Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 4, 2021

"Τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα". —ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ.

Εικόνα
 Ἡ τελευταία ἡμέρα τοῦ Σωκράτη περιγράφεται σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους πλατωνικοὺς διαλόγους τὸν " ΦΑΙΔΩΝΑ " γραφέντα περὶ τὸ 385 πΧ. Ἐκεῖ ὁ Φαίδων ὁ Ἠλεῖος διηγεῖται στὸν ὄμιλο τῶν  Πυθαγορείων τοῦ Φλειοῦντα καὶ συγκεκρμένα στὸν Ἐχεκράτη  τὴν τελευταία ἡμέρα τοῦ Σωκράτη στὴν φυλακή.  Πρόκειται γιὰ τὸ εὐφυὲς λογοτεχνικὸ τέχνασμα τῶν ἐμμέσων διαλόγων ποὺ χρησιμοποιοῦσε στὰ ἔργα  τῆς ὡριμότητας του, ὁ Πλάτων. Διηγεῖται λοιπὸν ὁ Φαίδων ὅτι τὴν ἡμέρα ποὺ ἤπιε τὸ κώνειο ὁ Σωκράτης συζήτησε μὲ τοὺς μαθητές του περὶ τῆς ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (ὁ Πλάτων ἔλειπε τὴν ἡμέρα ἐκείνη γιατὶ ἦταν ἀσθενής*). Δὲν θὰ ἀναλύσω βεβαίως στὸν περιορισμένο χῶρο μιᾶς ἀνάρτησης ὅλο τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς διατριβῆς —στὴν ὁποία στηρίχτηκαν ὅλοι οἱ μετέπειτα συγγράψαντες ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ—θὰ σταθῶ μόνο στὰ σημαντικώτερα σημεῖα: —ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Πλάτων δέχονταν τὴν ΟΡΦ̣ΚΗ  καὶ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ θεωρία περὶ ψυχῆς σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία Η ΑΙΩΝΙΑ ΨΥΧΗ ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ καὶ συνεπῶς ,ὁ θάνατος γι αὐτὴν συνιστᾶ ΑΠΕΛΕ

ΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ "ΜΥΣΤΙΚΟ" ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΡΑΜΣΗ Β' ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΣΙΜΠΕΛ

Εικόνα
 Ὁ Ραμσῆς Β' ὁ μέγας ,ὁ σπουδαιότερος Φαραὼ τῆς Αἰγύπτου ,ἔκτισε πἐραν τῶν ἄλλων καὶ τὸν περίφημο ναὸ στὸ Abu Simbel 300 περίπου χιλιόμετρα νοτίως τοῦ ΑΣΣΟΥΑΝ στὰ αἰγυπτιοσουδανικὰ σύνορα.  Ὁ ναὸς ἀνασκἀφτηκε ἀπὸ τὸν Belzoni τὸ 1817 καὶ πέραν τῶν ἐπιβλητικῶν ἀγαλμάτων(τοῦ ἴδιου τοῦ Ραμσῆ, τῆς συζύγου του Νεφερτάρι καὶ ἄλλων θεοτήτων) ἀποκάλυψε κι ἕνα ἀστρονομικὸ "μυστικό" ,χαρακτηριστικὸ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῶν αἰγυπτιακῶν,ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ναῶν τῆς ἀρχαιότητας. Συγκεκριμένα, στὸ Ἱερὸ τοῦ ναοῦ τοῦ Ραμσῆ ὀρθώνονται 4 ἀγάλματα, λαξευμένα στὸν βράχο: —τὸ ἄγαλμα τοῦ θεοῦ ΡΑ , τῆς ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (σὲ κόκκινο χρῶμα) —τοῦ ἴδιου τοῦ(θεοποιημένου) Ραμσῆ σὲ λευκὸ χρῶμα, —τοῦ θεοῦ ΑΜΜΩΝΑ τῶν ΘΗΒΩΝ(Οὐασέτ) σε μπλὲ χρῶμα καὶ τέλος  —τοῦ θεοῦ ΦΘΑ τοῦ Κάτω Κόσμου τῆς ΜΕΜΦΙΔΑΣ,σὲ ἐπίσης λευκπ χρῶμα. Ποιὸ εἶναι τὸ ἀστρονομικό "μυστικό" στὸ Ἱερὸ αὐτὸ τοῦ Ἀμποῦ Σιμπέλ; Σὲ δύο ἡμερομηνίες τὸν χρόνο, τὴν 22α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1279πΧ) ,ἡμέρα ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ τοῦ Ραμσῆ Β'  καὶ τὴν 22α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (