Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αυγούστου 30, 2020

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

Εικόνα
  Απὸ τὸ 1913 ποὺ κυκλοφόρησε ὁ πρῶτος τόμος τοῦ θεμελιακοῦ συγγράμματος τοῦ P. DUHEM  " le système du monde", ἔχουμε πάψει νὰ θεωροῦμε πιά τὸν Μεσαίωνα ὡς μιὰ ἑνιαία "σκοτεινὴ" ἐποχή.  Συγκεκριμένα ἡ μετέπειτα ἔρευνα ἔδειξε ὅτι ἤδη ἀπὸ τὸν 13ο αἰ. ἐκκολαπτόταν στὰ εὐρωπαϊκὰ Πανεπιστήμια μιὰ Ἀναγέννηση ποὺ θὰ ὁδηγοῦσε στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπανάσταση τῆς Νεώτερης Ἐπιστήμης τοῦ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ καὶ τοῦ ΝΕΥΤΩΝΑ. Τὸ σύγγραμμα "ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ" τοῦ LINBERG , αὐτὴν τὴν χρονικὴ περίοδο, σὺν τοῖς ἄλλοις, παρουσιάζει ἐν περιλήψει μαζὶ βεβαίως μὲ ἄλλα εἰδικὰ  συγγράμματα ,ὀπως τοῦ Crombie -βλ.φωτο ( ποὺ ἐξέδωσε μεταφρασμένο στὰ ἑλληνικὰ  τὸ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ).  Ἐξηγῶ λοιπὸν ἐν συνόψει· ὃταν ἦρθαν οἱ Δυτικοὶ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ —μέσῳ τῶν Ἀράβων , μετὰ τὴν ἀνακατἀληψη τῆς ΙΣΠΑΝΙΑΣ*—  ἦρθαν ἀντιμέτωποι τὸ ἐρώτημα τῆς ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ποὺ δίδασκε ὁ Μακεδόνας σοφός. Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη : —δὲν ὑπάρχει ΚΕΝΟ οὔτε ΑΠΕΙΡΟ —ὁ Κόσμος εἶ

ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ & ΜΕΡΟΛΗΨΙΕΣ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ

Εικόνα
 Ὁ μεγαλύτερος ἱστορικὸς τῶν αἰώνων  εἶναι ὁ Θουκυδίδης καὶ δὲν πρόκειται νὰ ...μειωθεῖ ἡ ἀξία του ἀπὸ τὰ ὅσα θὰ ποῦμε παρακάτω· 1)  ὁ  Θουκυδίδης ἔγραψε ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ἱστορία -τῆς ἐποχῆς του- κι ὄχι Ἱστορία τοῦ Παρελθόντος,  γι αὐτὸ μερικὲς φορὲς στέκεται μεροληπτικὰ σὲ ΠΡΟΣΩΠΑ μὲ τὰ ὁποῖα  εἶχε προσωπικὲς ἀντιπάθειες ,ὅπως πχ γιὰ τοὺς  ἡγέτες τοῦ "Δημοκρατικοῦ Κόμματος" τοὺς ,  δημαγωγούς ΚΛΕΩΝΑ { ὁ ὁποῖος τὸν ἀναγκασε νὰ αὐτοεξοριστεῖ μετὰ τὴν Πτώση τῆς Ἀμφίπολης, ἴσως γιὰ νὰ γλυτώσει τό..κώνειο} & ΥΠΕΡΒΟΛΟ  [ τὸν πρῶτο ἀποκαλεῖ συκοφάντη καὶ ψεύτη —ὄπως κι ὁ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ—ἐνῶ τὸν δεύτερο "μοχθηρόν" ]  2) Ἡ κυριώτερη του ὅμως ἀντίφαση ἐντοπίζεται στὴν ἀξιολόγηση τῶν Πολιτευμάτων τῆς Ἀθήνας·   στὸν ΕΠΙΤΑΦΙΟ ὑμνεῖ τὴν Δημοκρατία , ἀλλὰ στὸ Θ, 97,2 θεωρεῖ τὸ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟ Πολίτευμα τοῦ  411 πΧ (τοῦ φίλου του ΘΗΡΑΜΕΝΗ )   ὡς τὸ μόνο ὅπου οἱ Ἀθηναῖοι  "ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΥ ΠΟΛΙΤΕΥΣΑΝΤΕΣ", διότι λέει ὁ Θουκυδίδης τὸ ΜΙΚΤΟ αύτὸ πολίτευμα ἀποτελοῦσε <σύγκραση> δημοκρατ

Ἡ Ἁρπαγὴ τῆς Ἐκκλησίας : Η ΠΡΟΧΙΛΙΑΣΤΙΚΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ τοῦ J. Darby

Εικόνα
Τὸν 19ο αἰ διατυπώθηκε σὲ Προτεσταντικοὺς κύκλους κυρίως ,ἀπὸ τὸν J.Darby  μιὰ ΝΕΑ Εσχατολογία ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 2000 ΧΡΟΝΩΝ— ἀνεξαρτήτως Δογμάτων .  Ἡ "μοντέρνα"αὐτὴ Ἐσχατολογία  (ποὺ εἶναι τῆςς μόδας στὶς ΗΠΑ καὶ ὄχι μόνο..) ὀνομάζεται "ΠΡΟΧΙΛΙΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ"/Premillennial Dispensatiomal  Theology ("οἰκονομίες"ἀποκαλοῦνται  οἱ διάφορες περίοδοι τῆς Βιβλικῆς Ἱστορίας)  καὶ ὑποστηρίζει ΠΕΡΙΠΟΥ (γιατὶ ὑπάρχουν παραλλαγές..) τὰ ἑξῆς : 1)στὴν ΕΣΧΑΤΗ ΓΕΝΙΑ (ποὺ πολλοί θεωροῦν ὅτι ξεκίνησε τό..1948 μὲ τὴν ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)  θὰ συμβεῖ Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ποὺ περιγράφει τὸ Κατα Ματθαῖον ("ΤΟΤΕ ΔΥΟ ΕΣΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΑΓΡΩ  Ο ΕΙΣ-ἕνας- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΕΙΣ-ἕνας- ΑΦΙΕΤΑΙ", 24,40-41). Δηλ θὰ ἀρχίσει η ΞΑΦΝΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ  ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ! (ὑπάρχει καὶ σχετικὴ γνωστὴ  χολυγουντιανὴ ταινία ἐπ αὐτοῦ...) 2)κατόπιν θὰ ἔρθηει  ἡ ...ΕΠΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ποὺ