Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 11, 2024

ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΝΗΚΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ.

Εικόνα
 Ἡ συνάντηση Ἰουδαϊσμοῦ—Ἑλληνισμοῦ στὰ χρόνια τῶν Ἐπιγόνων τοῦ Ἀλεξἀνδρου γὲννησε τὰ κινήματα ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ & ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ἀναλὸγως τῆς στάσης τὴν ὁποίαν ἐπέδειξαν ἐνώπιον τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ πολιτισμοῦ. Συγκεκριμένα, οἱ Σαδδουκαῖοι ἐδέχτηκαν ἀσμένως τὸν ἑλληνισμὸ κι ἔγιναν ἡ κυρίαρχη ἐλὶτ τοῦ Ναοῦ, ἐνῶ οἱ Φαρισαῖοι (πιθανῶς ἐκ τοῦ perusim  =χωρισθέντες) ἀντέδρασαν σφόδρα κατὰ τοῦ ἐξελληνισμοῦ προβάλλοντες τὴν ΜΟΝΑΔΙΚΗ & ΘΕΙΑ ἀξία τῆς Βὶβλου. Βεβαίως σὺν τῷ χρόνῳ καὶ οἰ Φαρισαῖοι ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ ἐξελληνίστηκαν ὣστε στὰ χρόνια τοῦ Ἰησοῦ ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο αύτῶν πνευματικῶν ρευμάτων νά εἶναι ἡ ἑξῆς· οἱ Σαδδουκαῖοι ἀκολουθοῦσαν τοὺς ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥΣ πιστεύοντας ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου τελειὠνει ὁριστικὰ μὲ τὸν θάνατο, ἐνῶ δέχονταν ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη μόνο τὴν ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟ & ὄχι τοὺς Προφῆτες. Ἀντιθὲτως οἱ Φαρισαῖοι ΠΛΑΤΩΝΙΖΑΝ πιστεύοντας: α) στὴν ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  β) στὴν ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ  γ) ἐπειδὴ αὐτὲς οἱ πλατωνίζουσες θέσεις ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ

Παπα—Εὐθύμ: Η ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥΡΚΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ.

Εικόνα
Δέν εἶναι ἐν Ἑλλάδι  γνωστό, ἀλλὰ στὴν Τουρκία ὑπάρχει μιὰ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ/ ΠΑΤΡΙΆΡΧΕΙΟ(τουρκιστί: Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi) μὴ ἀναγνωριζόμενη βεβαίως ἁπὸ τὶς ἄλλες ὁμόδοξες Ἐκκλησίες,  ἡ ὁποία ὀφείλει τὴν ὕπαρξη της στὸν  παπα—Εὐθὺμ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗ   ἐναν Πόντιο ΟΠΑΔΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ, ὁ ὁποῖος μέ τὶς ἐνέργειες του κατέστη στὸν μεσοπόλεμο ἄκρως  ἀπειλητικὸς γιὰ τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ τοῦ  Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου  Κων/πόλεως. Συγκεκριμένα ὁ  ΠΑΠΑ—ΕΥΘΥΜ (κατὰ κόσμον, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ) χειροτονηθεὶς τὸ 1914 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Καισαρείας,  ὑποστήριζε ΗΔΗ ΠΡΙΝ ΤΟ 1920 ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Τουρκόφωνοι (οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ οἱ ʽΕλληνόφωνοι τῆς ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ)  δὲν εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀλλὰ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ πού ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΤΗΚΑΝ τὸν 7ο αἰ.μΧ. !!  ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ αὐτό,  διότι κάθε σοβαρὸς μελετητὴς γνωρίζει ὅτι μέγα μέρος τῶν σημερινῶν Τούρκων εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς , βυζαντινοὶ ἐξισλαμισθέντες  —τὸ ἀνάποδο δηλ.α

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (ἡ Δίκη τοῦ Σάϋλωκ στόν "ΕΜΠΟΡΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ" τοῦ Σαίξπηρ)

