Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

Πρὶν 25 χρόνια εἶχα δημοσιεύσει ἕνα μικρὸ βιβλιαράκι*  ποὺ ἀναφερόταν στὴν ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ τῆς καταστροφῆς τῶν ἑλληνικῶν ἀρχαιοτήτων ἀπὸ τοὺς ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ—ΤΑΛΙΜΠΑΝ τοῦ 4ου—6ου αί. μΧ .
 Ἐν συνόψει·
ὅλες οἱ ἀρχαιότητες ΕΛΛΑΔΑΣ καὶ ΙΤΑΛΙΑΣ (κι ὄχι μόνο..) εἶναι ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΜΕΝΕΣ ὄχι ἀπὸ φυσικὲς καταστροφές (σεισμοὺς κλπ) ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ κατὰ τὴν πρωτοβυζαντινὴ περίοδο , ἐξαιρέσει τοῦ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ καὶ ΘΗΣΕΙΟΥ ποὺ πρόλαβε καὶ μετέτρεψε σὲ χριστιανικοὺς ναοὺς ἡ αύτοκράτειρα ΑΘΗΝΑΪΣ—ΕΥΔΟΚΙΑ , Ἀθηναία οὖσα κὀρη τοῦ ρήτορος Λεοντίου καὶ σύζυγος τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα  Θεοδοσίου Β' τοῦ λεγομένου Μικροῦ.

 Ἱερὰ καὶ  ἀγάλματα δὲν γλύτωσαν ἀπὸ τῶν χριστιανο-ταλιμπὰν τὰ χέρια· 
ἂλλα κάηκαν, ἄλλα βεβηλώθηκαν ,ἄλλα ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΗΚΑΝ καὶ  βλέπουμε σήμερα ἀρχαῖα ἀγάλματα στὰ Μουσεῖα, μὲ κομμένες μύτες καὶ..σταυροὺς στὸ μέτωπο ,ἐνῶ πλεῖστοι ΑΡΧΑΙΟΙ ναοὶ κεῖνται ΙΣΟΠΕΔΩΜΕΝΟΙ  & ΚΑΜΜΕΝΟΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ  συμφώνως τῷ νόμῳ (399μΧ)  τοῦ ΑΡΚΑΔΙΟΥ : templa sine turba ac tumultu diruantur {=ΟΙ ΝΑΟΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΘΟΡΥΒΟ & ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ. Cod Theod.. XVI, 10,16  καὶ τοῦ Θεοδοσὶου Β' (407 μΧ) : suis sedibus evellantur {= ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΟΥΝ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ.Cod.Theod.10,19—βλ φωτο}
 
[ ὁ πρῶτος ἀντιπαγανιστικὸς νόμος ποὺ προέβλεπε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΥΣΙΩΝ ἐξεδόθη τὸ 341 μΧ ,ὁ νόμος ποὺ διέταζε ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΝΑΟΙ ἐξεδόθη τὸ 346μΧ καὶ ὁ νόμος ποὺ προέβλεπε ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ -poena capitis- στοὺς πολυθεϊστὲς ἐξεδόθη τὸ 356 μΧ , ὅλοι ἐπὶ αὐτοκράτορος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ Β’.
 Ὁ Γενικὸς Νόμος γιὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΑΩΝ — fana templa praecepto magistratuum destrui—καί ἡ ἀνέγερση στὴν θέση τους ἑνὸς Σταυροῦ ἐξεδόθη τὸ 435 μΧ ἐπὶ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ Β’.βλ ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΟΣ ΚΩΔΙΞ XVI.  10,4-10,25 ] 
 Εἰδικά μὲ τὴν ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΑΡΙΧΟΥ τὸ 396 μΧ  καί τὴν ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ "ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ" ΡΟΥΦΙΝΟΥ  ὁ ὁποῖος (ἐπειδὴ δὲν κατάφερε νὰ γίνει πεθερὸς τοῦ αὐτοκράτορα ΑΚΡΑΔΙΟΥ δίνοντας του  ὡς σύζυγο τὴν κόρη του) συνωμότησε μὲ τὸν ΑΛΑΡΙΧΟ ( ὁ ὁποῖος ἐπιβουλευόταν τὴν ἡγενονία τοῦ ΙΛΛΥΡΙΚΟΥ)   καὶ τὸν ἀνθύπατο τῆς Ἀχαΐας {=ΕΛΛΑΔΟΣ} ΑΝΤΙΟΧΟ  καθὼς καὶ τὸν φρούραρχο τῶν Θερμοπυλῶν ΓΕΡΟΝΤΙΟ—χριστιανῶν ὄντων ἀμφοτέρων—ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ γιὰ νὰ περάσουν οἱ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ όρδὲς τῶν ΓΟΤΘΩΝ τοῦ Ἀλάριχου &  νὰ ἐφαρμόσουν τοὺς νόμους τοῦ Βυζαντίου ΠΕΡΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ —βλ Ζώσιμος, Ε' ,5-6: "ἀπεχώρει μετὰ τῶν φυλάκων ἐνδιδοὺς ἐλευθέραν καὶ ἀκώλυτον τὴν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα πάροδον τοῖς βαρβάροις" {=ὁ Γερόντιος ἀπέσυρε τὴν φρουρὰ ἀφήνοντας ἔτσι τοὺς βαρβάρους νὰ εἰσβάλουν στὴν Ἑλλάδα ἐλεύθερα καὶ ἀνεμπόδιστα}.

