Πῶς ἀποκαλύφθηκε τὸ πλαστὸ ἀπόσπασμα περὶ προνομίων τοῦ Οἰκ.Πατριαρχείου ἀπὸ τὸν Μωάμεθ στὸ "Χρονικό" τοῦ Φραντζῆ.

Διαβάζουμε στὸ "ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ"  
τοῦ  Γ. (Σ)ΦΡΑΝΤΖΗ (μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς ἱστορικὲς πηγὲς τῆς Ἁλώσεως)  τὰ ἀκόλουθα : 

"ἔδωκε ({=ὁ Μωάμεθ  ὁ Πορθητής} καὶ προστάγματα ἐγγράφως τῷ Πατριάρχῃ μετ' ἐξουσίας βασιλικῆς  ὑπογεγραμμένης κάτωθεν ἵνα μηδεὶς αὐτὸν ἐνοχλήσῃ ἤ ἀντιτείνῃ ἀλλὰ εἶναι αὐτὸν ἀναίτητον {=χωρὶς κατηγορία} καὶ ἀφορολόγητον καὶ ἀδιάσειστον{=ἰσόβιον} ἀπὸ παντὸς ἐναντίου καὶ τέλους {=φόρου} καὶ δόσεως ἐλεύθερος ἔσηται {=νὰ εἶναι} αὐτὸς ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤ' ΑΥΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΕΙΣ  ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ, ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ὑποτεταγμένοι αὐτῷ ἄρχιερεῖς" 
(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΡΑΝΤΖΗΣ, στ.1210-1215).

Πρόκειται γιὰ τὰ περιλάλητα προνόμια ποὺ παραχώρησε ὁ Σουλτάνος στὸν ΓΕΝΝΑΔΙΟ—ΣΧΟΛΑΡΙΟ τὸν ΗΓΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΩΝ ὅταν τὸν ἔχρισε ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ τὸ 1454. 
Βεβαίως ἡ ΟΥΣΙΑ  τοῦ ἀποσπάσματος δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ —προνόμια ὄντως δόθηκαν—ΟΜΩΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟ στὸ κείμενο τοῦ Φραντζῆ γιὰ τὸν ἑξῆς λόγο : 

Ὅπως γνωρίζουμε , κατὰ τὴν προνεωτερικὴ ἐποχὴ  (δηλ. πρὶν τὸν 18ο αἰ.) ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ , δὲν χωριζόταν τὸ ΠΡΟΣΩΠΟ ἀπὸ τὸ ΑΞΙΩΜΑ . Τὰ προνόμια καὶ ὅ,τι ἂλλο διδόταν ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ στὸ ΑΤΟΜΟ καὶ ὄχι στὸ ΑΠΡΟΣΩΠΟ ΑΞΙΩΜΑ .
 Ἄρα ἡ φράση στὸ ἐν λόγῳ ἀπόσπασμα "ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤ' ΑΥΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ" προϋποθέτει ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ άντίληψη περὶ ΘΕΣΜΩΝ (δηλ. ΑΠΡΟΣΩΠΩΝ ἀρχῶν μὲ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ)  ποὺ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ,  ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΆΡΞΕΙ ΤΟΝ 15ο αἰ.
Τὰ ὅποια Προνόμια ἐδίδοντο σὲ ΚΑΘΕ  Πατριάρχη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ  ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Σουλτάνο ,ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ θεωρῶντας τὸ Πατριαρχεῖο ὡς ΑΠΡΟΣΩΠΟ  θεσμὸ τοῦ 19ου αἰ. 

Τὶ συνέβη καὶ ποιὸς ἔκανε αὐτὴν τὴν ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ;

Φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε σὲ νεώτερη ἐποχὴ (19ος αἰ.) ΚΑΠΟΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ τῶν Προνομίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τότε ἕνα χέρι ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ἀλλοίωσε τὸ κείμενο τοῦ Φραντζῆ γιὰ νὰ δεἰξει τὴν ἱστορικὴ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  τῶν Πατριαρχικῶν Προνομίων.
 Ὅμως  ἀκριβῶς  αὐτὴ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  ΠΕΡΙ ΑΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ .


______
ΥΓ ἀρκετὲς φορὲς οἱ φιλόλογοι καὶ ἱστορικοὶ ἐργάζονται ὡς ...ντετέκτιβ μελετῶντες τὰ κείμενα καί συχνότατα  βγάζουν...λαυράκια..

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .