Ἡ Ἁρπαγὴ τῆς Ἐκκλησίας : Η ΠΡΟΧΙΛΙΑΣΤΙΚΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ τοῦ J. DarbyΤὸν 19ο αἰ διατυπώθηκε σὲ Προτεσταντικοὺς κύκλους κυρίως ,ἀπὸ τὸν J.Darby 
μιὰ ΝΕΑ Εσχατολογία ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 2000 ΧΡΟΝΩΝ— ἀνεξαρτήτως Δογμάτων .
 Ἡ "μοντέρνα"αὐτὴ Ἐσχατολογία
 (ποὺ εἶναι τῆςς μόδας στὶς ΗΠΑ καὶ ὄχι μόνο..) ὀνομάζεται "ΠΡΟΧΙΛΙΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ"/Premillennial Dispensatiomal  Theology
("οἰκονομίες"ἀποκαλοῦνται  οἱ διάφορες περίοδοι τῆς Βιβλικῆς Ἱστορίας) 
καὶ ὑποστηρίζει ΠΕΡΙΠΟΥ (γιατὶ ὑπάρχουν παραλλαγές..)
τὰ ἑξῆς :
1)στὴν ΕΣΧΑΤΗ ΓΕΝΙΑ
(ποὺ πολλοί θεωροῦν ὅτι ξεκίνησε τό..1948 μὲ τὴν ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ) 
θὰ συμβεῖ Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 ποὺ περιγράφει τὸ Κατα Ματθαῖον ("ΤΟΤΕ ΔΥΟ ΕΣΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΑΓΡΩ 
Ο ΕΙΣ-ἕνας- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Ο ΕΙΣ-ἕνας- ΑΦΙΕΤΑΙ", 24,40-41).
Δηλ θὰ ἀρχίσει η ΞΑΦΝΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ!
(ὑπάρχει καὶ σχετικὴ γνωστὴ  χολυγουντιανὴ ταινία ἐπ αὐτοῦ...)
2)κατόπιν θὰ ἔρθηει  ἡ ...ΕΠΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ποὺ περιγράφει ἡ Ἀποκάλυψη καὶ ἡ ἐπακόλουθη  ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ.
3)Ἐν συνεχείᾳ  θὰ ἔρθει  ὁ Χριστὸς ἐκδίωκων τὸν Ἀντίχριστο καὶ τὸ Θηρίο 
γιὰ νὰ κυβερνήσει τὴ Γῆ μὲ τοὺς Δικαίους 
ΕΠΙ ΧΙΛΙΕΤΙΑ πάλιν βάσει ἑρμηνείας τῆς Ἀποκάλυψης 
("ΚΑΙ ΕΔΗΣΕΝ -ἔδεσε-ΑΥΤΟΝ-τὸν Σατανᾶ-ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ ..ΙΝΑ ΜΗ ΠΛΑΝΑ ΕΤΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΑΧΡΙ ΤΕΛΕΣΘΗ-μέχρι νὰ ὁλοκληρωθοῦν-ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ.
ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΔΕΙ ΑΥΤΟΝ ΛΥΘΗΝΑΙ ΜΙΚΡΟΝ..", Ἀποκ.20,2-3)
4)τέλος μετὰ τὴν Τελευταὶα Μάχη μὲ τὸν Ἄρχοντα τοῦ Κακοῦ θἄρθει ἡ Δευτέρα Παρουσία καὶ ἡ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ.

Αὐτὴ εἶναι περίπου ἡ  ΠΡΟΧΙΛΙΑΣΤΙΚΗ Ἐσχατολογια τοῦ J.DARBY ποὺ σήμερα "σαρώνει" στὸν ἀγγλόφωνο -κι ὄχι μόνο κόσμο,παραγκωνίζοντας τὴν γνωστὴ Ἐσχατολογία τῆς ΜΙΑΣ "Δευτέρας Παρουσίας" τοῦ Χριστοῦ ποὺ πιστευε ἡ Ἐκκλησία τὰ τελευταῖα 2000 χρόνια..)

 Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ,φιλολογικὰ καὶ ἱστορικά, θέλω νὰ πῶ εἶναι τοῦτο :
Αὐτὴ ἡ ἐσχατολογικὴ ἑρμηνεία ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ τῆς Καινῆς Διαθήκης . 
Ἀναφέρω δύο φιλολογικὰ παραδειγματα :

1) στὸ Κατὰ Ματθαῖον ποὺ προανέφερα ,στὸ ἐδάφιο(24,36 κ.ε.)ποὺ γράφει περὶ τῆς ΔΗΘΕΝ Ἁρπαγῆς τῶν Δικαίων (Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ) γράφει ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΙΧΟ  39:
"οὕτως ἔσται καὶ ἡ Παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου"-δὲν πρόκειται δηλ παρὰ γιὰ τὸ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Ἐσχατολογικὸ γεγονὸς τῆς Παρουσίας ὄχι γιὰ κάτι ἀλλο , ὄχι γιὰ μιὰν ΑΛΛΗ Παρουσία ,προγενέστερη τῆς ΜΙΑΣ καὶ ΤΕΛΙΚΗΣ Παρουσίας τοῦ Κυρίου στὰ Ἔσχατα.

2) σὲ ΟΛΑ τὰ ἐδάφια ΟΛΩΝ τῶν σχετικῶν Κειμένων τῆς Καινῆς Διαθήκης ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ "ΠΑΡΟΥΣΙΑ" ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ :
Η Παρουσία, ΤΗΝ Παρουσία ,ΤΗΣ Παρουσίας -ποτέ Πληθυντικός. 
Η Παρουσία τοῦ Κυρίου εἶναι ΜΙΑ καὶ ΜΟΝΗ καὶ θὰ γίνει ΕΦΑΠΑΞ στὰ Ἔσχατα ,
τὴν "ὥρα" τῶν ὁποίων ΟΥΔΕΙΣ ΞΕΡΕΙ ,
ΟΥΤΕ Ο ΥΙΟΣ ,ΕΙ ΜΗ Ο ΠΑΤΗΡ (Μαρκ.13,32).

 Μὴν μᾶς διαφεύγει ἐξάλλου τὸ —ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΣ—ἀλληγορικὸ καὶ ποιητικὸ ὕφος τῶν βιβλικῶν ἐσχατολογιῶν· πχ ὅταν ὁ ΗΣΑΪΑΣ *  περιγράφει τὴν ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ τὸ 536 πΧ  λέει ὅτι "ΘΑ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ , Η ΣΕΛΗΝΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΑΝ ΑΙΜΑ κλπ" , ποιητικὲς ἐκφρἀσεις, ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΕΣ,  συχνὲς στὴ Βίβλο ὅταν περιγράφει κοσμοϊστορικὲς καταστροφὲς . Παρόμοια ἰσχύουν γιὰ τὴν ἐσχατολογικὴ ὁμιλία τοῦ Χριστοῦ ὅταν μιλᾶ γιὰ τὴν ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ  μὲ ὅρους ..κοσμικῆς καταστροφῆς καὶ Συντέλειας —καὶ βεβαίως ἡ Ἱερουσαλὴμ καταστράφηκε τὸ 70 μΧ ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους , ὅπως ἀκριβῶς προεῖπε ὁ Ἰησοῦς 
ἀλλὰ ἡ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ  ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ μὲ τὰ κοσμικὰ φαινόμενα ποὺ γράφουν τὰ Εὐαγγέλια 
[ ἀλληγορικῶς, ὄχι κυριολεκτικῶς ]
ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΤΟΤΕ..

Σήμερα , βέβαια ,μετὰ τὸν ΑΪΝΣΤΑΪΝ ποὺ ἔδειξε μὲ τὴν θεωρία ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , ὅτι στὸ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ τετραδιάστατο σύμπαν  ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ , ὅλα τὰ παραπὰνω  ἐσχατολογικὰ λαμβάνουν ἄλλο νόημα ,"ὑπαρξιακό", τρόπον τινά, ὅπως τὸ παρουσιἀζει τὸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ:
" νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου"
( ΙΩ.12,31)


---------
* "καὶ σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς "(ΗΣΑΪΑΣ, 13, 10)


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!