Αναρτήσεις

Τὸ μυστικὸ παρασκήνιο τῶν σχέσεων Καποδίστρια καὶ Φιλικῆς Ἑταιρείας.

Εικόνα
Παλιὰ ἀπορία γιὰ ὅλους τούς ΦΙΛΙΣΤΟΡΕΣ ἀποτελεῖ τὸ  ἐρώτημα πῶς  εἶναι δυνατόν 3 ἄσημοι ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΟΙ  καὶ "ἀποτυχημένοι" ἔμποροι,  οἱ ΣΚΟΥΦΑΣ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ, ΞΑΝΘΟΣ, νὰ πέτυχαν τὸ  ΤΙΤΑΝΙΟ ΕΡΓΟ  τοῦ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821.   Ὡς γνωστόν, ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία —ὅπως καὶ ἄλλες παρόμοιες ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ τῆς ἐποχῆς πχ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΟΙ στὴν Ἰταλία—άκολουθοῦσε τὴν δομὴ τῶν ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ μὲ Τυπικὰ Μύησης, Μυστικά κλπ. χωρὶς νὰ ἀποτελεῖ, ὡστόσο,Τεκτονικὴ Στοά, ἄν καὶ μερικὰ μέλη της —πχ ΞΑΝΘΟΣ—ὑπῆρξαν Τέκτονες. Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία ἱδρύθηκε  μιὰ ΠΕΡΙΕΡΓΗ χρονιά, τὸ 1814· ἐποχὴ ποὺ  ὁ ΝΑΠΟΛΕΩΝ—ἠττηθεὶς στὴν Ρωσία—εἶναι ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΕΛΒΑ καὶ οἱ Μ.Δυνάμεις ὀργανώνουν τὴν ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΞΗ στὸ Συνέδριο τῆς Βιέννης (18- ΣΕΠ-1914) μὲ τὴν δημιουργία τῆς ΙΕΡΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε ἐπιδίωξη κατεξοχὴν τοῦ ΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ τοῦ ὁποίου εὐνοούμενος ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν ἦταν ὁ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (κυρίως μετὰ τὴν διπλωματικὴ ἐπιτυχία του ποὺ ἦταν ἡ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑ

Ἀπὸ ποῦ συμπεραίνουμε τὴν προφορὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς τῶν κλασσικῶν χρόνων.

Εικόνα
Κατόπιν παράκλησης (καὶ ἀποριῶν) ἀγαπητῶν  φίλων, ἀναρτῶ λίγες  φιλολογικὲς μαρτυρίες γιὰ τὸ πῶς πληροφορούμαστε κάτι ἀπὸ τὴν προφορὰ τῶν άρχαίων Ἑλλήνων τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς· —σὲ ἕνα ἀπόσπασμα κωμῳδίας τοῦ Κρατίνου ἀναφέρεται  ὁ ἦχος τοῦ βελάσματος τοῦ προβάτου ὡς "βῆ—βῆ" · " ὁ δʹ ἠλίθιος ὥσπερ πρόβατον, βῆ ,βῆ λέγων βαδίζει"(ΚΡΑΤΙΝΟΣ, Kock, CAF,43)  πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι τὸ  "η" προφερόταν ὡς δύο "ε" καὶ τὸ  "β"  ὡς "b" (βῆ =μπέε).  Παρόμοια  παραδίδει καὶ ὁ Ἀριστοφάνης :  " θύειν με μέλλει καὶ κελεύει βῆ λέγειν"(ΑΠΟΣΠ.642). —Γράφει ὁ Ἀριστοφάνης στοὺς ΒΑΤΡΑΧΟΥΣ   ποὺ ἀνέβηκαν  τὸ 405πΧ —καὶ τὸ παραδίδει καὶ ὁ ἀρχαῖος σχολιαστὴς* τοῦ Εὐριπίδη  —ὅτι ὁ ἠθοποιὸς ΗΓΕΛΟΧΟΣ στὸν στίχο 279 τῆς τραγῳδίας τοῦ Εὐριπίδη "ΟΡΕΣΤΗΣ" (ποὺ παρουσιάστηκε τὸ 408πΧ)   ἀντὶ νὰ πεῖ "γαλήνʹ ὁρῶ"  δηλ. "γαλήνη βλέπω" μὲ ΟΞΕΙΑ ,  εἶπε "γαλῆν ὁρῶ"  μὲ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ , δηλ. "γάτα βλέπω" ,  κ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟ 1914 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΘΩΜ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

