Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 27, 2021

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ4Ε) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Εικόνα
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ   Τ 4Ε  (ΠΕ 2 /Φιλόλογοι)   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  Β' ΛΥΚΕΙΟΥ   Κούτουλας Αδαμάντιος Τμήμα (2860) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ               Α. Ταυτότητα Σεναρίου           Β. Βασική Ροή – Σεναρίου           Γ. Πλαίσιο Υλοποίησης           Δ. Χρησιμοποιούμενα Εργαλεία/Μέσα           Ε. Χρονοπρογραμματισμός           ΣΤ. Οδηγίες Υλοποίησης Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΑΞΗ: Β΄ Λυκείου – Γενικής Παιδείας ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία του Μεσαιωνικού και Νεώτερου Κόσμου (565 – 1818. Κεφ. 1, Ενότητα 5 η : Εικονομαχία. ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ : Επιθυμούμε οι Μαθητές και οι Μαθήτριες: 1)   Να έρθουν σ' επαφή με την Ιστορική Αφήγηση και με πηγές της Εποχής καθώς και μεταγενέστερες. 2)   Να ερμηνεύσουν τις αιτίες της Εικονομαχίας και να τις συσχετίσουν μεταξύ τους (Πολιτική, Θρησκεία, Κοινωνία). 3)   Να αντιληφθούν το backgro

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ: ἡ μεγαλύτερη στρατιωτικὴ ἐπιχείρηση διαφυγῆς ἀπὸ ἐχθρικὸ ἔδαφος.

Εικόνα
Ἐν συνόψει· στὸ ἔργο " ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ "μὲ τὰ 7 βιβλία —ποὺ ἐξἐδωσε ὁ ΞΕΝΟΦΩΝ μὲ τὸ ψευδώνυμο ΘΕΜΙΣΤΟΓΕΝΗΣ ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΣ—τὰ 5 βιβλία περιγράφουν τὴν ΚΑΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ, δηλ.τὴν διαφυγὴ 13.000 Ἑλλήνων μισθοφόρων [μύριοι=10.000] ἀπὸ τὴν ΒΑΒΥΛΩΝΑ τοῦ  ΙΡΑΚ μέχρι τὴν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ στὸν ΠΟΝΤΟ (ὅταν μετρήθηκαν στὴν ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ οἱ "Μύριοι" βρέθηκαν περὶ τοὺς 8.600)  Οἱ Ἕλληνες μισθοφόροι πολέμησαν στὸ πλευρὸ τοῦ ΚΥΡΟΥ ,ἀδελφοῦ τοῦ Βασιλιᾶ ΑΡΤΑΞΕΡΞΗ  ("ΔΑΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΥΣΑΤΙΔΟΣ ΓΙΓΝΟΝΤΑΙ ΠΑΙΔΕΣ ΔΥΟ")  ἀλλὰ ἐνῶ νίκησαν στὴν ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΚΟΥΝΑΞΑ—κοντὰ στὴν Βαβυλῶνα τοῦ ΙΡΑΚ—τὸν ΣΕΠΤΕΒΡΙΟ τοῦ 401πΧ, ὁ Κῦρος σκοτώθηκε καὶ κατόπιν, ὁ Ἀρταξέρξης μὲ ὕπουλη παγίδα ἀποκεφάλισε τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων.  Τότε τὸ στράτευμα  ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΜΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΡΑΚ ἐξέλεξε τὸν Σπαρτιάτη ΧΕΙΡΙΣΟΦΟ ἀρχηγὸ τῆς ἐμπροσθοφυλακῆς τῶν Μυρίων  καὶ ἀρχηγὸ τῆς ὀπισθοφυλακῆς τὸν ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ,μὲ σκοπὸ τὴν διαφυγὴ ἀπὸ τὴν ἐχθρικὴ χώρα κι ἐπιστροφὴ στὴν Ἑλλάδα μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ Εὔξεινου Πόντου,σὲ μιὰ πορεία πρ