Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 7, 2019

Τχης Γ.ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ : Ο ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΛ

Εικόνα
(Δεξιά) Η ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Γ.ΔΟΥΡΑΤΣΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΛ Ὁ Γεώργιος Δουρᾶτσος,   Συριανός ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ γεννήθηκε τὴν 1η Αὐγούστου 1894 στὴν Ἄνω Σῦρο , ἕνα ἀπὸ τὰ 11 παιδιὰ τοῦ Κάρολου Δουράτσου καὶ τῆς Ἐλπίδας Βακονδίου. Ὁλοκληρώνοντας τὶς σχολικές του ὑποχρεώσεις, κατατάσσεται στὸν  Στρατό. Ἡ 20ή Σεπτεμβρίου 1915 θὰ τὸν βρεῖ στὸν βαθμὸ τοῦ μόνιμου ἀνθυπολοχαγοῦ πεζικοῦ, ἐνῶ ταυτόχρονα μὲ τὴ φοίτηση του σὲ διάφορες σχολὲς πολέμου καὶ κέντρα στρατιωτικῆς ἐπιμόρφωσης,σπουδάζει καὶ στὴ Νομικὴ Σχολή, παίρνοντας κάποια στιγμὴ τὸ πτυχίο τοῦ δικηγόρου. Ὁ λοχαγὸς Δουρᾶτσος περνᾶ ἀπὸ διάφορες στρατιωτικὲς μονάδες πεζικοῦ ἀλλὰ ἡ μεγάλη του ὥρα εἶναι  στὸ ΡΟΥΠΕΛ ὅπου γράφτηκε  μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ χρυσὲς σελίδες ἀντίστασης στὴν Εὐρώπη . Τὸ Ροῦπελ εἶχε κατασκευαστεῖ ἀρχικὰ κατὰ τὸν ἑλληνο-βουλγαρικὸ πολεμο τὸ 1913 πάνω σὲ ἀντέρεισμα τοῦ ὄρους Τσιγκελί. Πρὶν ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τὸ ὀχυρὸ εἶχε πάρει ἠδη μιὰ ἐντελῶς νέα μορφ