Εικόνα
Γνωστὴ ἡ ὑπόθεση· ὁ Ἀντόνιο (ἔμπορος τῆς Βενετίας) δανείστηκε 3000 δουκᾶτα  ἀπὸ τὸν Ἑβραῖο Σάϋλωκ γιὰ νὰ βοηθήσει τὸν φίλο του Μπασσάνιο νὰ παντρευτεῖ τὴν καλή του Πόρσια . Ἀδυνατεῖ ὅμως νὰ ἐπιστρέψει στὴν ὥρα τους τὰ χρήματα καὶ ὁ Σάϋλωκ στὸ Δικαστήριο ἐνὼπιον τοῦ Δόγη ζητᾶ νὰ ἐκτελεστεῖ τὸ Συμβόλαιο ποὺ ἔχει συνάψει μὲ τὸν Ἀντόνιο, σύμφωνα μέ τὸ ὁποῖο ὁ χρεώστης ἔμπορος τῆς Βενετίας ἔπρεπε νὰ τοῦ δώσει ΜΙΑ ΛΙΒΡΑ ΣΑΡΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ .  Ἐξηγῶντας ὁ Σἀϋλωκ γιατὶ ἔβαλε αύτὸν τὸν παράξενο ὅρο, λέει ὅτι τὸ ἒκανε ἀπὸ ΕΚΔΙΚΗΣΗ, ἐπειδὴ  ὁ Ἀντόνιο τὸν μισεῖ καὶ τὸν πολεμᾶ μόνο καὶ μόνο ἐξαιτίας τοῦ ὅτι εἶναι ΕΒΡΑΙΟΣ. Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς 3ης Πράξης ὁ ΣΑΙΞΠΗΡ βάζει τὸν Σάϋλωκ νὰ ἐκφωνεῖ τὸν περίφημο ΜΟΝΟΛΟΓΟ του, αἰώνιο κήρυγμα ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ:  < δέν ἔχει ὁ Ἑβραῖος μάτια; δὲν ἔχει ὁ Ἑβραῖος χέρια, ὄργανα, σῶμα, αἰσθήσεις, πάθη, συναισθήματα; ...δὲν πεθαίνει ἀπὸ τὶς ἰδιες ἀρρώστιες;...δὲν κρυώνει τὸν χειμῶνα καὶ δὲν ζεσταίνεται τὸ καλοκαῖρι, ἀκριβῶς ὅπως κι ὁ χριστι

ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (J. Butler & queer θεωρία)

Εικόνα
Τὸ βιβλίο τῆς ἀμερικανίδας  φιλοσόφου J. BUTLER  "ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΦΥΛΟΥ" εἶναι ἕνα ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ βιβλία ποὺ ἀλλάζουν τὴν ἱστορία.  Στὸ σύγγραμμα αυτὸ τοῦ 1990 ἡ BUTLER  ΔΙΑΧΩΡΙΣΕ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΦΥΛΟ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ἀνοίγοντας τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου ,τουλάχιστον στὸν δυτικὸ κόσμο, μὲ  ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Queer  τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζει τὰ φῦλα ὡς κοινωνικὲς κατασκευές ..... (ἡ λέξη "queer" στὴν ἀγγλικὴ σημαίνει "παράξενος" καὶ πολλοὶ στὸ κίνημα ΛΟΑΤΚΙ τὴν θεωροῦν προσβλητικὴ γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους, ὅπως πράγματι ἦταν τὸν 19ο αί.)   Ἔτσι ἐνῶ μέχρι τότε γίνονταν ἀποδεκτοὶ  ΜΟΝΟΝ ἐκεῖνοι/νες ποὺ ἀρνοῦντο τὸ φῦλο τους λόγῳ ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ὴ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ, μετὰ τὸ βιβλίο τῆς BUTLER  ΜΠΟΡΟΥΣΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ/ΜΙΑ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥΣ —ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ   Ἄρχισαν μάλιστα πολλοὶ νὰ ζητοῦν καὶ νὰ πετυχαίνουν ΝΟΜΙΚΗ κι ὄχι ΙΑΤΡΙΚΗ ἀλλαγὴ φύλου, μὲ ὅλα τὰ ἐξωφρενικὰ ποὺ προέκυψαν, θεωρῶντας,ὅπως προεῖπα,  ὅτι τὰ ΦΥΛΑ ΕΙΝΑΙ