Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 3, 2021

ΟΤΑΝ Ο ΡΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (3-7-1964)

Εικόνα
 Ἦταν 3 Ἰουλίου 1964 ,  δειλινό, ὅταν μετὰ ἀπὸ  τὴν κεντρικὴ πολιτικὴ συγκέντρωση   τοῦ ὑποψηφίου δημάρχου Ἀθηναίων   Γ. ΠΛΥΤΑ  τῆς δεξιᾶς ΕΡΕ στὴν Πλ.Κλαυθμῶνος —ἐν ὄψει  τῶν ἐπικείμενων δημοτικῶν ἐκλογῶν τῆς 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1964— καὶ κατόπιν ὑποδείξεως τοῦ ΡΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ (ὑποψηφίου δημοτικοῦ συμβούλου μὲ τὸν συνδυασμὸ ΠΛΥΤΑ) στόν Τ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ ,μιὰ  ὁμάδα 500 περίπου δεξιῶν διαδηλωτῶν  ὀπαδῶν τοῦ Πλυτᾶ εἰσέβαλε στό κτήριο τῆς  Βουλῆς , γεγονὸς μοναδικό στὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἱστορία.  Ἡ κυβέρνηση τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ τοῦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ κατηγόρησε τὴν Δεξιὰ τῆς  ΕΡΕ τοῦ Π.Κανελλόπουλου ὅτι ὑπέθαλπτε ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα ,ἐννοῶντας τὸν"ἀναρχίζοντα" ΡΕΝΟ—πού ΜΟΝΟ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ..— ἐνῶ ἡ "ΑΥΓΗ" τῆς ΕΔΑ ἔγραφε γιὰ ..ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟΔΟΥ τῆς  ἀκροδεξιᾶς στὸν ναὸ τῆς δημοκρατίας...  Έγιναν συλλήψεις 32 ἀτόμων {ΟΛΩΝ  ,πλὴν Ρένου, ΑΣΧΕΤΩΝ μὲ τὰ γεγονότα}  μὲ πρῶτο βεβαίως  τὸν ἐμπνευστὴ καὶ πρωτεργάτη τῆς εἰσβολῆς στὴν Βουλὴ ΡΕΝΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ  καὶ στὴν δἰκη  ποὺ ἀκολούθησε[ ἡ

Ἡ θεωρία τῆς ἐξωγήινης "κατευθυνόμενης πανσπερμίας" γιὰ τὴν προέλευση τῆς ζωῆς.

Εικόνα
Ἀναπάντητο τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν προέλευση τῆς ζωῆς στὴν γῆ καὶ τὸ κύριο ζήτημα ἀφορᾶ στὸ ὅτι  ἡ ἡλικία τῆς γῆς ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ γιὰ τὴν δημιουργία ὅλων τῶν ἀναγκαίων μεταλλάξεων  ποὺ  χρειάστηκαν γιά νά φτάσει ἡ  ζωὴ στὸ σημερινὸ ἐξελικτικὸ ἐπίπεδο.  Στὸ παρακάτω βίντεο τῶν γνωστῶν καθηγητῶν ΔΑΝΕΖΗ—ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ἐξηγεῖται γιατὶ ἡ  ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ προϋποθέτει χρονικὸ διάστημα ΥΠΕΡΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ τῆς ἡλικίας τῆς γῆς  (ποὺ ὑπολογίζεται γύρω στὰ 4,5 ΔΙΣ ἔτη ). [ Γιὰ νὰ μποῦν ὀλα τὰ ἀμινοξέα ἑνὸς ἁπλοῦ ἔμβιου ὄντος στὴν σωστὴ θέση χρειάζονται 10 στὴν 2.000.000ὴ ἀντιδράσεις· καθὼς ὅμως μιὰ ἀντίδραση δὲν μπορεῖ νὰ γίνει σὲ χρόνο μικρότερο τοῦ 0,3Χ10 στὴν‒18ή , σὲ 1 ΔΙΣ χρόνια θἄχουν γίνει μόνον  10 στὴν 35ὴ ἀντιδράσεις. ]  Ἔτσι λοιπὸν ,ἡ μόνη λύση στό ἐν λόγῳ ἐρὠτημα γιὰ τὴν ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΓΗ , εἶναι νὰ θεωρηθεῖ ὅτι αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὸ Διάστημα.   Πρἀγματι τὸ 1907 ὁ Σουηδὸς χημικὸς ΑΡΕΝΙΟΥΣ { S.Arrhenius} ὑποστήριξε ὅτι ἡ ζωὴ στὴν γῆ ἦρθε ἀπὸ τὸ Διάστημα μέσῳ ΚΟΜΗΤΩΝ κλπ .Πρὀκειται γιὰ τὴν