Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 7, 2021

Φράνσις Μπέικον : ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

Εικόνα
 Δὲν εἶχε γράψει μόνο ὁ ΠΛΑΤΩΝ ἀλληγορία περὶ σπηλαίου ["ΠΟΛΙΤΕΙΑ" 514a-515c] ,ἀλλὰ καὶ ὁ Φράνσις Μπέικον—ἐπὶ τὸ ἑλληνικώτερον, Φραγκῖσκος Βάκων—στὸ πασίγνωστο ἔργο του "ΝΕΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ"(Novum Organum /1620), τὸ θεμέλιο τοῦ Ἐμπειρισμοῦ καὶ τῆς νεώτερης Ἐπιστήμης. Ἐκεῖ ,ἀπαριθμῶντας τὰ ΕΙΔΩΛΑ* (=πλάνες)  ποὺ παρεμποδίζουν τὴν πορεία τοῦ νοῦ πρὸς τὸν ὀρθὸ λόγο, κάνει λόγο γιά τά ΕΙΔΩΛΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ τοῦ καθενός:  " τὰ εἴδωλα τοῦ σπηλαίου εἶναι οἱ ψευδαισθήσεις  τοῦ κάθε ἀτόμου χωριστά.  Διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πλάνες τῆς ἀνθρώπινης ΦΥΣΗΣ ἐν γένει ,ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει ἕνα εἶδος ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ποὺ κομματιάζει τὸ φῶς τῆς φύσης. Αὐτό συμβαίνει · —εἴτε λόγῳ τῆς ἰδιαιτερότητας τῆς ἀτομικῆς φύσης κάθε προσώπου — εἴτε λόγῳ τῆς ἀνατροφῆς καὶ τῶν συναναστροφῶν του —εἴτε λόγῳ τῶν ἀναγνωσμάτων του καὶ τῆς αὐθεντίας ἐκείνων ποὺ ἐκτιμᾶ καὶ θαυμάζει —εἴτε λόγῳ διαφορετικῶν ἐντυπώσεων καὶ ἐνδιαφερόντων τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε ἀτόμου. Καὶ λίγο παρακάτω ,περιγράφοντας  τὰ

Γ.Χατζιδάκις : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Εικόνα
 Ὁ Γ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ εἶναι ὡς γνωστὸν ὁ πατἐρας τῆς ἑλληνικῆς Γλωσσολογίας καὶ ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔδειξε μὲ ἐπιστημονικὸ τρόπο ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ , ΑΡΧΑΙΑ ,ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΓΛΩΣΣΑ. Τὸ σύγγραμμα μὲ τὸ ὁποῖο τὸ ἀπέδειξε αὐτὸ  εἶναι ἡ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, το opus magnum  τοῦ Χατζιδάκι , ἔργο ποὺ τὸν καθιέρωσε  –τόσο στὸν ἑλληνικὸ ὅσο καὶ στὸν διεθνῆ ἐπιστημονικὸ χῶρο– γραμμένο γερμανιστί [ Einleitung in die neugriechische Grammatik ] καὶ δημοσιευμένο στὴν Λειψία τὸ 1892, στὴν περίφημη σειρά «Βιβλιοθήκη τῶν Ἰνδοευρωπαϊκῶν Γραμματικῶν».  Ἡ ΕΙΣΑΓΩΓΗ εἶναι τὸ ἔργο ὅπου θεμελιώνονται γιὰ πρώτη φορὰ μὲ πληρότητα οἰ θεωρητικὲς ἀρχὲς σπουδῆς τῆς Νέας Ἑλληνικῆς καὶ ἀντιμετωπίζονται τὰ καίρια προβλήματα τῆς γλώσσας μας. Τὸ ἔργο περιλαμβάνει τρία μεγάλα κεφάλαια, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι τὸ  2ο Κεφάλαιο,  τὸ ὁποῖο μὲ τίτλο «Ἡ Προέλευση τῆς Μεσαιωνικῆς καὶ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς», ὁ Χατζικάκις ἀφιερώνει σ' ἕναν ἐξονυχιστικὸ ἐλεγχο τῶν διδαγμάτων τ

"Πατρικὴ Διδασκαλία" : Η ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΓΙΑΔΙΣΜΟΥ

Εικόνα
 Τὴν προεπαναστατικὴ περίοδο,ὅταν στοὺς ὑπόδουλους Ἕλληνες διαδιδόταν  τὸ πνευματικὸ κίνημα τοῦ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ (Ρήγας, Κοραῆς κλπ) , στοὺς συντηρητικοὺς κύκλους τῶν φανατικῶν ΑΝΤΙΔΥΤΙΚΩΝ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀναπτυσσόταν τὸ κίνημα τῶν" ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ"  [ =πρόκειται γιὰ τὴν γνωστὴ διαμάχη ἁγιορειτῶν μοναχῶν μὲ τὸ ἄν ἐπιτρέπονται  τὰ μνημόσυνα τὶς Κυριακές].   Ἡ ἐν λόγῳ διαμάχη τῶν ἀγιορειτῶν τελικὰ ἐξελίχτηκε σὲ πόλεμο τῶν συντηρητικῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, κατὰ τῶν ἐξ Ἑσπερίας ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΩΝ ,  τὴν ὥρα ποὺ βεβαίως στὴν Εὐρώπη θριἀμβευε ὁ ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀντέδρασε σφόδρα κατὰ τῶν Ἑλλήνων Διαφωτιστῶν ἐκδίδοντας ἐν Κωνσταντινουπόλει (1798)ἕνα ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ κείμενο μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων ΑΝΘΙΜΟΥ μὲ τίτλο "ΠΑΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ" , στὸ ὁποῖο χαρακτηρίζονται τὰ κηρύγματα περὶ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ τοῦ Ρήγα καὶ τῶν ἄλλων Διαφωτιστῶν τοῦ Γένους ὡς "ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ", ἐνῶ  ἡ ὀθωμανικὴ κυριαρχία θεωρεῖται ὡς ...θεϊκὸ ἔργο γιὰ τὴν σωτ