Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 13, 2022

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1973

Εικόνα
Ἔχουν εἰπωθεῖ πολλὰ γιὰ τὴν Ἐξέγερση τοῦ 1973 ὥστε νὰ ἔχει πιὰ ΜΥΘΟΠΟΙΗΘΕΙ ἡ ἱστορικὴ  Ἀλήθεια γιὰ τὰ γεγονότα ἐκείνου τοῦ τριημέρου. Ὡστόσο ἐπειδὴ ὑπάρχουν τὰ ντοκουμέντα τῆς ΔΙΚΗΣ γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου, μαζὶ μὲ μεταγενέστερες-ὄχι ἐν θερμῷ καὶ μὲ πολιτικὴ σκοπιμότητα!-μαρτυρίες μποροῦμε νὰ καταλήξουμε στὰ ἀκόλουθα, ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ ΑΣΦΑΛΗ συμπεράσματα μακρυὰ  ἀπὸ τοὺς ΜΥΘΟΥΣ τῆς Μεταπολίτευσης. 1)   Ἡ  Κατάληψη τοῦ ΕΜΠ ποὺ ξεκίνησε τὴν  ΤΕΤΑΡΤΗ 14η ΝΟΕ 1973 ἦταν ἕνα ΑΥΘΟΡΜΗΤΟ γεγονὸς προκληθὲν ἀπὸ ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΕΣ  φοιτητές τῆς ἐποχῆς κυρίως " ΜΑΟΪΚΟΥΣ " (τῆς παράταξης ΑΑΣΠΕ ,προσκείμενης στὸ μαοϊκό ΕΚΚΕ καὶ τῆς ΠΠΣΠ προσκέιμενης στὴν ἐπίσης μαοϊκή ΟΜΛΕ ( ἡ ὁποία τὸ 1976 διασπάστηκε στὸ ἀλβανόφιλο ΚΚΕ -ΜΛ καὶ στὸ κινεζόφιλο ΜΛ -ΚΚΕ )  γνωστοὺς πιὰ μὲ τὰ ονοματεπώνυμα τους ( ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ,ΓΑΒΡΙΗΛ κλπ,βλ . τό γνωστό  βίντεο  τοῦ Κούλογλου) κόντρα" στὴ "γραμμή"τῶν παραδοσιακῶν Ἀριστερῶν Κομμάτων τῆς ἐποχῆς (ΚΚΕ, ΚΚΕ ΕΣΩΤ. ,ΕΔΑ κλπ) ποὺ θεωροῦσαν ὡς εὐκαιρία τὴν

Τριαδικὸ Δόγμα & ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία.

Εικόνα
 Ἔλεγε ὁ Harnack,  ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους θεολόγους τοῦ προηγούμενου αἰῶνα, ὅτι ἡ  κραυγαλέα ἀπόδειξη τοῦ Ἐξελληνισμοῦ τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ἀκριβῶς τὸ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΔΟΓΜΑ, τὸ ὁποῖο ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ{=Ὁμοούσιον} θὰ ἦταν ἀνέφικτο νὰ διατυπωθεῖ καὶ σὲ αὐτό, οὐδείς μπορεῖ νὰ προβάλει σοβαρὴ ἀντίρρηση. Ἐξηγῶ· Τὸ καίριο—καὶ ΟΞΥ— πρόβλημα ποὺ ἀντιμετώπισε ὁ Χριστιανισμὸς ἔναντι τῶν ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΩΝ Ἰουδαίων καὶ  τῶν Πολυθεϊστῶν ἦταν νὰ ἐξηγήσει, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχει μὸνο ΕΝΑΣ θεὸς καὶ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ νὰ εἶναι ΚΑΙ ὁ Χριστὸς θεός.  Ἔμοιαζε ΔΙΘΕΪΣΜΟΣ ἡ Χριστιανικὴ Πίστη καί πάντως ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΣΑ ΕΑΥΤΗΝ.  Ὅπως ὀλοι γνωρίζουμε τὸ θεμελιακὸ αὐτὸ πρόβλημα ἐπιλύθηκε μέ τὴν βοήθεια τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Φ̣ΙΛΟΣΟΦΙΑΣ καὶ τῶν (νεο) πλατωνικῶν ὅρων "ΟΥΣΙΑ" καὶ "ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ". Ἔτσι σύμφωνα μὲ τοὺς Καππαδόκες βυζαντινοὺς Πατέρες ὁ  Θεὸς εἶναι ΕΝΑΣ  ἐν τῇ Οὐσίᾳ , ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ στὶς ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ . Σ υνεπῶς ΚΑΙ ὁ Θεὸς εἶναι Ἕνας {=μονοθεϊσμός}  ΚΑΙ ὁ Υἱὸς—Λόγος {=Χριστός} εῖναι Θεός, ἡ Β' Ὑπό