Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτεμβρίου 13, 2020

1974: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.

Εικόνα
Η ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ        ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.   Ἐκ προοιμίου ἀναφέρω τὰ ἀκόλουθα: ἡ   Προδοσία τῆς Κύπρου τὸ 1974 ἔγκειται στὸ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ μὲ διάφορες προφάσεις,  εἴτε πραγματικές (τὰ ἅρματα θὰ ἀργοῦσαν νὰ προωθηθοῦν στὸν Ἕβρο)  εἴτε πλασματικές (τὰ σύγχρονα ἀεροσκάφη F-4 δὲν ἦταν ἕτοιμα γιὰ προσβολὴ τῶν Τούρκων εἰσβολέων στὴν Κύπρο)  . Κι ἐπειδὴ οἱ ἡγήτορες τῶν ἐνόπλων δυνάμεων  (Μπονᾶνος, Γαλατσᾶνος, Ἀραπάκης, Παπανικολάου) ΔΕΙΛΙΑΣΑΝ νὰ πολεμήσουν στὴν Κύπρο, ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΣΙΣΚΟ (ἀμερ.ὐφ.ἐξωτ.) καὶ τοῦ ΤΑΣΚΑ (πρεσβευτὴ τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀθήνα) ἀποφάσισαν νὰ παραγκωνίσουν τὸν Ἰωαννίδη ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, καὶ νὰ φέρουν τὸν Καραμανλῆ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.. _________ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Παρακάτω θὰ σκιαγραφήσω ἐν συνόψει ὁροσμὲνα  βασικὰ σημεῖα τῆς Μάχης τῆς Κύπρου, χωρὶς νὰ διεκδικῶ -λόγῳ ἔλλειψης χώρου-τὴν πλήρη ἐξιστόρηση ΟΛΩΝ τῶν στρατιωτικῶν συμβάντων ἐκεὶνης τῆς περιόδου, ὅμως μπορε

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ : Τὶ γνωρίζουμε, τὶ ἀγνοοῦμε & τὶ δὲν θὰ μάθουμε ποτέ..

Εικόνα
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ____ ΚΑΡΥΑΤΙΣ ΚΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΙΕΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) (ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ-ντοκυμαντέρ) ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ _____ ΔΑΔΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ _____ Τὰ Μεγάλα Μυστήρια τῆς Ἐλευσῖνας ξεκινοῦσαν τὴν 15η ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ —Σεπτεμβρίου—μὲ τὴν μεταφορὰ τῶν ΙΕΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  μέσα στὴν ἱερὴ "κίστη" ἀπὸ τὴν Ἐλευσῖνα στὴν Ἀθήνα, στὸ ἱερὸ κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη ,τῇ συνοδείᾳ στρατοῦ. Τὴν ἴδια μέρα γινόταν στὴν ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ ὁ "ΑΓΥΡΜΟΣ" δηλ.ἡ καταγραφὴ τῶν 1000 περίπου μυούμενων, ποὺ πλήρωναν τότε τὰ ΜΥΗΤΡΑ —15 δρχ κατ'ἄτομο,  σοβαρὸ ποσὸ ,ὅταν τὸ ἡμερομίσθιο κυμαινόταν στὴν ΜΙΣΗ ΔΡΑΧΜΗ  [τὸ σύνολο τῶν 15000 δρχ τὸ εἰσέπραττε τὸ Ἱερὸ τῆς Ἐλευσῖνας ,μέρος τοῦ ὁποίου ἐλάμβαναν ὁ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ ἀπὸ τὴν ἐλευσίνια οἰκογένεια τῶν ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ  καὶ ὁ  Ἀθηναῖος ΔΑΔΟΥΧΟΣ]. Τὴν δεύτερη μέρα τῆς γιορτῆς οἱ μυούμενοι λούζονταν τὸ  καθαρτήριο βάπτισμα στὸ ΦΑΛΗΡΟ  [ ἀπὸ ἐδῶ προέρχεται καὶ ἡ τελετουργία τῶν Θεοφανείων] κρατῶντας ἕνα γουρουνάκι ποὺ θυσίαζαν τὸ βράδυ.