Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 24, 2022

ΤΟ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ..

Εικόνα
Δύο χρόνια χρειάστηκε ὁ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (329—327πΧ)  γιὰ νὰ  ὑποτάξει  τὴν ΣΟΓΔΙΑΝΗ (σημ. ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ) καὶ τὴν ΒΑΚΤΡΙΑΝΗ (σημ..ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ) πολεμῶντας   σὲ  ἐναν φονικώτατο ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟ  ποὺ στοίχισε περὶ τοὺς 120.000 νεκροὺς Σογδιανοὺς καὶ Βάκτριους (δηλ. Οὐζμπέκους καὶ Ἀφγανούς) οἱ ὁποῖοι καθοδηγοῦνταν ἀπὸ τὸν ἱκανὸ σατράπη τους ΣΠΙΤΑΜΕΝΗ ἀντιστεκόμενοι μέχρις ἐσχἀτων στὸν Ἀλἐξανδρο.Τὴν Σογδιανὴ ὑπέταξε  ὁλοκληρωτικά μόνον  ἀφοῦ  κατἐλαβε καὶ   τὸ  τελευταῖο  ἀπρόσιτο ὀρεινὸ ὀχυρὸ τῆς ΠΕΤΡΑΣ μὲ 300 ὀρειβάτες—κομμάντος, οἱ ὁποῖοι ἀναρριχήθηκαν νύχτα τὸν ἀπόκρημνο βράχο. Ἐκεῖ γνώρσε καὶ  παντρεύτηκε τὴν κὀρη τοῦ  παραδοθέντος ντόπιου ἀρχηγοῦ Ὀξυἀρτη, τὴν περίφημη  ΡΩΞΑΝΗ{ ἐν μέρει τὴν ἐρωτεύτηκε ,ἐν μέρει προέβη σὲ μιὰ πολιτικὴ πράξη προσεταιρισμοῦ τῶν ντόπιων πληθυσμῶν , ἡ ὁποία πράγματι ἀπέδωσε γιατὶ  ἔκτοτε — μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Σπιταμένη, ὁ ὀποῖος σκοτώθηκε ἀπό τοὺς συμμάχους του Μασσαγέτες —τὰ πράγματα ἡσύχασαν σὲ ἐκεῖνες τὶς ἄγριες περιοχές}. Στὴν ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ  τοῦ σημ. ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