Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτεμβρίου 4, 2022

Μὰξ Στῖρνερ: Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἄρρητοι. Ρητὲς εἶναι οἱ ἔννοιες.

Εικόνα
 Ὁ Μὰξ Στῖρνερ ,κατὰ κόσμον ΓΙΟΧΑΝ ΚΑΣΠΑΡ ΣΜΙΤ (+1856) ἦταν ὁ   "ἀναρχικώτερος "τῶν ἀναρχικῶν τῶν νεωτέρων χρόνων. Λέγοντας βεβαίως "ἀναρχία" ἐννοῶ τὴν ἀντίληψη ποὺ θεωρεῖ ὡς  ὑπέρτατη ἀρχή τὴν ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀντίστιξη μὲ κάθε ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ἀρχή (στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ Ἀρχὴ σημαίνει ΕΞΟΥΣΙΑ) ). Ὁ ὅρος εἶναι "ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ" ἐκ τοῦ λατινικοῦ  anarchismus καὶ τὸν  χρησιμοποίησε μὲ τὴν σὺγχρονη ἔννοια  πρῶτος  ὁ ΠΡΟΥΝΤΟΝ (ἡ λατινικὴ  κατάληξη  "-ismus"  σημαίνει ΤΑΣΗ ΠΡΟΣ) .  Τέλος πάντων ὁ Στῖρνερ συνέγραψε τό 1848 τὴν ..Βίβλο τοῦ ἀκραιφνοῦς Ἀναρχισμοῦ μὲ τίτλο "DER EINZIGE UND SEIN EIGENTUM"  (κατὰ λέξη 'Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ " ποὺ σημαίνει "Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ"). Παρακάτω ἀνθολογῶ ὁρισμένες χαρακτηριστικὲς ἰδέες τοῦ Στῖρνερ: —κάθε σύνολο ἐκ φύσεως εἶναι ἐχθρὸς κάθε ἀτόμου —ὁ λαὸς εἶναι ἐλεύθερος μόνο σὲ βάρος τοῦ ἀτόμου —τὸ Κοινὸ Καλὸ δὲν εἶναι τὸ δικό ΜΟΥ Καλό,ἀλλὰ ὁ ὑπέρτατος ἐχθρὸς τοῦ ΕΓΩ μου —ε

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ (2022) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εικόνα
Βάσεις (Mόρια) Σχολῶν 2022 γιὰ τὸ 1ο ἐπιστημονικὸ πεδίο , Ἀνθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές (ΠΗΓΗ : AeiTei.gr) για αποφοίτους 90% - ΓΕΛ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α/Α, Κωδικός Σχολή Τύπος Πόλη Βάση (Μόρια) 130,     875 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Θεσσαλονίκη ΕΒΕ 2022: 13,62 18.395 136,     877 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΠΑ) Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (μη προσδιορισμένη) ΕΒΕ 2022: 8,36 18.350 18,     161 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ΑΕΙ Θεσσαλονίκη ΕΒΕ 2022: 13,24 Αγγλικά: 15,16 18.275 79,     117 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Νομικής ΑΕΙ Αθήνα ΕΒΕ 2022: 13,62 17.950 129,     866 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Νομικό (ΣΣΑΣ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Θεσσαλονίκη ΕΒΕ 2022: 13,62 1

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΚΡΙΤΑΣ" ΜΑΚΑΡΙΟΥ-ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ (1963-64)

Εικόνα
Τὰ γράφω σέ συνέχειες λόγῳ ἔλλειψης χώρου, ὅμως τὸ ἕνα γεγονὸς ὁδηγεῖ στὸ ἄλλο· τὸ 1963 κατ'ἐντολὴν τοῦ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ὁ ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ὁ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Γ̣ΙΩΡΚΑΤΖΗΣ* , ἥρωας τῆς ΕΟΚΑ καὶ ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν τῆς Κύπρου , μαζὶ μὲ τοὺς ΚΛΗΡΙΔΗ καὶ ΤΑΣΣΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ , συντάσσει τὸ ΣΧΕΔΙΟ ΑΜΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ἐν ὄψει τῆς κατάθεσης ἀπὸ τὸν Μακάριο ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 13 ΣΗΜΕΙΩΝ  ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, μἐσῳ τῶν ὁποίων (ὅπως ἔχω γράψει) ΚΑΤΑΡΓΟΥΣΕ ΤΟ ΒΕΤΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ. Ὅπως ἐπίσης ἔχω ξαναγράψει  ( https://diamantiskoutoulas.blogspot.com/2022/09/13-1963-64_4.html ) τὸ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΚΡΙΤΑΣ" ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ ποὺ ἦταν ἡ ΨΥΧΗ τοῦ ὅλου σχεδίου)  εἶχε ὡς σκοπὸ σὲ πρῶτο χρόνο τὸν ἐξωβελισμὸ τῶν Τουρκοκυπρίων καὶ σὲ μεταγενέστερο  χρόνο τὴν ΕΝΩΣΗ τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ οἱ Τουρκοκύπριοι μἐσῳ τῆς ὀργάνωσης "ΤΜΤ"  ΕΞΟΠΛΙΖΟΝΤΑΝ ΚΡΥΦΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ μὲ σκοπό τὸ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