Εικόνα
  Ἔχω ἀναφέρει σὲ ἄλλην εὐκαιρία [ https://diamantiskoutoulas.blogspot.com/2020/07/blog-post_3.html ]  τὶς ἀρνητικὲς πλευρὲς τοῦ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (πχ. τὰ Κινήματα κατὰ τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, τὴν πραξικοπηματικὴ δημιουργία μέσῳ ξένων δυνάμεων ξεχωριστοῦ κράτους στὴν Θεσ/νίκη κλπ ) ὅμως ἐδῶ θὰ ἀναφερθῶ στὴν—κατὰ πολλούς— πιὸ μαύρη ὄψη τῆς Πολιτικῆς του (πλεῖστοι τὴν θεωροῦν ὡς τὸ  μεγάλο του ἔγκλημα —μαζὶ μὲ τὸ μεγάλο του λάθος, τὴν κατάληψη τῆς Σμύρνης)· πρόκειται γιὰ τὴν ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ἡ ὁποία ὑπεγράφη στὶς 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ τοῦ 1923 στὴν Λωζάνη ,  ΠΡΙΝ τὴν ὁμώνυμη  Συνθήκη ἡ ὁποία ὑπεγράφη στὶς 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1923. Σὲ μιάν, λοιπόν, ὁμιλία του στὴν Βουλὴ τὴν 17η ΙΟΥΝΙΟΥ 1930 , ἐπ εὐκαιρίᾳ τοῦ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΦΙΛΙΑΣ, ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος λέει τὰ ἑξῆς ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ  γιὰ τὶς ἰδέες καὶ τοὺς σχεδιασμούς του ( ἀντιγράφω ἀπὸ τὰ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ) : " Ἐπίστευα, κύριοι, πρὸ τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, καὶ πολύ πρό,διότι ἤδη κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους τὰ ὄνειρα εἶχ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΦΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΙΜΑ..

Εικόνα
 1)  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ-1901 Νοέμβριος 1901: ἔχει ξεσηκωθεῖ ὁ κόσμος κατὰ τῆς μετάφρασης ΠΑΛΛΗ τῶν Εὐαγγελίων ποὺ δημοσιεύει ἡ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ τοῦ προοδευτικοῦ ἐκδότη  Γαβριηλίδη ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε   τὴν προσπάθεια τῆς προοδευτικῆς  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΟΛΓΑΣ γιὰ νὰ γίνει κατανοητὴ ἡ Βίβλος στὸν ἁπλὸ κόσμο. Πρωτοπόροι  τῶν ἀγανακτησμένων συντηρητικῶν οἱ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ἐπιτέθηκαν  στὴν ἐφημερίδα, στὴν Βουλὴ καὶ στὰ Ἀνάκτορα..  Ἐπενέβη ὁ στρατὸς στὰ ἐκτεταμένα ἐπεισόδια μέ συνἐπεια νὰ ὑπάρξουν καμμιὰ δεκαριὰ ΝΕΚΡΟΙ διαδηλωτὲς,νὰ  πέσει ἡ κυβέρνηση ΘΕΟΤΟΚΗ καὶ νὰ παραιτηθεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ποὺ ὑποστήριζε τὴν μεταφραστικὴ προσπάθεια τῆς Βασίλισσας.. Τέλος στό Σύνταγμα τοῦ 1911 ἀπαγορεύτηκε ἡ μετάφραση τῆς Ἁγ.Γραφῆς, χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ Οίκουμ.Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.  Ἡ ἴδια ἀπαγόρευση ὑπῆρχε  στὸ Σύνταγμα τοῦ 1975  ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ: ΑΡΘΡΟ 3 , παρ.3  <H επίσημη μετάφραση —τῆς Βίβλου—σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Aυτοκέφαλης