Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 14, 2021

Η "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ & Η "ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" ΤΟΥ ΑΓ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Εικόνα
Στὸ 9ο βιβλίο τῆς "Πολιτείας" γράφει ὁ Πλάτων ὅτι ὁ Σωκράτης ,ὃταν ὁ Γλαύκων τοῦ εἶπε πὼς ἡ πολιτεία ποὺ πρότεινε εἶναι ἀνύπαρκτη καὶ οὐτοπική, ἐκεῖνος ἀπἀντησε :  " ἐν οὐρανῷ ἴσως παράδειγμα ἀνἀκειται τῷ βουλομένῳ ὁρᾶν καὶ ὁρῶντι ἑαυτὸν κατοικίζειν" (ΠΟΛ.9,592D) [ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ;Τὸ πρότυπο της ὑπάρχει στὸν οὐρανό, γιὰ ὅποιον θέλει νὰ δεῖ καὶ κοιτῶντας νὰ τὴν κτίσει μέσα του.] Καὶ συνέχισε  λέγοντας ὅτι δὲν ἔχει σημασία λοιπὸν ἄν ὑπάρχει ἤ θὰ ὑπάρξει ἐπὶ γῆς κάποτε, Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ,διότι ὁ δίκαιος ἄνθρωπος ζεῖ μὲ βάση τοὺς νόμους αὐτῆς καὶ καμμιᾶς ἄλλης. Τὴν πλατωνικὴ αὐτὴ ἀντίληψη μετέφερε στὴν δικὴ του "ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" [DE CIVITATE DEI ] ὁ ἅγιος ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (+430μΧ) στὸ πιὸ θεμελιακὸ ἔργο ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος. Βέβαια στὸν περιορισμένο χῶρο μιᾶς ἀνἀρτησης δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἐνδελεχὴς ἀνάλυση ἑνὸς τέτοιου ὀγκώδους συγγράμματος, δεδομένου ὅτι ἡ  "Πολιτεία τοῦ Θεοῦ" ἀποτελεῖται ἀπὸ 22 βιβλία στὰ ὁποῖα παρελαύνει ΟΛΗ