   Τότε—396μΧ— ἰσοπεδώθηκαν οἱ ΔΕΛΦΟΙ , ἡ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ἡ ΣΠΑΡΤΗ, ἡ ΟΛΥΜΠΙΑ κλπ καὶ σώθηκε μόνο ἡ Ἀκρόπολη τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἡ Θήβα.

Τὶς ὀρδὲς τῶν Βησιγότθων τοῦ Ἀλάριχου ἀκολουθοῦσαν τότε καὶ πλήθη ΜΟΝΑΧΩΝ  ὅπως γράφει ὁ ΕΥΝΑΠΙΟΣ μέ προφανῆ σκοπὸ τὴν καταστροφὴ τῶν  ἑλληνικῶν ναῶν :
"τοιαύτας αὐτῷ τὰς πύλας ἀπἐδειξε τῆς Ἑλλάδος ἥτε  τῶν τὰ φαιὰ ἱμάτια ἐχόντων ἀκωλύτως προσπαρεισελθόντων ἀσέβειαν ..."
{=τέτοιου εἴδους  ἄμυνα παρέθεσε στὶς Θερμοπύλες ἡ ἀσέβεια αὐτῶν ποὺ φοροῦν μελανὰ ἐνδύματα.—/ΕΥΝΑΠΙΟΣ,476}.

Γι αὐτὸ σήμερα ΔΕΝ ΣΩΖΕΤΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ, ΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ κλπ . Ὅλες αὐτὲς οἱ πόλεις καταστράφηκαν ἀπὸ τοὺς  Βησιγότθους τοῦ Ἀλάριχου ,ὁ ὁποῖος ἔμεινε δηώνοντας τὴν Ἑλλάδα μέχρι τὸ 398μΧ ὅταν ὁ Στηλίχων τὸν ἔδιωξε στὴν Ἰταλία (ὅπου τὸ 410 μΧ κατέλαβε καὶ κατέστρεψε τὴν ΡΩΜΗ...)


Παρόμοια συμβαίνουν καὶ στὴν Μικρὰ Ἀσία (πχ. ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ)—ΕΚΕΙ ΑΝΕΥ ΑΛΑΡΙΧΟΥ—ὅπως γράφει ὁ ΑΥΤΟΠΤΗΣ ρήτωρ Λιβάνιος:
"οἱ μελανειμονοῦντες {=μαυροφορεμένοι δηλ. μοναχοί} .... κρατοῦντος τοῦ νόμου {=μὲ τὴν ἐξουσία τοῦ νόμου} θέουσιν {=τρέχουν} ἐφ’ ἱερά, ξὺλα φέροντες καὶ λίθους καὶ σίδηρον, οἱ δὲ καὶ ἄνευ τούτων χεῖρας καὶ πόδας....καὶ κατασκαπωμένων ἀγαλμάτων, ἀνασπωμένων βωμῶν,  τοὺς ἱερεῖς δὲ ἢ σιγᾶν ἢ τεθνάναι..."(ΛΙΒΑΝΙΟΣ, Ὑπέρ Ἱερῶν, ΙΙΙ,8) Ἔτσι λοιπὸν χάθηκαν ὅλα ἐκεῖνα τὰ λαμπρὰ μνημεῖα ποὺ πρόλαβε  εἶδε  καὶ περι ἐγραψε τὸ 150 μΧ ὁ γνωστὸς περιηγητὴς ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ.
Καὶ ὅλα τὰ παραπάνω ἀναφερόμενα ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς πηγὲς βεβαιώνει καὶ ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη ἡ ὁποία ἐντοπίζει παντοῦ καταστροφὲς καὶ στρῶμα τέφρας, κατὰ τὴν ἐν λόγῳ  χρονικὴ περίοδο.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΠΟΥ ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ...________

* ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
 ἐκτὸς τοῦ ἡμετέρου βιβλίου ("ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ") προτείνω (πέραν τῶν βυζαντινῶν πηγῶν ΕΥΝΑΠΙΟΥ, καὶ ΖΩΣΙΜΟΥ) τὸ σύγγραμμα τῆς Α.ΚΑΜΑΡΑ : "Η ΑΝΤΙΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ" & "ΛΙΒΑΝΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ"
τοῦ  Κ.ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, "Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ"
τοῦ  P. CHUVIN, "ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ"(θύραθεν,2003) 
καὶ τοῦ  J.H. SMITH,  "Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"(θύραθεν,2012)


________________
ΥΓ. ὅταν πρωτοκυκλοφόρησε τὸ βιβλίο μου (1998) μοῦ τηλεφώνησε ἕνας φίλος ἡγοὐμενος στὸ Ἅγ. Ὄρος ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΕΝΟΣ καὶ μοῦ ζήτησε νὰ βρεθοῦμε νὰ μοῦ...δικαιολογήσει τὸ ἔγκλημα τῶν βυζαντινῶν καὶ νὰ συζητήσουμε τὸ θέμα.
 ΠΟΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΟΜΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ  ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙ; 
 Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΟΠΕΔΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ καὶ ἡ ἰστορικὴ ἀλήθεια ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ . Τὰ ἰστορικὰ μνημεῖα εἶναι ἐκεῖ ΒΟΩΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ , ὃπως γράφει κι ὁ Σιμόπουλος.
ΠΟΙΟΙ σημερινοὶ  ΤΑΛΙΜΠΑΝ; 
Τοὺς ξεπέρασαν ἂλλοι, πρῶτοι διδάξαντες,
 πρὶν 1500 χρόνια στό Βυζάντιο..

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.