Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 29, 2022

Ἀριστοφάνους,"ΠΛΟΥΤΟΣ" : ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Εικόνα
 Ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες κωμῳδίες τοῦ Ἀριστοφάνη  ὁ ΠΛΟΥΤΟΣ  (καὶ ποιὰ κωμῳδία του δὲν εἶναι σπουδαία ; ) παρουσιάστηκε τὸ 388 πΧ , δυό‒τρία χρόνια πρὶν τὸν θάνατο του  καὶ εἶναι ἡ τελευταία του. Εὐφυὴς ἡ σὐλληψη τῆς ὑπόθεσης, δίνει ἀφορμὲς γιὰ δηκτικὴ σάτιρα τοῦ κεντρικοῦ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας , τοὺς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Πολίτες (ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ) καθὼς καὶ γιὰ ριζικὴ κριτικὴ στὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία τοῦ  ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ & ΤΟΥ ΔΙΟΣ ποὺ θυμίζει ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΔΕΣΜΩΤΗ τοῦ ΑΙΣΧΥΛΟΥ.  Ἡ ὑπόθεση ἔχει ὡς ἀκολούθως : ὁ ΧΡΕΜΥΛΟΣ (τὸ ὄνομα ,ἀπὸ τὸ "χρέος" καὶ τὸ ρῆμα "αἱμύλλω" =ἐξαπατῶ, σημαίνει τὸ φτωχοαπατεῶνα λόγῳ χρεῶν)μαζὶ μὲ τὸν δοῦλο του ΚΑΡΙΩΝΑ (ἐπίσης συμβολικὸ ὄνομα παραπέμπον στοὺς ΚΑΡΕΣ δούλους ποὺ εἶχαν πλημμυρίσει τὴν Ἀθήνα)γυρίζουν ἀπὸ τὸ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ , ὅπου γύρεψαν συμβουλὴ γιὰ τὴν διαπαιδαγώγηση τοῦ τέκνου τοῦ Χρεμύλου (ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ἤ ΑΔΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ;)  Ὁ Ἀπόλλων τοὺς συμβούλεψε νὰ ἀκολουθήσουν ὅποιον συναντήσουν πρῶτο στὸ δρόμο, καὶ ἐκεῖνοι συναντοῦν

Τὸ σχέδιο τοῦ Ναπολέοντα γιὰ τὴν ἑνοποίση τῆς Εὐρώπης.

Εικόνα
Δὲν ἦταν βεβαίως πρῶτος ὁ Ναπολέων ποὺ ὁραματίστηκε μιὰ Ἑνωμένη Εὐρώπη·  πρῶτος  (μετὰ τὴν Πτώση βεβαίως τῆς Ρώμης) ἦταν ὁ ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ ὁ ὁποῖος σχεδίασε τὴν ἕνωση τῆς ἑλληνορρωμαϊκῆς Μεσογείου μὲ τὰ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ φῦλα τοῦ Βορρᾶ.  Μάλιστα ὁ Ἕλληνας Πάπας Λἐων Γ’ πού τὸν ἔστεψε Αύτοκράτορα τὰ Χριστούγεννα τοῦ 800 στὸν Ἁγ.Πέτρο σχεδίαζε καί συνοικέσιο μὲ τὴν βυζαντινὴ Αὐτοκράτειρα ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΗΝΑΙΑ , ἁλλὰ τό σχέδιο αὐτὸ ναυάγησε ὅταν οἱ βυζαντινοὶ στρατιωτικοί ὑπό τὸν ΝΙΚΗΦΟΡΟ ἀνέτρεψαν τὴν Εἰρήνη, γκρεμίζοντας ἔτσι τὸν ὅλο σχεδιασμό τοῦ Φράγκου ἡγεμόνα.  Ὁ Ναπολέων ὅμως λίγο ἔλειψε νὰ πραγματοποιήσει αὐτὸ τὸ πολιτικὸ ὅραμα   χάρις στὶς μεγάλες στρατιωτικὲς νίκες του. Ὅμως τελικὰ τὸν  σχεδιασμό του  γιὰ τὸ "ΦΡΟΥΡΙΟ ΕΥΡΩΠΗ"  (δηλ. γιὰ μιὰ ἑνοποιημένη Εὐρώπη ὑπὸ τὴν διακυβέρνηση ΣΥΓΓΕΝΩΝ του) τὸν βύθισε,  μαζὶ μὲ ὅλον σχεδόν τὸν γαλλικὸ στόλο ,ὁ Ἄγγλος ναὐαρχος ΝΕΛΣΩΝ στὴν ναυμαχἰα τοῦ ΤΡΑΦΑΛΓΚΑΡ τὸ 1805 .  Οἱ  μετέπειτα  ἦττες στὴν Ρωσία τὸ 1812 καί στὸ Βατερλὼ τὸ 1815 ἔριξαν τὴν χαριστ