Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 16, 2022

Πῶς ἀποκαλύφθηκε τὸ πλαστὸ ἀπόσπασμα περὶ προνομίων τοῦ Οἰκ.Πατριαρχείου ἀπὸ τὸν Μωάμεθ στὸ "Χρονικό" τοῦ Φραντζῆ.

Εικόνα
Διαβάζουμε στὸ "ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ"   τοῦ  Γ. (Σ)ΦΡΑΝΤΖΗ (μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς ἱστορικὲς πηγὲς τῆς Ἁλώσεως)  τὰ ἀκόλουθα :  "ἔδωκε ({=ὁ Μωάμεθ  ὁ Πορθητής} καὶ προστάγματα ἐγγράφως τῷ Πατριάρχῃ μετ' ἐξουσίας βασιλικῆς  ὑπογεγραμμένης κάτωθεν ἵνα μηδεὶς αὐτὸν ἐνοχλήσῃ ἤ ἀντιτείνῃ ἀλλὰ εἶναι αὐτὸν ἀναίτητον {=χωρὶς κατηγορία} καὶ ἀφορολόγητον καὶ ἀδιάσειστον{=ἰσόβιον} ἀπὸ παντὸς ἐναντίου καὶ τέλους {=φόρου} καὶ δόσεως ἐλεύθερος ἔσηται {=νὰ εἶναι} αὐτὸς ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤ' ΑΥΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΕΙΣ  ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ, ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ὑποτεταγμένοι αὐτῷ ἄρχιερεῖς"  (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΡΑΝΤΖΗΣ, στ.1210-1215). Πρόκειται γιὰ τὰ περιλάλητα προνόμια ποὺ παραχώρησε ὁ Σουλτάνος στὸν ΓΕΝΝΑΔΙΟ—ΣΧΟΛΑΡΙΟ τὸν ΗΓΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΩΝ ὅταν τὸν ἔχρισε ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ τὸ 1454.  Βεβαίως ἡ ΟΥΣΙΑ  τοῦ ἀποσπάσματος δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ —προνόμια ὄντως δόθηκαν—ΟΜΩΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟ στὸ κείμενο τοῦ Φραντζῆ γιὰ τὸν ἑξῆς λόγο :  Ὅπως γνωρίζουμε

Ἀπολογία Σωκράτους : ἡ θεότητα ἀποκαλύπτεται ὡς Λόγος.

Εικόνα
 Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ πιστεύει σὲ ὅποιαν ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ θέλει:  τὴν ἑλληνική, τὴν ἑβραϊκή, τὴν κινεζική... Ὁ Σωκράτης ὅμως ἤπιε τὸ ΚΩΝΕΙΟ ἐπειδὴ δίδασκε ὅτι ΥΠΑΡΧΕΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, προσβάσιμη στὸν Ὀρθὸ Λόγο , ἐπειδὴ  ἀκριβῶς  ὁ ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΩΣ ΛΟΓΟΣ... ΣΤΑΝΤΗΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀλήθεια τῆς Πολιτικῆς ,ὁ Σωκράτης εἶναι κατηγορηματικός· ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ διότι προϋποθέτει τὴν ΚΟΛΑΚΕΙΑ τοῦ ΠΛΗΘΟΥΣ. Γράφει ὁ Πλάτων στὴν "ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ" ὅτι ὁ Σωκράτης ἐξήγησε στὴν Δίκη του  γιατὶ δὲν μετεῖχε ποτὲ στὴν Πολιτικὴ καὶ δὲν θέλησε τὸ "πλῆθος τὸ ὑμέτερον συμβουλεύειν τῇ πόλει" ὡς ἑξῆς· "εἰ ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἄν ἀπολώλη  καὶ οὔτ'ἄν ὑμᾶς ὠφελήκη.."[31e]  { ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ἄν  ἀπὸ παλιὰ ἐπιχειροῦσα νὰ μετέχω στὴν πολιτική, θὰ εἶχα ἀπὸ παλιὰ χαθεῖ  καὶ δὲν θὰ μποροῦσα νὰ σᾶς ὠφελήσω} ἐπειδή, δὲν θὰ μποροῦσα νὰ ἐναντιωθῶ στὸ  —δημοκρατικὸ  ! — ΠΛΗΘΟΣ  καὶ νὰ ἐμποδίσω ]"διακωλύω

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ-Κεφ.ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

Εικόνα
Ο ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                Α.  Ταυτότητα  Διδακτικού Σεναρίου           Β.  Βασική Ροή Σεναρίου           Γ.  Πλαίσιο Υλοποίησης           Δ.  Χρησιμοποιούμενα Εργαλεία/Μέσα           Ε.  Χρονοπρογραμματισμός            ΣΤ.  Οδηγίες Υλοποίησης Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΑΞΗ:  Β΄ Λυκείου – Γενικής Παιδείας ΜΑΘΗΜΑ:   Ιστορία του Μεσαιωνικού και Νεώτερου Κόσμου (565 – 1818. Κεφ. 1, Ενότητα 5 η  : Εικονομαχία. Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : Αξιοποίηση του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης στο μάθημα της Ιστορίας με τη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού και εφαρμογών ΤΠΕ.  Ενεργητικές βιωματικές δραστηριότητες στην τάξη.  Επιθυμούμε οι Μαθητές και οι Μαθήτριες: 1)    Να έρθουν σ' επαφή με την Ιστορική Αφήγηση και με πηγές της Εποχής καθώς και μεταγενέστερες. 2)    Να ερμηνεύσουν τις αιτίες της Εικονομαχίας και να τις συσχετίσουν μεταξύ τους (Πολιτική, Θρησκεία, Κοινωνία). 3)    Να αντιληφθούν το  background   των συγκρούσ