὁ  Μιλουτὶν Μιλάνκοβιτς ἦταν  ἕνας Σέρβος "πανεπιστήμων" (+1958) ποὺ προσπάθησε νὰ ἐξηγήσει ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ τὶς περιοδικὲς  ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ μὲ τὴν ἐμφάνιση καὶ τὸ λιώσιμο τῶν ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ.  Κατὰ τὸν Μιλάνκοβιτς ἡ κλιματικὴ αὐτὴ ἀλλαγὴ ὀφείλεται στὴν ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ἡ ὁποία αὐξομειοῦται λόγῳ τῆς ἀλλαγῆς τῆς ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ἄρα καὶ τῆς ἀπόστασης της ἀπὸ τὸν ἥλιο.  Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ ἀκολουθεῖ τρεῖς ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥΣ  κύκλους:  1. τὴν ἀλλαγή στὴν ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ (κύκλος περίπου 100.000 χρόνων - Γιοχάνες Κέπλερ, 1609) 2. στὴν ἀλλαγὴ τῆς ΚΛΙΣΗΣ τοῦ ΑΞΟΝΑ (λόξωση ἐκλειπτικῆς , κύκλος 41.000 ετών - από 22,1 ° έως 24,5 ° · ἐπὶ  τοῦ παρόντος, ἡ γήινη κλίση εἶναι  23,5 ° - Λούντβιχ Πίλγκριμ, 1904)  καὶ  3. τὴν ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΗΜΕΡΙΩΝ δηλ. τὴν κίνηση (σὰν σβούρα) τοῦ ἄξονα τῆς γῆς  (κύκλος 22.000 χρόνων - Ἵππαρχος 130 πΧ). ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ "ΚΥΚΛΟΙ ΜΙΛΑΝΚΟΒΙΤΣ"   ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΓΗ. Σὲ αὐτοὺς